• Register

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

      
      
 
Gminne Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Bogatyni poinformowało, że wkrótce zostanie otwarty Punkt Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów – pełny tekst informacji poniżej.
 
 
12 sierpnia portal zgorzelec.info podał informację o kolejnym przedłużeniu tymczasowego aresztowania wobec zatrzymanych 13 lutego bogatyńskich samorządowców.
 
 
Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział w Bogatyni i Gmina Bogatynia serdecznie zapraszają dzieci, młodzież i dorosłych na NIEDZIELĘ z KLANZĄ czyli ostatnie działania sportowo – rekreacyjne...
 
 
GPO podało informację o utworzeniu w Bogatyni i w sołectwach dwudziestu jeden nowych lokalizacji dla pojemników typu „Dzwon”, przeznaczonych na segregowane odpady.
 
 
Na portalu smartgmina.pl opublikowano wywiad z burmistrzem Błasiakiem na temat przystąpienia przez gminę Bogatynia do Zgorzeleckiego Klastra Energii Odnawialnej.
 
 
Kolejny raz portal „Wspólnota” opublikował ranking zamożności samorządów.
 
 
Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział w Bogatyni i Gmina Bogatynia serdecznie zapraszają dzieci, młodzież i dorosłych na 2 NIEDZIELE z KLANZĄ czyli ostatnie działania sportowo – rekreacyjne...
 
 
Jedną z uchwał, podjętych podczas sesji Rady Miejskiej w Bogatyni 11 lipca, była uchwała dotycząca powołania stałej Komisji Statutowej, liczącej siedmioro radnych.
 

Aktualności

Uzupełniając nasz tekst „Problem z magistralą wodociągową” przypominamy, że o złym stanie technicznym magistrali (i nie tylko) informowano samorząd co najmniej od sześciu lat.

Nowością na sesji absolutoryjnej Rady Miejskiej w Bogatyni była debata nad raportem o stanie gminy, jak też uchwała w sprawie wotum zaufania dla burmistrza.

Na poniedziałek 1 lipca na godz. 10.00 została zwołana nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Bogatyni – w porządku obrad przewidziano tylko informację dotyczącą BWiO.

Niniejszy artykuł wychodzi naprzeciw prośbie Czytelników, pytających o znaczenie uchwały Rady Miejskiej w sprawie nieudzielenia absolutorium burmistrzowi.

W kontekście najnowszego problemu z jakością wody dostarczanej przez BWiO przypominamy, że samorząd Bogatyni od lat był informowany o problemach dotyczących sieci wodociągowej.

28 czerwca na stronie internetowej UMiG Bogatynia opublikowana została informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, p. Andrzeja Kellnera.

28 czerwca o godz. 10.00 ukazał się kolejny komunikat BWiO dotyczący stanu dostarczanej wody – warunkowo nadaje się ona do spożycia i nie jest skażona bakteriologicznie.

27 czerwca po południu Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego podało informację o miejscach rozmieszczenia beczkowozów z pitną wodą na terenie miasta Bogatynia.

W raporcie o stanie gminy Bogatynia, przedstawionym na sesji absolutoryjnej, podano między innymi informację o skumulowanych stratach komunalnych spółek.

Na stronie internetowej Stowarzyszenia Mieszkańców TBS Bogatynia podano informacje o odwołaniu prezesa Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., jak też o powołaniu nowego.

Strona 3 z 272
SmartNews.Com