• Register

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

      
      
 
Gminne Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Bogatyni poinformowało, że wkrótce zostanie otwarty Punkt Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów – pełny tekst informacji poniżej.
 
 
12 sierpnia portal zgorzelec.info podał informację o kolejnym przedłużeniu tymczasowego aresztowania wobec zatrzymanych 13 lutego bogatyńskich samorządowców.
 
 
Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział w Bogatyni i Gmina Bogatynia serdecznie zapraszają dzieci, młodzież i dorosłych na NIEDZIELĘ z KLANZĄ czyli ostatnie działania sportowo – rekreacyjne...
 
 
GPO podało informację o utworzeniu w Bogatyni i w sołectwach dwudziestu jeden nowych lokalizacji dla pojemników typu „Dzwon”, przeznaczonych na segregowane odpady.
 
 
Na portalu smartgmina.pl opublikowano wywiad z burmistrzem Błasiakiem na temat przystąpienia przez gminę Bogatynia do Zgorzeleckiego Klastra Energii Odnawialnej.
 
 
Kolejny raz portal „Wspólnota” opublikował ranking zamożności samorządów.
 
 
Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział w Bogatyni i Gmina Bogatynia serdecznie zapraszają dzieci, młodzież i dorosłych na 2 NIEDZIELE z KLANZĄ czyli ostatnie działania sportowo – rekreacyjne...
 
 
Jedną z uchwał, podjętych podczas sesji Rady Miejskiej w Bogatyni 11 lipca, była uchwała dotycząca powołania stałej Komisji Statutowej, liczącej siedmioro radnych.
 

Aktualności

Po zmianie składów Rad Nadzorczych w PEC S.A. oraz w GZMK Sp. z o.o. przyszedł czas na kolejną spółkę komunalną – Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnię S.A.

Na 12 czerwca na godz. 15.30 zwołano nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Bogatyni – radni zajmą się odrzuconymi programami i projektem uchwały o obywatelskiej inicjatywie uchwałodawczej.

Z uwagi na zainteresowanie, jakie spowodował nasz tekst „Radni odrzucili dwa programy”, jak też docierające do redakcji pytania, publikujemy informację o tym, kto jak głosował.

Wybrano ofertę na „Wykonanie projektu geotechnicznego wraz z dokumentacją badań podłoża i oceną przydatności do wbudowania gruntów” znajdujących się na terenie basenu w Bogatyni.

Podczas sesji Rady Miejskiej w Bogatyni 5 czerwca radni odrzucili programy profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2019.

W kolejnej spółce, której udziałowcem lub akcjonariuszem jest gmina Bogatynia, nastąpiły zmiany we władzach – tym razem dotyczy to Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego.

Głównym tematem sesji Rady Miejskiej w Bogatyni 5 czerwca były sprawy związane z bezpieczeństwem publicznym – z porządku obrad zdjęto punkt dotyczący spółek komunalnych.

4 czerwca obchodzimy trzydziestą rocznicę pierwszych częściowo wolnych wyborów, które stały się symbolicznym końcem komunizmu w Polsce i zapoczątkowały przebudowę państwa.

Urząd Miasta i Gminy Bogatynia podał informacje dotyczące wyboru dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji, jak też kolejnych naborów na wolne stanowiska urzędnicze.

Już niebawem na zaproszenie Stowarzyszenia Nasze Łużyce i zgorzeleckiego Klubu Gazety Polskiej- Zgorzelec i Bogatynię odwiedzi pisarz i dziennikarz - Witold Gadowski.

Strona 5 z 272
SmartNews.Com