• Register

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

      
      
 
„Demokracja nie znosi monopolu” – takie słowa wypowiedział przed II turą wyborów prezydenckich w 2010 jeden z kandydatów. Kto? Odpowiedź może Państwa zaskoczyć.
 
 
W komentarzu dotyczącym różnych medialnych doniesień na temat budowy bogatyńskiego kąpieliska, burmistrz Błasiak przypomniał, że sprawą zajmuje się prokuratura.
 
 
30 czerwca burmistrz Błasiak odniósł się do różnych doniesień medialnych na temat budowy otwartego basenu w Bogatyni, przekazując informacje, które mają oparcie w dokumentach urzędowych.
 
 
Telewizja Bogatynia w cyklu „Pod lupą” opublikowała rozmowę z przedstawicielami firm, które były zaangażowane w budowę bogatyńskiego kąpieliska.
 
 
Gazeta „Fakt” z 25 czerwca powróciła do tematu nieczynnego bogatyńskiego kąpieliska, zamieszczając artykuł pod tytułem „Utopił 20 mln zł w nielegalnym basenie”.
 
 
20 maja w Bogatyńskim Ośrodku Kultury (ze względu na stan epidemii) odbyła się sesja Rady Miejskiej w Bogatyni – z porządku obrad zdjęto punkty dotyczące gospodarki odpadami.
 
 
Rozmowę przeprowadzoną przez p. Magdę Kościańską z przewodniczącym Rady Miejskiej w Bogatyni, p. Arturem Oliaszem, zdominowała sprawa zmian w Komisji Rewizyjnej.
 
 
Podczas sesji Rady Miejskiej w Bogatyni 9 marca wybrano drugiego wiceprzewodniczącego, którym został p. Jakub Biniasz, otrzymując poparcie 9 radnych z 16 obecnych.
 
środa, 01 lipiec 2020 20:17

Co o sprawie basenu mówią dokumenty

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

30 czerwca burmistrz Błasiak odniósł się do różnych doniesień medialnych na temat budowy otwartego basenu w Bogatyni, przekazując informacje, które mają oparcie w dokumentach urzędowych.

Z analizy przywołanych dokumentów wynika, iż jesienią 2017 roku budowę rozpoczęto „bez wymaganego prawem pozwolenia na budowę”. Oto podstawowe fakty: 6 października 2017 r. wykonawca złożył wniosek do Starosty Zgorzeleckiego o wydanie pozwolenia na budowę kąpieliska. Jednak 20 grudnia 2017 r. postępowanie zostało umorzone.

Wiązało się to z wszczęciem przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego postępowania administracyjnego. 11 grudnia 2017 r. PINB wstrzymał roboty budowlane, a 14 grudnia 2017 r. nałożył karę legalizacyjną w kwocie 25 000 zł „z tytułu samowoli budowlanej wykonanej płyty fundamentowej pod budynek stacji filtrów”. Wreszcie 15 grudnia 2017 r. PINB zatwierdził przedłożony projekt budowlany, ale decyzja ta była wadliwa. Opłatę legalizacyjną błędnie naliczono, a decyzja zatwierdzała przedłożony projekt budowlany, lecz nie zezwalała na wznowienie wstrzymanych prac budowlanych. 6 marca 2018 r. potwierdził to Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, stwierdzając nieważność decyzji PINB z 15 grudnia 2017 r.

Według burmistrza Błasiaka „ówczesne władze Gminy Bogatynia miały świadomość, iż dalsze działania w procesie budowlanym były wadliwe oraz bezprawne. Jednak (…) odwoływały się od ww. rozstrzygnięć włącznie z wniesieniem skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który to wyrokiem z 31 maja 2019 (…) oddalił skargę Gminy Bogatynia.”

20 grudnia 2019 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego nałożył na gminę „szereg obowiązków”, w tym „konieczność przedłożenia „projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami. (…) Tym samym konieczne jest wykonanie projektu budowlanego przez Gminę, co obecnie jest przedmiotem zamówienia publicznego (…). Odmienne stwierdzenia części radnych i niezgłoszonych podwykonawców są nieuprawnione.”

Burmistrz Błasiak zwrócił też uwagę, że „w dyspozycji gminy nie znajdują się dokumenty niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie, tj. przede wszystkim: oryginał dziennika budowy, oświadczenie kierownika budowy (o zakończeniu budowy), komplet protokołów badań i sprawdzeń instalacji, geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza oraz protokoły z kontroli sanepidu i straży pożarnej”. Opracowanie nowego projektu budowlanego musi poprzedzić inwentaryzacja, gdyż poprzedni m.in. nie oddaje obecnego stanu placu budowy.

Czytany 406 razy
  • Brak komentarzy

Skomentuj

0
warunki użytkowania.
SmartNews.Com