• Register

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

      
      
 
Powołana została nowa Rada Nadzorcza Gminnego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Bogatyni – w składzie rady znalazł się m.in. były prezes spółki.
 
 
Podczas sesji Rady Miejskiej w Bogatyni, która odbyła się 12 czerwca, radni ponownie odrzucili gminny program przeciwdziałania narkomanii na rok 2019 – poniżej wyniki głosowania.
 
 
13 czerwca opublikowane zostały zarządzenia burmistrza Bogatyni o powierzeniu stanowisk dyrektorów w trzech szkołach gminnych oraz w dwóch przedszkolach.
 
 
Podczas sesji nadzwyczajnej 12 czerwca radni zajęli się ponownie projektami uchwał w sprawie programów przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, które odrzucono 5 czerwca.
 
 
Po zmianie składów Rad Nadzorczych w PEC S.A. oraz w GZMK Sp. z o.o. przyszedł czas na kolejną spółkę komunalną – Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnię S.A.
 
 
Na 12 czerwca na godz. 15.30 zwołano nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Bogatyni – radni zajmą się odrzuconymi programami i projektem uchwały o obywatelskiej inicjatywie uchwałodawczej.
 
 
Z uwagi na zainteresowanie, jakie spowodował nasz tekst „Radni odrzucili dwa programy”, jak też docierające do redakcji pytania, publikujemy informację o tym, kto jak głosował.
 
 
Wybrano ofertę na „Wykonanie projektu geotechnicznego wraz z dokumentacją badań podłoża i oceną przydatności do wbudowania gruntów” znajdujących się na terenie basenu w Bogatyni.
 
poniedziałek, 12 sierpień 2013 06:05

Nie rozstrzygnięto przetargu na odbiór odpadów

Oceń ten artykuł
(1 Głos)

9 sierpnia ukazało się ogłoszenie o unieważnieniu przez gminę Bogatynia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

 

Zamówienie obejmowało także utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów. Jako uzasadnienie unieważnienia postępowania podano, że złożona została jedna oferta z ceną przewyższającą kwotę, którą gmina zamierzała przeznaczyć na sfinansowanie zadania.

Przy okazji informujemy, iż rozstrzygnięto przetarg na budowę drugiej niecki składowiska odpadów. Wygrała oferta Zakładu Techniki Ochrony Środowiska FOLEKO Sp. z o.o. ze Świdnicy z ceną kosztorysową brutto prawie 3,2 mln zł. Wartość kosztorysową zadania gmina oszacowała na około 7 mln zł, z czego w tym roku planowano wydać 4 mln zł (3,5 mln zł miało według założeń pochodzić z dotacji).

Oferty na budowę nowej niecki złożyło aż osiem firm – czterech wykonawców wykluczono, a dwie oferty (w tym bogatyńskiego EGBUDU) odrzucono. Drugą ofertą wziętą pod uwagę była oferta lubańskiej firmy ELTOR, jednak cena przez nią zaproponowana wynosiła więcej, bo około 5 mln zł. Czas na wykonanie inwestycji określono jako 365 dni.

Przypominamy także przy okazji, że do końca tego roku ma powstać hala sortowni odpadów i kompostowania materiałów biologicznych – na to zadanie GPO zamierza przeznaczyć 16 mln zł. Rada Miejska upoważniła w tym celu burmistrza do poręczenia pożyczki dla spółki w wysokości prawie 6,3 mln zł.

Czytany 1199 razy

Biorą udział w konwersacji

Skomentuj

0
warunki użytkowania.
SmartNews.Com