• Register

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

      
      
 
Powołana została nowa Rada Nadzorcza Gminnego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Bogatyni – w składzie rady znalazł się m.in. były prezes spółki.
 
 
Podczas sesji Rady Miejskiej w Bogatyni, która odbyła się 12 czerwca, radni ponownie odrzucili gminny program przeciwdziałania narkomanii na rok 2019 – poniżej wyniki głosowania.
 
 
13 czerwca opublikowane zostały zarządzenia burmistrza Bogatyni o powierzeniu stanowisk dyrektorów w trzech szkołach gminnych oraz w dwóch przedszkolach.
 
 
Podczas sesji nadzwyczajnej 12 czerwca radni zajęli się ponownie projektami uchwał w sprawie programów przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, które odrzucono 5 czerwca.
 
 
Po zmianie składów Rad Nadzorczych w PEC S.A. oraz w GZMK Sp. z o.o. przyszedł czas na kolejną spółkę komunalną – Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnię S.A.
 
 
Na 12 czerwca na godz. 15.30 zwołano nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Bogatyni – radni zajmą się odrzuconymi programami i projektem uchwały o obywatelskiej inicjatywie uchwałodawczej.
 
 
Z uwagi na zainteresowanie, jakie spowodował nasz tekst „Radni odrzucili dwa programy”, jak też docierające do redakcji pytania, publikujemy informację o tym, kto jak głosował.
 
 
Wybrano ofertę na „Wykonanie projektu geotechnicznego wraz z dokumentacją badań podłoża i oceną przydatności do wbudowania gruntów” znajdujących się na terenie basenu w Bogatyni.
 

Aktualności

Spośród naruszeń prawa w Bogatyni, na które zwróciła uwagę Najwyższa Izba Kontroli, najbardziej zdumiewającym jest ukrycie przed Radą Miejską nowej strategii rozwoju.

Na sporo nieprawidłowości zwróciła uwagę Najwyższa Izba Kontroli w trakcie kontroli przeprowadzonej w Bogatyni pod kątem planowania i realizacji inwestycji na terenach zagrożonych powodzią.

15 października gmina Bogatynia poinformowała, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na odbudowę Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie zostało unieważnione.

„Skakali jak małpy” – pod takim tytułem „Nowiny Jeleniogórskie” (nr 42 z 15 października) relacjonują szczegóły bójki z udziałem funkcjonariuszy Straży Miejskiej i policji z Bogatyni.

Wśród licznych nieprawidłowości, związanych z budową budynków komunalnych przy ul. Skłodowskiej w Bogatyni, nie sposób pominąć sprawy drenażu – także drenażu pieniędzy.

Według informacji dostępnych na portalu tvn24, strażnik miejski z Bogatyni, na którym ciążą zarzuty pobicia mieszkańca Sulikowa, przebywa obecnie na zwolnieniu lekarskim.

Skandal z budynkami: część błędów projektowych i wykonawczych ujawnionych na budowie bloków komunalnych przy ul. Skłodowskiej nie może być usunięta, trwale obniżając ich wartość.

Najnowszy reportaż lokalnej telewizji przynosi zaskakującą informację na temat kosztów budowy bloków komunalnych przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie w Bogatyni.

O bójce z udziałem policjanta i strażnika miejskiego z Bogatyni, do której miało dojść 7 października przed południem w Sulikowie, informują już portale regionalne (nj24), jak też ogólnokrajowe (tvn24).

W czwartek 10 października odbyła się zwołana z dnia na dzień sesja Rady Miejskiej w Bogatyni. Podjęto uchwały dotyczące pieniędzy dla SPZOZ oraz nadania nazwy ulicy.

Strona 225 z 268
SmartNews.Com