• Register

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

      
      
 
20 maja w Bogatyńskim Ośrodku Kultury (ze względu na stan epidemii) odbyła się sesja Rady Miejskiej w Bogatyni – z porządku obrad zdjęto punkty dotyczące gospodarki odpadami.
 
 
Rozmowę przeprowadzoną przez p. Magdę Kościańską z przewodniczącym Rady Miejskiej w Bogatyni, p. Arturem Oliaszem, zdominowała sprawa zmian w Komisji Rewizyjnej.
 
 
Podczas sesji Rady Miejskiej w Bogatyni 9 marca wybrano drugiego wiceprzewodniczącego, którym został p. Jakub Biniasz, otrzymując poparcie 9 radnych z 16 obecnych.
 
 
„Kurczak żywcem skubany” – pod takim tytułem w Gazecie Wyborczej (Duży Format, 9 marca) ukazał się artykuł p. Karoliny Kijek, dotyczący rozszerzenia odkrywki w Opolnie-Zdroju.
 
 
Na 9 marca na godz. 9.00 została zwołana sesja Rady Miejskiej w Bogatyni – w porządku obrad przewidziano m.in. sprawozdania z działalności burmistrza oraz rady i jej komisji w 2019 roku.
 
 
Podczas sesji Rady Miejskiej w Bogatyni 24 lutego wywiązała się dość ostra dyskusja dotycząca obecnej sytuacji Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego Sp. z o.o.
 
 
Na 24 lutego na godz. 15.00 została zwołana sesja Rady Miejskiej w Bogatyni, poświęcona wyłącznie sytuacji Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego Sp. z o.o.
 
 
10 lutego burmistrz Błasiak poinformował o ogłoszeniu nowego konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni.
 
czwartek, 11 lipiec 2019 17:35

O profilach w LO na sesji

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Na sesji Rady Miejskiej w Bogatyni 11 lipca poruszono kwestię profili, jakie może zaoferować w roku szkolnym 2019-2020 Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie.

Dla porządku przypomnijmy, iż z dniem 1 września 2018 r. powiat zgorzelecki przekazał gminie Bogatynia zadanie własne w zakresie oświaty, polegające na prowadzeniu wspomnianej szkoły. W celu realizacji tego zadania powiat przekazał gminie umową użyczenia nieruchomość (stanowiącą własność powiatu zgorzeleckiego) z budynkiem szkoły, salą gimnastyczną i boiskami.

Uchwałę w sprawie przejęcia LO podjęła Rada Miejska w Bogatyni w kwietniu 2018 roku. Powodem była podjęta przez Radę Powiatu Zgorzeleckiego uchwała w sprawie połączenia bogatyńskiego LO z Zespołem Szkół Zawodowych. Tę decyzję powiat uzasadniał niżem demograficznym, jak też chęcią zmniejszenia kosztów administracji. Wprawdzie władze powiatu deklarowały, że bogatyńskie liceum będzie w dalszym ciągu funkcjonować, lecz samorząd Bogatyni zaczął wyrażać obawy, iż szkole grozi likwidacja.

Powiat zwracał uwagę, że miesięczny koszt utrzymania oddziału w bogatyńskim LO o ponad 50% przewyższał podobny koszt w liceum zgorzeleckim, a w porównaniu z bogatyńskim Zespołem Szkół Zawodowych ten koszt był wyższy o ponad 90%. Podkreślano, że w roku szkolnym 2017/2018 w bogatyńskim liceum uczyło się zaledwie 69 uczniów – po jednej klasie w roczniku. Tak więc nie dziwi to, że władze powiatu chętnie przystały na bogatyńską inicjatywę.

W roku szkolnym 2019/2020 bogatyńskie LO otworzy dwie pierwsze klasy – w jednym oddziale naukę będą kontynuować absolwenci gimnazjów, a w drugim ósmej klasy ze szkół podstawowych. W poprzednim roku szkolnym istniały dwa profile: biologiczno – chemiczny i matematyczno – geograficzny. Miał też powstać trzeci profil – humanistyczny – ale wiązałoby się to ze wzrostem kosztów nauczania, więc pomysł stanął pod znakiem zapytania.

Zaznaczyć trzeba, że subwencja oświatowa pokrywa około 40% kosztów funkcjonowania oświaty w gminie Bogatynia – w przypadku LO ta relacja jest jeszcze gorsza. Niemniej na sesji niektórzy radni wyrazili opinię, że racje ekonomiczne powinny ustąpić przed dobrem młodzieży, której trzeba stwarzać dobre warunki rozwoju. Pojawił się też pomysł nakłonienia powiatu do przejęcia w części finansowania LO, skoro gmina utrzymuje powiatowy obiekt.

Radni przegłosowali wniosek, aby burmistrz podjął działania w celu utworzenia trzeciego profilu w liceum, nie wskazując jednak źródeł finansowania.

Czytany 1035 razy

Biorą udział w konwersacji

  • Gość (Absolwent LO)

    Zgłoś

    W małym miasteczku jedno liceum wystarczy. W Bogatyni w byłym "Górniku", zwykłej zawodowej szkole, stworzono oddziały z kształceniem na poziomie średniej szkoły. I tak zaczęły się problemy. Poleciał poziom kształcenia na łeb, bo zaczęła się walka o uczniów. A teraz wszyscy udają, że istnieje możliwość istnienia tych dwóch jednostek. Debilne decyzje sprzed wielu lat owocują likwidacją szkoły z wielkimi tradycjami. A cóż zawracanie kijem Wisły z góry skazane jest na niepowodzenie.

Skomentuj

0
warunki użytkowania.
SmartNews.Com