• Register

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

      
      
 
Niewiele ponad trzy tygodnie dzieli nas od 13 października – od wyborów do Sejmu i Senatu. Spośród wielu powodów, dla których powinniśmy głosować, chcemy zwrócić uwagę na jeden.
 
 
Ponieważ w debacie publicznej pojawia się pytanie o przyszłość bogatyńskiego szpitala, przedstawiamy sytuację finansową Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej.
 
 
Na stronie UMiG Bogatynia opublikowano informację o wynikach doraźnej kontroli zamówienia na budowę kąpieliska, przeprowadzonej przez Urząd Zamówień Publicznych.
 
 
Sesja Rady Miejskiej w Bogatyni z 9 września poświęcona była m.in. zmianom w budżecie (patrz „Sesja Rady Miejskiej 9 września”) oraz informacji o spółce TBS (omówiliśmy to w osobnym tekście).
 
 
Jednym z punktów sesji Rady Miejskiej w Bogatyni 9 września była informacja o sytuacji Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. według stanu na 29 lipca 2019 r.
 
 
6 września Telewizja Bogatynia opublikowała wywiad z burmistrzem Wojciechem Błasiakiem oraz wiceburmistrzem Wojciechem Sawickim i skarbnikiem Moniką Niklas.
 
 
Na 9 września na godz. 10.00 została zwołana sesja Rady Miejskiej w Bogatyni – jednym z punktów będzie informacja o stanie Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. na dzień 29 lipca 2019 r.
 
 
Z przyjemnością informujemy nasze Czytelniczki i naszych Czytelników, że od pewnego czasu w Bogatyni przy ul. Kossaka 51 działa EkoKawiarnia z bawialnią dla dzieci.
 
czwartek, 11 lipiec 2019 17:35

O profilach w LO na sesji

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Na sesji Rady Miejskiej w Bogatyni 11 lipca poruszono kwestię profili, jakie może zaoferować w roku szkolnym 2019-2020 Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie.

Dla porządku przypomnijmy, iż z dniem 1 września 2018 r. powiat zgorzelecki przekazał gminie Bogatynia zadanie własne w zakresie oświaty, polegające na prowadzeniu wspomnianej szkoły. W celu realizacji tego zadania powiat przekazał gminie umową użyczenia nieruchomość (stanowiącą własność powiatu zgorzeleckiego) z budynkiem szkoły, salą gimnastyczną i boiskami.

Uchwałę w sprawie przejęcia LO podjęła Rada Miejska w Bogatyni w kwietniu 2018 roku. Powodem była podjęta przez Radę Powiatu Zgorzeleckiego uchwała w sprawie połączenia bogatyńskiego LO z Zespołem Szkół Zawodowych. Tę decyzję powiat uzasadniał niżem demograficznym, jak też chęcią zmniejszenia kosztów administracji. Wprawdzie władze powiatu deklarowały, że bogatyńskie liceum będzie w dalszym ciągu funkcjonować, lecz samorząd Bogatyni zaczął wyrażać obawy, iż szkole grozi likwidacja.

Powiat zwracał uwagę, że miesięczny koszt utrzymania oddziału w bogatyńskim LO o ponad 50% przewyższał podobny koszt w liceum zgorzeleckim, a w porównaniu z bogatyńskim Zespołem Szkół Zawodowych ten koszt był wyższy o ponad 90%. Podkreślano, że w roku szkolnym 2017/2018 w bogatyńskim liceum uczyło się zaledwie 69 uczniów – po jednej klasie w roczniku. Tak więc nie dziwi to, że władze powiatu chętnie przystały na bogatyńską inicjatywę.

W roku szkolnym 2019/2020 bogatyńskie LO otworzy dwie pierwsze klasy – w jednym oddziale naukę będą kontynuować absolwenci gimnazjów, a w drugim ósmej klasy ze szkół podstawowych. W poprzednim roku szkolnym istniały dwa profile: biologiczno – chemiczny i matematyczno – geograficzny. Miał też powstać trzeci profil – humanistyczny – ale wiązałoby się to ze wzrostem kosztów nauczania, więc pomysł stanął pod znakiem zapytania.

Zaznaczyć trzeba, że subwencja oświatowa pokrywa około 40% kosztów funkcjonowania oświaty w gminie Bogatynia – w przypadku LO ta relacja jest jeszcze gorsza. Niemniej na sesji niektórzy radni wyrazili opinię, że racje ekonomiczne powinny ustąpić przed dobrem młodzieży, której trzeba stwarzać dobre warunki rozwoju. Pojawił się też pomysł nakłonienia powiatu do przejęcia w części finansowania LO, skoro gmina utrzymuje powiatowy obiekt.

Radni przegłosowali wniosek, aby burmistrz podjął działania w celu utworzenia trzeciego profilu w liceum, nie wskazując jednak źródeł finansowania.

Czytany 712 razy

Biorą udział w konwersacji

  • Gość (Absolwent LO)

    Zgłoś

    W małym miasteczku jedno liceum wystarczy. W Bogatyni w byłym "Górniku", zwykłej zawodowej szkole, stworzono oddziały z kształceniem na poziomie średniej szkoły. I tak zaczęły się problemy. Poleciał poziom kształcenia na łeb, bo zaczęła się walka o uczniów. A teraz wszyscy udają, że istnieje możliwość istnienia tych dwóch jednostek. Debilne decyzje sprzed wielu lat owocują likwidacją szkoły z wielkimi tradycjami. A cóż zawracanie kijem Wisły z góry skazane jest na niepowodzenie.

Skomentuj

0
warunki użytkowania.
SmartNews.Com