• Register

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

      
      
 
Podczas sesji Rady Miejskiej w Bogatyni 9 marca wybrano drugiego wiceprzewodniczącego, którym został p. Jakub Biniasz, otrzymując poparcie 9 radnych z 16 obecnych.
 
 
„Kurczak żywcem skubany” – pod takim tytułem w Gazecie Wyborczej (Duży Format, 9 marca) ukazał się artykuł p. Karoliny Kijek, dotyczący rozszerzenia odkrywki w Opolnie-Zdroju.
 
 
Na 9 marca na godz. 9.00 została zwołana sesja Rady Miejskiej w Bogatyni – w porządku obrad przewidziano m.in. sprawozdania z działalności burmistrza oraz rady i jej komisji w 2019 roku.
 
 
Podczas sesji Rady Miejskiej w Bogatyni 24 lutego wywiązała się dość ostra dyskusja dotycząca obecnej sytuacji Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego Sp. z o.o.
 
 
Na 24 lutego na godz. 15.00 została zwołana sesja Rady Miejskiej w Bogatyni, poświęcona wyłącznie sytuacji Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego Sp. z o.o.
 
 
10 lutego burmistrz Błasiak poinformował o ogłoszeniu nowego konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni.
 
 
30 stycznia na stronie internetowej UMiG ukazała się informacja burmistrza Błasiaka dotycząca wspólnot zarządzanych dotąd przez Gminny Zarząd Mienia Komunalnego.
 
 
„Zabierzemy Czechom wodę” – pod takim tytułem Gazeta Wyborcza z 29 stycznia opublikowała tekst Gabrieli Łazarczyk i Mateusza Kokoszkiewicza na temat KWB Turów.
 
sobota, 05 październik 2019 20:29

Samorządy likwidują zakłady budżetowe

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Pod koniec września na Portalu Samorządowym ukazał się tekst informujący, że sporo samorządów podjęło decyzję o likwidacji albo o przekształceniu zakładu budżetowego.

Na przykład w Michałowie (woj. podlaskie) radni zdecydowali o likwidacji Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – zakład jest nierentowny, w kiepskim stanie jest infrastruktura i sprzęt, brakuje wykwalifikowanej kadry, a część zadań zakładu wykonywały inne podmioty. W zamian planuje się utworzenie spółki komunalnej, która zajmie się budową mieszkań (komunalnych i własnościowych). Oznacza to konieczność wyposażenia spółki w grunty, samorząd liczy także na kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego na preferencyjnych warunkach.

Powody likwidacji zakładów budżetowych są jednak różne. W Lubaniu podjęto uchwałę o likwidacji Miejskiego Zarządu Wspólnot Mieszkaniowych ze względów prawnych, gdyż jego działalność wykraczała poza zadania o charakterze użyteczności publicznej i nie mogła być dalej prowadzona w formie zakładu budżetowego. Od października zadania byłego zakładu przejmuje spółka Lubańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Z kolei w Kłecku (woj. wielkopolskie) budżetowy Zakład Gospodarki Komunalnej realizował m.in. zadania w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Radni postanowili przekształcić zakład w komunalną spółkę z o.o., uznali bowiem, iż zakład w dotychczasowym kształcie nie sprzyja prowadzeniu działalności w sposób ekonomiczny i konkurencyjny. Powołanie spółki komunalnej może też stworzy motywację do poszukiwania dodatkowych możliwości na rynku, także poza gminą. Ponadto przekształcenie daje możliwość samodzielnego pozyskiwania kapitału na rozwój przedsiębiorstwa, np. poprzez samodzielne zaciąganie kredytów.

W Zielonej Górze podjęto decyzję o likwidacji Komunalnego Zakładu Gospodarczego, który zajmował się m.in. utrzymaniem zieleni, obiektów sportowych, świetlic i placów zabaw. Uznano, że nie warto utrzymywać jednostki, której zadania mogą realizować spółki gminne.

Także gmina Czarny Bór (woj. dolnośląskie) zdecydowała o likwidacji Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – z uwagi na wysokie koszty osobowe, jak też przejęcie przez inny podmiot zadań związanych z utrzymaniem sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz rozliczaniem usług dostawy wody i odbioru ścieków. Obowiązki zakładu przejął urząd gminy, co pozwala m.in. na lepsze zarządzanie i szybsze reagowanie na potrzeby mieszkańców.

Czytany 1313 razy

Biorą udział w konwersacji

Skomentuj

0
warunki użytkowania.
SmartNews.Com