• Register

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

      
      
 
Niewiele ponad trzy tygodnie dzieli nas od 13 października – od wyborów do Sejmu i Senatu. Spośród wielu powodów, dla których powinniśmy głosować, chcemy zwrócić uwagę na jeden.
 
 
Ponieważ w debacie publicznej pojawia się pytanie o przyszłość bogatyńskiego szpitala, przedstawiamy sytuację finansową Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej.
 
 
Na stronie UMiG Bogatynia opublikowano informację o wynikach doraźnej kontroli zamówienia na budowę kąpieliska, przeprowadzonej przez Urząd Zamówień Publicznych.
 
 
Sesja Rady Miejskiej w Bogatyni z 9 września poświęcona była m.in. zmianom w budżecie (patrz „Sesja Rady Miejskiej 9 września”) oraz informacji o spółce TBS (omówiliśmy to w osobnym tekście).
 
 
Jednym z punktów sesji Rady Miejskiej w Bogatyni 9 września była informacja o sytuacji Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. według stanu na 29 lipca 2019 r.
 
 
6 września Telewizja Bogatynia opublikowała wywiad z burmistrzem Wojciechem Błasiakiem oraz wiceburmistrzem Wojciechem Sawickim i skarbnikiem Moniką Niklas.
 
 
Na 9 września na godz. 10.00 została zwołana sesja Rady Miejskiej w Bogatyni – jednym z punktów będzie informacja o stanie Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. na dzień 29 lipca 2019 r.
 
 
Z przyjemnością informujemy nasze Czytelniczki i naszych Czytelników, że od pewnego czasu w Bogatyni przy ul. Kossaka 51 działa EkoKawiarnia z bawialnią dla dzieci.
 
czwartek, 04 lipiec 2019 20:42

Sesja Rady Miejskiej 11 lipca

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Na 11 lipca na godz. 10.00 zwołana została sesja Rady Miejskiej w Bogatyni, podczas której radni zajmą się m.in. projektem uchwały w sprawie opłat za wychowanie przedszkolne.

Zanim radni zajmą się uchwałami, przedstawiona będzie „aktualna sytuacja dotycząca jakości wody na terenie gminy”. Przypominamy, iż kwestii jakości wody została poświęcona sesja nadzwyczajna w dniu 1 lipca.

W porządku obrad znajdują się dwa projekty uchwał dotyczące przedszkoli – pierwszy dotyczy określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę. Projekt mówi, że świadczenia obejmujące podstawę programową realizowane są bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie.

Korzystanie ze świadczeń w wyższym wymiarze jest odpłatne dla dzieci do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat. Opłata wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu w przedszkolu (nie pobiera się opłaty w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego). Nie obejmuje ona kosztów wyżywienia.

Drugi projekt dotyczy trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.

Radni zajmą się także projektami uchwał w sprawie powołania „Zespołu do przedstawienia Radzie Miejskiej opinii o zgłaszanych kandydatach na ławników sądów powszechnych” oraz w sprawie powołania stałej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Bogatyni. Zadaniem Komisji Statutowej będzie opracowanie nowych wersji Statutu Gminy i Miasta Bogatynia, jak też nowych statutów sołectw i osiedli.

Inny projekt uchwały przewiduje uzupełnienie składu osobowego Komisji Zdrowia w związku z rezygnacją złożoną przez radnego Piotra Kaweckiego.

Czytany 514 razy
  • Brak komentarzy

Skomentuj

0
warunki użytkowania.
SmartNews.Com