• Register

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

      
      
 
20 maja w Bogatyńskim Ośrodku Kultury (ze względu na stan epidemii) odbyła się sesja Rady Miejskiej w Bogatyni – z porządku obrad zdjęto punkty dotyczące gospodarki odpadami.
 
 
Rozmowę przeprowadzoną przez p. Magdę Kościańską z przewodniczącym Rady Miejskiej w Bogatyni, p. Arturem Oliaszem, zdominowała sprawa zmian w Komisji Rewizyjnej.
 
 
Podczas sesji Rady Miejskiej w Bogatyni 9 marca wybrano drugiego wiceprzewodniczącego, którym został p. Jakub Biniasz, otrzymując poparcie 9 radnych z 16 obecnych.
 
 
„Kurczak żywcem skubany” – pod takim tytułem w Gazecie Wyborczej (Duży Format, 9 marca) ukazał się artykuł p. Karoliny Kijek, dotyczący rozszerzenia odkrywki w Opolnie-Zdroju.
 
 
Na 9 marca na godz. 9.00 została zwołana sesja Rady Miejskiej w Bogatyni – w porządku obrad przewidziano m.in. sprawozdania z działalności burmistrza oraz rady i jej komisji w 2019 roku.
 
 
Podczas sesji Rady Miejskiej w Bogatyni 24 lutego wywiązała się dość ostra dyskusja dotycząca obecnej sytuacji Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego Sp. z o.o.
 
 
Na 24 lutego na godz. 15.00 została zwołana sesja Rady Miejskiej w Bogatyni, poświęcona wyłącznie sytuacji Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego Sp. z o.o.
 
 
10 lutego burmistrz Błasiak poinformował o ogłoszeniu nowego konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni.
 
czwartek, 04 lipiec 2019 20:42

Sesja Rady Miejskiej 11 lipca

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Na 11 lipca na godz. 10.00 zwołana została sesja Rady Miejskiej w Bogatyni, podczas której radni zajmą się m.in. projektem uchwały w sprawie opłat za wychowanie przedszkolne.

Zanim radni zajmą się uchwałami, przedstawiona będzie „aktualna sytuacja dotycząca jakości wody na terenie gminy”. Przypominamy, iż kwestii jakości wody została poświęcona sesja nadzwyczajna w dniu 1 lipca.

W porządku obrad znajdują się dwa projekty uchwał dotyczące przedszkoli – pierwszy dotyczy określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę. Projekt mówi, że świadczenia obejmujące podstawę programową realizowane są bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie.

Korzystanie ze świadczeń w wyższym wymiarze jest odpłatne dla dzieci do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat. Opłata wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu w przedszkolu (nie pobiera się opłaty w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego). Nie obejmuje ona kosztów wyżywienia.

Drugi projekt dotyczy trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.

Radni zajmą się także projektami uchwał w sprawie powołania „Zespołu do przedstawienia Radzie Miejskiej opinii o zgłaszanych kandydatach na ławników sądów powszechnych” oraz w sprawie powołania stałej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Bogatyni. Zadaniem Komisji Statutowej będzie opracowanie nowych wersji Statutu Gminy i Miasta Bogatynia, jak też nowych statutów sołectw i osiedli.

Inny projekt uchwały przewiduje uzupełnienie składu osobowego Komisji Zdrowia w związku z rezygnacją złożoną przez radnego Piotra Kaweckiego.

Czytany 795 razy
  • Brak komentarzy

Skomentuj

0
warunki użytkowania.
SmartNews.Com