• Register

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

      
      
 
Gminne Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Bogatyni poinformowało, że wkrótce zostanie otwarty Punkt Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów – pełny tekst informacji poniżej.
 
 
12 sierpnia portal zgorzelec.info podał informację o kolejnym przedłużeniu tymczasowego aresztowania wobec zatrzymanych 13 lutego bogatyńskich samorządowców.
 
 
Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział w Bogatyni i Gmina Bogatynia serdecznie zapraszają dzieci, młodzież i dorosłych na NIEDZIELĘ z KLANZĄ czyli ostatnie działania sportowo – rekreacyjne...
 
 
GPO podało informację o utworzeniu w Bogatyni i w sołectwach dwudziestu jeden nowych lokalizacji dla pojemników typu „Dzwon”, przeznaczonych na segregowane odpady.
 
 
Na portalu smartgmina.pl opublikowano wywiad z burmistrzem Błasiakiem na temat przystąpienia przez gminę Bogatynia do Zgorzeleckiego Klastra Energii Odnawialnej.
 
 
Kolejny raz portal „Wspólnota” opublikował ranking zamożności samorządów.
 
 
Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział w Bogatyni i Gmina Bogatynia serdecznie zapraszają dzieci, młodzież i dorosłych na 2 NIEDZIELE z KLANZĄ czyli ostatnie działania sportowo – rekreacyjne...
 
 
Jedną z uchwał, podjętych podczas sesji Rady Miejskiej w Bogatyni 11 lipca, była uchwała dotycząca powołania stałej Komisji Statutowej, liczącej siedmioro radnych.
 
poniedziałek, 12 sierpień 2013 06:05

Nie rozstrzygnięto przetargu na odbiór odpadów

Oceń ten artykuł
(1 Głos)

9 sierpnia ukazało się ogłoszenie o unieważnieniu przez gminę Bogatynia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

 

Zamówienie obejmowało także utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów. Jako uzasadnienie unieważnienia postępowania podano, że złożona została jedna oferta z ceną przewyższającą kwotę, którą gmina zamierzała przeznaczyć na sfinansowanie zadania.

Przy okazji informujemy, iż rozstrzygnięto przetarg na budowę drugiej niecki składowiska odpadów. Wygrała oferta Zakładu Techniki Ochrony Środowiska FOLEKO Sp. z o.o. ze Świdnicy z ceną kosztorysową brutto prawie 3,2 mln zł. Wartość kosztorysową zadania gmina oszacowała na około 7 mln zł, z czego w tym roku planowano wydać 4 mln zł (3,5 mln zł miało według założeń pochodzić z dotacji).

Oferty na budowę nowej niecki złożyło aż osiem firm – czterech wykonawców wykluczono, a dwie oferty (w tym bogatyńskiego EGBUDU) odrzucono. Drugą ofertą wziętą pod uwagę była oferta lubańskiej firmy ELTOR, jednak cena przez nią zaproponowana wynosiła więcej, bo około 5 mln zł. Czas na wykonanie inwestycji określono jako 365 dni.

Przypominamy także przy okazji, że do końca tego roku ma powstać hala sortowni odpadów i kompostowania materiałów biologicznych – na to zadanie GPO zamierza przeznaczyć 16 mln zł. Rada Miejska upoważniła w tym celu burmistrza do poręczenia pożyczki dla spółki w wysokości prawie 6,3 mln zł.

Czytany 1231 razy

Biorą udział w konwersacji

Skomentuj

0
warunki użytkowania.
SmartNews.Com