• Register

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

      
      
 
Podczas sesji Rady Miejskiej w Bogatyni 9 marca wybrano drugiego wiceprzewodniczącego, którym został p. Jakub Biniasz, otrzymując poparcie 9 radnych z 16 obecnych.
 
 
„Kurczak żywcem skubany” – pod takim tytułem w Gazecie Wyborczej (Duży Format, 9 marca) ukazał się artykuł p. Karoliny Kijek, dotyczący rozszerzenia odkrywki w Opolnie-Zdroju.
 
 
Na 9 marca na godz. 9.00 została zwołana sesja Rady Miejskiej w Bogatyni – w porządku obrad przewidziano m.in. sprawozdania z działalności burmistrza oraz rady i jej komisji w 2019 roku.
 
 
Podczas sesji Rady Miejskiej w Bogatyni 24 lutego wywiązała się dość ostra dyskusja dotycząca obecnej sytuacji Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego Sp. z o.o.
 
 
Na 24 lutego na godz. 15.00 została zwołana sesja Rady Miejskiej w Bogatyni, poświęcona wyłącznie sytuacji Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego Sp. z o.o.
 
 
10 lutego burmistrz Błasiak poinformował o ogłoszeniu nowego konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni.
 
 
30 stycznia na stronie internetowej UMiG ukazała się informacja burmistrza Błasiaka dotycząca wspólnot zarządzanych dotąd przez Gminny Zarząd Mienia Komunalnego.
 
 
„Zabierzemy Czechom wodę” – pod takim tytułem Gazeta Wyborcza z 29 stycznia opublikowała tekst Gabrieli Łazarczyk i Mateusza Kokoszkiewicza na temat KWB Turów.
 
poniedziałek, 20 styczeń 2020 19:46

Na sesji Rady Miejskiej 20 stycznia

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

20 stycznia odbyła się sesja Rady Miejskiej w Bogatyni, podczas której w tajnym głosowaniu wybrano nowego przewodniczącego rady – został nim jeden z wiceprzewodniczących.

Na początku sesji ślubowanie złożył nowy radny, p. Tomasz Korniak. Jak już pisaliśmy, z funkcji radnego zrezygnował p. Artur Siwak – p. Korniak w okręgu 1 na liście komitetu byłego burmistrza był drugi pod względem ilości głosów.

Do porządku obrad wprowadzono dyskusję dotyczącą wyniku konkursu na nowego dyrektora SPZOZ. Komisja konkursowa wskazała na to stanowisko p. Macieja Leszkowicza – na sesji radna Krystyna Dudziak-Piwowarska, która kierowała pracami komisji, stwierdziła, że w tej sprawie panuje marazm. Z odpowiedzi burmistrza wynikało, iż w negocjacjach z kandydatem pojawiły się rozbieżności dotyczące głównie zaproponowanego kontraktu. O trwającej potem dwugodzinnej, nie wnoszącej niczego nowego dyskusji, wolimy zapomnieć.

Następnie radni zajęli się wyborem nowego przewodniczącego. Radny Dominik Zawada zgłosił kandydaturę p. Zbigniewa Szatkowskiego, a radna Krystyna Dudziak-Piwowarska kandydaturę p. Artura Oliasza (co ciekawe obaj kandydaci startowali z komitetu Bogatynia Odnowa). Kandydaci przedstawili swoją wizję rady – p. Szatkowski podkreślał potrzebę pracy zespołowej i poszukiwania systemowych rozwiązań. Natomiast p. Oliasz kładł nacisk na funkcje kontrolne rady i jej prawo do krytycznej oceny działań burmistrza, wziął także w obronę radnych, którzy bywają obrażani „tylko dlatego, że siedzą na tej sali”.

Do wyboru przewodniczącego potrzebna była bezwzględna większość głosów – ponieważ obecnych było 18 radnych, wynosiła ona 10. W głosowaniu tajnym p. Oliasz otrzymał 10 głosów, tak więc został przewodniczącym rady. Na p. Szatkowskiego zagłosowało 7 radnych, a jeden głos był nieważny.

W związku z wygaśnięciem mandatu p. Artura Siwaka do Komisji Rewizyjnej wybrano p. Tomasza Korniaka. Skład Komisji ds. Zdrowia uzupełniono o p. Ryszarda Morawskiego. Nazwę Komisji ds. Oświaty i Sportu zmieniono na Komisję ds. Oświaty, Sportu i Kultury.

Czytany 757 razy

Biorą udział w konwersacji

Skomentuj

0
warunki użytkowania.
SmartNews.Com