• Register

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

      
      
 
Na sesji Rady Miejskiej w Bogatyni 11 lipca poruszono kwestię profili, jakie może zaoferować w roku szkolnym 2019-2020 Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie.
 
 
Sesja Rady Miejskiej w Bogatyni 11 lipca miała spokojny przebieg, zapewne nie bez związku z przypomnieniem przez przewodniczącą rady Dorotę Bojakowską zasad właściwego zachowania.
 
 
10 lipca o godz. 13.30 spółka Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia opublikowała kolejny komunikat dotyczący jakości wody na ulicy Krakowskiej w Bogatyni.
 
 
8 lipca o godz. 13.30 spółka Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia ogłosiła komunikat dotyczący ulicy Krakowskiej w Bogatyni – poniżej pełny tekst informacji.
 
 
Ponieważ docierają do nas pytania, związane z przewidzianą na sesji Rady Miejskiej 11 lipca informacją o jakości wody – odnosimy się krótko do parametrów żelaza i manganu.
 
 
Na stronie internetowej UMiG Bogatynia podana została informacja w sprawie naboru wniosków o dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania – pełny tekst poniżej.
 
 
5 lipca na stronie internetowej UMiG Bogatynia ukazała się informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego.
 
 
Na 11 lipca na godz. 10.00 zwołana została sesja Rady Miejskiej w Bogatyni, podczas której radni zajmą się m.in. projektem uchwały w sprawie opłat za wychowanie przedszkolne.
 
czwartek, 04 lipiec 2019 20:42

Sesja Rady Miejskiej 11 lipca

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Na 11 lipca na godz. 10.00 zwołana została sesja Rady Miejskiej w Bogatyni, podczas której radni zajmą się m.in. projektem uchwały w sprawie opłat za wychowanie przedszkolne.

Zanim radni zajmą się uchwałami, przedstawiona będzie „aktualna sytuacja dotycząca jakości wody na terenie gminy”. Przypominamy, iż kwestii jakości wody została poświęcona sesja nadzwyczajna w dniu 1 lipca.

W porządku obrad znajdują się dwa projekty uchwał dotyczące przedszkoli – pierwszy dotyczy określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę. Projekt mówi, że świadczenia obejmujące podstawę programową realizowane są bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie.

Korzystanie ze świadczeń w wyższym wymiarze jest odpłatne dla dzieci do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat. Opłata wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu w przedszkolu (nie pobiera się opłaty w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego). Nie obejmuje ona kosztów wyżywienia.

Drugi projekt dotyczy trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.

Radni zajmą się także projektami uchwał w sprawie powołania „Zespołu do przedstawienia Radzie Miejskiej opinii o zgłaszanych kandydatach na ławników sądów powszechnych” oraz w sprawie powołania stałej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Bogatyni. Zadaniem Komisji Statutowej będzie opracowanie nowych wersji Statutu Gminy i Miasta Bogatynia, jak też nowych statutów sołectw i osiedli.

Inny projekt uchwały przewiduje uzupełnienie składu osobowego Komisji Zdrowia w związku z rezygnacją złożoną przez radnego Piotra Kaweckiego.

Czytany 334 razy
  • Brak komentarzy

Skomentuj

0
warunki użytkowania.
SmartNews.Com