• Register

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

      
      
 
Podczas sesji Rady Miejskiej w Bogatyni 9 marca wybrano drugiego wiceprzewodniczącego, którym został p. Jakub Biniasz, otrzymując poparcie 9 radnych z 16 obecnych.
 
 
„Kurczak żywcem skubany” – pod takim tytułem w Gazecie Wyborczej (Duży Format, 9 marca) ukazał się artykuł p. Karoliny Kijek, dotyczący rozszerzenia odkrywki w Opolnie-Zdroju.
 
 
Na 9 marca na godz. 9.00 została zwołana sesja Rady Miejskiej w Bogatyni – w porządku obrad przewidziano m.in. sprawozdania z działalności burmistrza oraz rady i jej komisji w 2019 roku.
 
 
Podczas sesji Rady Miejskiej w Bogatyni 24 lutego wywiązała się dość ostra dyskusja dotycząca obecnej sytuacji Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego Sp. z o.o.
 
 
Na 24 lutego na godz. 15.00 została zwołana sesja Rady Miejskiej w Bogatyni, poświęcona wyłącznie sytuacji Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego Sp. z o.o.
 
 
10 lutego burmistrz Błasiak poinformował o ogłoszeniu nowego konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni.
 
 
30 stycznia na stronie internetowej UMiG ukazała się informacja burmistrza Błasiaka dotycząca wspólnot zarządzanych dotąd przez Gminny Zarząd Mienia Komunalnego.
 
 
„Zabierzemy Czechom wodę” – pod takim tytułem Gazeta Wyborcza z 29 stycznia opublikowała tekst Gabrieli Łazarczyk i Mateusza Kokoszkiewicza na temat KWB Turów.
 
poniedziałek, 10 luty 2020 19:32

Ponowny konkurs na dyrektora SPZOZ

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

10 lutego burmistrz Błasiak poinformował o ogłoszeniu nowego konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni.

Jak już pisaliśmy, w wyniku zakończenia procedury konkursowej na stanowisko dyrektora SPZOZ komisja konkursowa wybrała p. Macieja Leszkowicza. Do konkursu zgłosiło się sześciu kandydatów – wszyscy spełnili wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o konkursie.

21 listopada 2019 roku komisja konkursowa przeprowadziła rozmowy z kandydatami, po których odbyła dyskusję oceniając predyspozycje i umiejętności kandydatów. Wybory dokonano w głosowaniu tajnym.

Zgodnie z podaną przez burmistrza informacją, „powołanie na wakujące stanowisko dyrektora SPZOZ kandydata wyłonionego w drodze konkursu jest możliwe z chwilą nawiązania z nim stosunku pracy albo zawarcia umowy cywilnoprawnej. W przypadku kandydata wyłonionego przez komisję konkursową warunek ten nie został spełniony. W związku z powyższym na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.) podmiot tworzący ogłasza nowy konkurs.”

Czytany 969 razy
  • Brak komentarzy

Skomentuj

0
warunki użytkowania.
SmartNews.Com