• Register

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

      
      
 
Podczas sesji Rady Miejskiej w Bogatyni 9 marca wybrano drugiego wiceprzewodniczącego, którym został p. Jakub Biniasz, otrzymując poparcie 9 radnych z 16 obecnych.
 
 
„Kurczak żywcem skubany” – pod takim tytułem w Gazecie Wyborczej (Duży Format, 9 marca) ukazał się artykuł p. Karoliny Kijek, dotyczący rozszerzenia odkrywki w Opolnie-Zdroju.
 
 
Na 9 marca na godz. 9.00 została zwołana sesja Rady Miejskiej w Bogatyni – w porządku obrad przewidziano m.in. sprawozdania z działalności burmistrza oraz rady i jej komisji w 2019 roku.
 
 
Podczas sesji Rady Miejskiej w Bogatyni 24 lutego wywiązała się dość ostra dyskusja dotycząca obecnej sytuacji Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego Sp. z o.o.
 
 
Na 24 lutego na godz. 15.00 została zwołana sesja Rady Miejskiej w Bogatyni, poświęcona wyłącznie sytuacji Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego Sp. z o.o.
 
 
10 lutego burmistrz Błasiak poinformował o ogłoszeniu nowego konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni.
 
 
30 stycznia na stronie internetowej UMiG ukazała się informacja burmistrza Błasiaka dotycząca wspólnot zarządzanych dotąd przez Gminny Zarząd Mienia Komunalnego.
 
 
„Zabierzemy Czechom wodę” – pod takim tytułem Gazeta Wyborcza z 29 stycznia opublikowała tekst Gabrieli Łazarczyk i Mateusza Kokoszkiewicza na temat KWB Turów.
 
wtorek, 21 styczeń 2020 18:46

W kwestii przyszłości GZMK

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Podczas sesji Rady Miejskiej w Bogatyni 20 stycznia wprowadzono do porządku obrad informację na temat Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego Sp. z o.o.

Gwoli jasności przypominamy, iż GZMK w obecnej formie (spółki z o.o.) istnieje od 1998 roku. W roku 2004 ze spółki wydzielono Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej – od tego czasu działalność spółki ograniczono do zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi. Spółka GZMK prowadzi zarząd ok. 250 wspólnot mieszkaniowych, w tym ponad 50 wspólnot dużych (więcej niż 7 lokali). We wspólnotach znajduje się niemal 2,2 tys. mieszkań, w tym ok 450 lokali komunalnych. Zatrudnia 12 pracowników administracyjnych i 2 fizycznych, a część obsługi firmy prowadzona jest na umowach zleceniach.

Spółka od dawna ma finansowe problemy. Na koniec roku 2018 odnotowała stratę w wysokości 561 tys. zł. Skumulowana strata z lat ubiegłych wynosiła wówczas ponad 1,6 mln zł. W latach 1998 – 2019 właściciel (czyli gmina) wniósł celem pokrycia strat 5,27 mln zł, czyli około 250 tys. zł rocznie.

Niemniej na stronie GZMK czytamy: „Ze względu na szereg czynności, jakie podejmuje spółka na rzecz utrzymania zasobów mieszkalnych w Gminie Bogatynia w stanie niepogorszonym oraz podejmowanie wielu działań będących realizacją zadań gminy (ochrona zabytków, program niskiej emisji) dalsze funkcjonowanie spółki, pomimo braku rentowności, może być uznane jako uzasadnione społecznie.”

Na sesji Rady Miejskiej 20 stycznia burmistrz przypomniał, że w listopadzie ubiegłego roku spółka złożyła do sądu wniosek o ogłoszenie upadłości, a prezes GZMK złożyła wypowiedzenie. Jak oznajmił burmistrz, po przeprowadzonym audycie zostały przygotowane cztery warianty programu naprawczego. Jednak o tym, w jakim kierunku pójdą zmiany, będzie można mówić po posiedzeniu Rady Nadzorczej GZMK, które miało się odbyć tego samego dnia.

Zdaniem burmistrza najlepszym rozwiązaniem z punktu widzenia gminy byłoby utworzenie jednego podmiotu zajmującego się substancją mieszkaniową. Tak więc nie można wykluczyć, iż zostanie utworzona jedna struktura na bazie spółek GZMK i TBS oraz zakładu budżetowego, czyli MZGK. Burmistrz podkreślał, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby MZGK wykonywał swoje dotychczasowe zadania pod egidą spółki TBS, czy też spółki pod jakąś inną nazwą. W każdym razie zdaniem burmistrza połączenie trzech podmiotów poprawiłoby efektywność zarządzania substancją mieszkaniową.

Czytany 896 razy
  • Brak komentarzy

Skomentuj

0
warunki użytkowania.
SmartNews.Com