• Register

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

      
      
 
Gminne Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Bogatyni poinformowało, że wkrótce zostanie otwarty Punkt Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów – pełny tekst informacji poniżej.
 
 
12 sierpnia portal zgorzelec.info podał informację o kolejnym przedłużeniu tymczasowego aresztowania wobec zatrzymanych 13 lutego bogatyńskich samorządowców.
 
 
Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział w Bogatyni i Gmina Bogatynia serdecznie zapraszają dzieci, młodzież i dorosłych na NIEDZIELĘ z KLANZĄ czyli ostatnie działania sportowo – rekreacyjne...
 
 
GPO podało informację o utworzeniu w Bogatyni i w sołectwach dwudziestu jeden nowych lokalizacji dla pojemników typu „Dzwon”, przeznaczonych na segregowane odpady.
 
 
Na portalu smartgmina.pl opublikowano wywiad z burmistrzem Błasiakiem na temat przystąpienia przez gminę Bogatynia do Zgorzeleckiego Klastra Energii Odnawialnej.
 
 
Kolejny raz portal „Wspólnota” opublikował ranking zamożności samorządów.
 
 
Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział w Bogatyni i Gmina Bogatynia serdecznie zapraszają dzieci, młodzież i dorosłych na 2 NIEDZIELE z KLANZĄ czyli ostatnie działania sportowo – rekreacyjne...
 
 
Jedną z uchwał, podjętych podczas sesji Rady Miejskiej w Bogatyni 11 lipca, była uchwała dotycząca powołania stałej Komisji Statutowej, liczącej siedmioro radnych.
 
poniedziałek, 10 czerwiec 2019 19:00

Sesja Rady Miejskiej 12 czerwca

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Na 12 czerwca na godz. 15.30 zwołano nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Bogatyni – radni zajmą się odrzuconymi programami i projektem uchwały o obywatelskiej inicjatywie uchwałodawczej.

W porządku obrad są projekty uchwał w sprawie przyjęcia gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla gminy Bogatynia na rok 2019. Chodzi tu o programy odrzucone przez Radę Miejską na sesji 5 czerwca.

Nowy jest projekt uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, będący konsekwencją wprowadzenia w 2018 roku zmiany w ustawie samorządowej. Projekt zakłada, że grupa co najmniej 300 mieszkańców gminy, posiadających czynne prawo wyborcze do organu stanowiącego, będzie mogła wystąpić do Rady Miejskiej z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą.

Zgłoszony w ramach obywatelskiej inicjatywy projekt nie może dotyczyć spraw, dla których ustawy zastrzegają wyłączność inicjatywy dla Rady Miejskiej. Czynności związane z przygotowaniem obywatelskiego projektu, zbieraniem podpisów i złożeniem wniosku do przewodniczącego rady będzie wykonywać komitet, utworzony przez co najmniej 3 mieszkańców gminy.

W ciągu 7 dni przewodniczący rady będzie zobowiązany przekazać projekt burmistrzowi w celu jego analizy (pod względem formalno-prawnym, merytorycznym i ewentualnie finansowym). Po zaopiniowaniu przez burmistrza projekt trafi pod obrady Rady Miejskiej.

Czytany 415 razy
  • Brak komentarzy

Skomentuj

0
warunki użytkowania.
SmartNews.Com