• Register

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

      
      
 
„Demokracja nie znosi monopolu” – takie słowa wypowiedział przed II turą wyborów prezydenckich w 2010 jeden z kandydatów. Kto? Odpowiedź może Państwa zaskoczyć.
 
 
W komentarzu dotyczącym różnych medialnych doniesień na temat budowy bogatyńskiego kąpieliska, burmistrz Błasiak przypomniał, że sprawą zajmuje się prokuratura.
 
 
30 czerwca burmistrz Błasiak odniósł się do różnych doniesień medialnych na temat budowy otwartego basenu w Bogatyni, przekazując informacje, które mają oparcie w dokumentach urzędowych.
 
 
Telewizja Bogatynia w cyklu „Pod lupą” opublikowała rozmowę z przedstawicielami firm, które były zaangażowane w budowę bogatyńskiego kąpieliska.
 
 
Gazeta „Fakt” z 25 czerwca powróciła do tematu nieczynnego bogatyńskiego kąpieliska, zamieszczając artykuł pod tytułem „Utopił 20 mln zł w nielegalnym basenie”.
 
 
20 maja w Bogatyńskim Ośrodku Kultury (ze względu na stan epidemii) odbyła się sesja Rady Miejskiej w Bogatyni – z porządku obrad zdjęto punkty dotyczące gospodarki odpadami.
 
 
Rozmowę przeprowadzoną przez p. Magdę Kościańską z przewodniczącym Rady Miejskiej w Bogatyni, p. Arturem Oliaszem, zdominowała sprawa zmian w Komisji Rewizyjnej.
 
 
Podczas sesji Rady Miejskiej w Bogatyni 9 marca wybrano drugiego wiceprzewodniczącego, którym został p. Jakub Biniasz, otrzymując poparcie 9 radnych z 16 obecnych.
 
środa, 20 maj 2020 19:53

Sesja Rady Miejskiej 20 maja

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

20 maja w Bogatyńskim Ośrodku Kultury (ze względu na stan epidemii) odbyła się sesja Rady Miejskiej w Bogatyni – z porządku obrad zdjęto punkty dotyczące gospodarki odpadami.

Wycofano projekty uchwał w sprawach dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości, wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami oraz ustalenia wysokości tej opłaty i stawek opłaty za pojemnik lub worek, określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów, jak też w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Projekty te zostaną skierowane do komisji rady w celu przeprowadzenia ich analizy.

Z porządku obrad zdjęto także projekt zmiany uchwały w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora SPZOZ. Projekt przygotowano z uwagi na rezygnację z udziału w komisji p. Agnieszki Salaty – Niemiec, okazało się jednak, że parę innych osób także nosi się z zamiarem rezygnacji. Tak więc sprawę odłożono do czasu wyjaśnienia sytuacji.

Do porządku obrad wprowadzono m.in. projekty uchwał związane z koniecznością zmian w statucie żłobka oraz w regulaminie przyznawania nagród nauczycielom. Radni zajęli się m.in. zatwierdzeniem regulaminu Rady Społecznej SPZOZ, wprowadzeniem regulaminów korzystania z placów zabaw i siłowni plenerowych, sprawozdaniem z realizacji programu współprac gminy z organizacjami pozarządowymi oraz zmianą uchwały w sprawie wysokości opłaty za pobyt dziecka i maksymalnej opłaty za wyżywienie w żłobku.

W związku z rezygnacją w pracach Komisji Skarg, Wniosków i Petycji p. Jakuba Biniasza i p. Eugeniusza Kubicy skład komisji uzupełniono o p. Marka Marczaka i p. Krzysztofa Peremickiego. Przy okazji odnotowujemy, że 19 maja Komisja Rewizyjna wybrała nowego przewodniczącego, którym został p. Krystian Bajsarowicz. To właśnie radny Bajsarowicz – po wystąpieniu wiceburmistrz Wojciechowskiej na temat aktualnej sytuacji gminy – poprosił o przedstawienie radnym wiceburmistrz ds. inwestycji, p. Izabeli Fituch.

Według p. Fituch, najbliższe zamierzenia inwestycyjne wiążą się z legalizacją kąpieliska miejskiego, modernizacją monitoringu i przeniesieniem „Berlinka” w inne, tymczasowe miejsce w celu dokończenia przebudowy Alei Żytawskiej. Do sprawy kąpieliska odniósł się b. przewodniczący Komisji Rewizyjnej, p. Zbigniew Szatkowski, informując, iż kontrolę basenu zakończono na początku lutego. Na sesji nieobecny był burmistrz – z ogólnikowych informacji podanych na sesji wynika, że wiąże się to z prowadzonymi w gminie działaniami służb.

Czytany 603 razy
  • Brak komentarzy

Skomentuj

0
warunki użytkowania.
SmartNews.Com