• Register

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

      
      
 
Gminne Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Bogatyni poinformowało, że wkrótce zostanie otwarty Punkt Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów – pełny tekst informacji poniżej.
 
 
12 sierpnia portal zgorzelec.info podał informację o kolejnym przedłużeniu tymczasowego aresztowania wobec zatrzymanych 13 lutego bogatyńskich samorządowców.
 
 
Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział w Bogatyni i Gmina Bogatynia serdecznie zapraszają dzieci, młodzież i dorosłych na NIEDZIELĘ z KLANZĄ czyli ostatnie działania sportowo – rekreacyjne...
 
 
GPO podało informację o utworzeniu w Bogatyni i w sołectwach dwudziestu jeden nowych lokalizacji dla pojemników typu „Dzwon”, przeznaczonych na segregowane odpady.
 
 
Na portalu smartgmina.pl opublikowano wywiad z burmistrzem Błasiakiem na temat przystąpienia przez gminę Bogatynia do Zgorzeleckiego Klastra Energii Odnawialnej.
 
 
Kolejny raz portal „Wspólnota” opublikował ranking zamożności samorządów.
 
 
Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział w Bogatyni i Gmina Bogatynia serdecznie zapraszają dzieci, młodzież i dorosłych na 2 NIEDZIELE z KLANZĄ czyli ostatnie działania sportowo – rekreacyjne...
 
 
Jedną z uchwał, podjętych podczas sesji Rady Miejskiej w Bogatyni 11 lipca, była uchwała dotycząca powołania stałej Komisji Statutowej, liczącej siedmioro radnych.
 

Aktualności

Spółka Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia poinformowała o rozstrzygnięciu postępowań na zakup pojazdu specjalistycznego oraz na wykonanie przeglądów obiektów budowlanych.

Nie tylko w rankingu inwestycyjnym gmina Bogatynia odnotowała spadek. To samo w jeszcze większym stopniu dotyczy rankingu zrównoważonego rozwoju jednostek samorządu terytorialnego.

Kiedy rok temu zaczynaliśmy działalność, 11 listopada opublikowaliśmy artykuł, którego treść wciąż jest aktualna. Od tamtej pory grono naszych Czytelników bardzo się powiększyło, dlatego przypominamy tamten tekst.

„Bogatynia wysoko w rankingu inwestycyjnym” – pod takim tytułem ukazał się na oficjalnej stronie urzędu materiał dotyczący rankingu opublikowanego przez samorządowe pismo „Wspólnota”.

Na kilku portalach ukazała się informacja, iż łapówka w wysokości 15 tys. zł, przyjęta przez inspektora nadzoru budowlanego w Zgorzelcu, dotyczy garaży w Bogatyni.

TVP Wrocław poinformowała, że prokurator wystąpił o trzy miesiące aresztu dla Tomasza K., powiatowego inspektora nadzoru budowlanego w Zgorzelcu, oskarżonego o przyjęcie łapówki.

7 listopada Rada Miejska w Bogatyni przyznała dotację dla bogatyńskiego SPZOZ w wysokości 220 tys. zł na realizację programów zdrowotnych oraz szczepienia ochronne.

Jak podaje portal bogatynia.info.pl, 6 listopada został zatrzymany Tomasz K., Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, w celu doprowadzenia go do Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze.

6 listopada spółka BWiO podała do wiadomości, że został wyłoniony wykonawca budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla terenów pod osiedle domów jednorodzinnych w Porajowie.

Ostatnie zadania w ramach popowodziowej odbudowy ulic w Bogatyni – obok rewitalizacji ulicy Waryńskiego – dotyczyły ulic Nadbrzeżnej, Spółdzielczej, Biskupiej i Bojowników o Wolność i Demokrację.

Strona 225 z 272
SmartNews.Com