• Register

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

      
      
 
„Demokracja nie znosi monopolu” – takie słowa wypowiedział przed II turą wyborów prezydenckich w 2010 jeden z kandydatów. Kto? Odpowiedź może Państwa zaskoczyć.
 
 
W komentarzu dotyczącym różnych medialnych doniesień na temat budowy bogatyńskiego kąpieliska, burmistrz Błasiak przypomniał, że sprawą zajmuje się prokuratura.
 
 
30 czerwca burmistrz Błasiak odniósł się do różnych doniesień medialnych na temat budowy otwartego basenu w Bogatyni, przekazując informacje, które mają oparcie w dokumentach urzędowych.
 
 
Telewizja Bogatynia w cyklu „Pod lupą” opublikowała rozmowę z przedstawicielami firm, które były zaangażowane w budowę bogatyńskiego kąpieliska.
 
 
Gazeta „Fakt” z 25 czerwca powróciła do tematu nieczynnego bogatyńskiego kąpieliska, zamieszczając artykuł pod tytułem „Utopił 20 mln zł w nielegalnym basenie”.
 
 
20 maja w Bogatyńskim Ośrodku Kultury (ze względu na stan epidemii) odbyła się sesja Rady Miejskiej w Bogatyni – z porządku obrad zdjęto punkty dotyczące gospodarki odpadami.
 
 
Rozmowę przeprowadzoną przez p. Magdę Kościańską z przewodniczącym Rady Miejskiej w Bogatyni, p. Arturem Oliaszem, zdominowała sprawa zmian w Komisji Rewizyjnej.
 
 
Podczas sesji Rady Miejskiej w Bogatyni 9 marca wybrano drugiego wiceprzewodniczącego, którym został p. Jakub Biniasz, otrzymując poparcie 9 radnych z 16 obecnych.
 
sobota, 05 październik 2019 20:29

Samorządy likwidują zakłady budżetowe

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Pod koniec września na Portalu Samorządowym ukazał się tekst informujący, że sporo samorządów podjęło decyzję o likwidacji albo o przekształceniu zakładu budżetowego.

Na przykład w Michałowie (woj. podlaskie) radni zdecydowali o likwidacji Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – zakład jest nierentowny, w kiepskim stanie jest infrastruktura i sprzęt, brakuje wykwalifikowanej kadry, a część zadań zakładu wykonywały inne podmioty. W zamian planuje się utworzenie spółki komunalnej, która zajmie się budową mieszkań (komunalnych i własnościowych). Oznacza to konieczność wyposażenia spółki w grunty, samorząd liczy także na kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego na preferencyjnych warunkach.

Powody likwidacji zakładów budżetowych są jednak różne. W Lubaniu podjęto uchwałę o likwidacji Miejskiego Zarządu Wspólnot Mieszkaniowych ze względów prawnych, gdyż jego działalność wykraczała poza zadania o charakterze użyteczności publicznej i nie mogła być dalej prowadzona w formie zakładu budżetowego. Od października zadania byłego zakładu przejmuje spółka Lubańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Z kolei w Kłecku (woj. wielkopolskie) budżetowy Zakład Gospodarki Komunalnej realizował m.in. zadania w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Radni postanowili przekształcić zakład w komunalną spółkę z o.o., uznali bowiem, iż zakład w dotychczasowym kształcie nie sprzyja prowadzeniu działalności w sposób ekonomiczny i konkurencyjny. Powołanie spółki komunalnej może też stworzy motywację do poszukiwania dodatkowych możliwości na rynku, także poza gminą. Ponadto przekształcenie daje możliwość samodzielnego pozyskiwania kapitału na rozwój przedsiębiorstwa, np. poprzez samodzielne zaciąganie kredytów.

W Zielonej Górze podjęto decyzję o likwidacji Komunalnego Zakładu Gospodarczego, który zajmował się m.in. utrzymaniem zieleni, obiektów sportowych, świetlic i placów zabaw. Uznano, że nie warto utrzymywać jednostki, której zadania mogą realizować spółki gminne.

Także gmina Czarny Bór (woj. dolnośląskie) zdecydowała o likwidacji Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – z uwagi na wysokie koszty osobowe, jak też przejęcie przez inny podmiot zadań związanych z utrzymaniem sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz rozliczaniem usług dostawy wody i odbioru ścieków. Obowiązki zakładu przejął urząd gminy, co pozwala m.in. na lepsze zarządzanie i szybsze reagowanie na potrzeby mieszkańców.

Czytany 1891 razy

Biorą udział w konwersacji

Skomentuj

0
warunki użytkowania.
SmartNews.Com