• Register

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

      
      
 
Powołana została nowa Rada Nadzorcza Gminnego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Bogatyni – w składzie rady znalazł się m.in. były prezes spółki.
 
 
Podczas sesji Rady Miejskiej w Bogatyni, która odbyła się 12 czerwca, radni ponownie odrzucili gminny program przeciwdziałania narkomanii na rok 2019 – poniżej wyniki głosowania.
 
 
13 czerwca opublikowane zostały zarządzenia burmistrza Bogatyni o powierzeniu stanowisk dyrektorów w trzech szkołach gminnych oraz w dwóch przedszkolach.
 
 
Podczas sesji nadzwyczajnej 12 czerwca radni zajęli się ponownie projektami uchwał w sprawie programów przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, które odrzucono 5 czerwca.
 
 
Po zmianie składów Rad Nadzorczych w PEC S.A. oraz w GZMK Sp. z o.o. przyszedł czas na kolejną spółkę komunalną – Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnię S.A.
 
 
Na 12 czerwca na godz. 15.30 zwołano nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Bogatyni – radni zajmą się odrzuconymi programami i projektem uchwały o obywatelskiej inicjatywie uchwałodawczej.
 
 
Z uwagi na zainteresowanie, jakie spowodował nasz tekst „Radni odrzucili dwa programy”, jak też docierające do redakcji pytania, publikujemy informację o tym, kto jak głosował.
 
 
Wybrano ofertę na „Wykonanie projektu geotechnicznego wraz z dokumentacją badań podłoża i oceną przydatności do wbudowania gruntów” znajdujących się na terenie basenu w Bogatyni.
 
poniedziałek, 10 czerwiec 2019 19:00

Sesja Rady Miejskiej 12 czerwca

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Na 12 czerwca na godz. 15.30 zwołano nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Bogatyni – radni zajmą się odrzuconymi programami i projektem uchwały o obywatelskiej inicjatywie uchwałodawczej.

W porządku obrad są projekty uchwał w sprawie przyjęcia gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla gminy Bogatynia na rok 2019. Chodzi tu o programy odrzucone przez Radę Miejską na sesji 5 czerwca.

Nowy jest projekt uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, będący konsekwencją wprowadzenia w 2018 roku zmiany w ustawie samorządowej. Projekt zakłada, że grupa co najmniej 300 mieszkańców gminy, posiadających czynne prawo wyborcze do organu stanowiącego, będzie mogła wystąpić do Rady Miejskiej z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą.

Zgłoszony w ramach obywatelskiej inicjatywy projekt nie może dotyczyć spraw, dla których ustawy zastrzegają wyłączność inicjatywy dla Rady Miejskiej. Czynności związane z przygotowaniem obywatelskiego projektu, zbieraniem podpisów i złożeniem wniosku do przewodniczącego rady będzie wykonywać komitet, utworzony przez co najmniej 3 mieszkańców gminy.

W ciągu 7 dni przewodniczący rady będzie zobowiązany przekazać projekt burmistrzowi w celu jego analizy (pod względem formalno-prawnym, merytorycznym i ewentualnie finansowym). Po zaopiniowaniu przez burmistrza projekt trafi pod obrady Rady Miejskiej.

Czytany 325 razy
  • Brak komentarzy

Skomentuj

0
warunki użytkowania.
SmartNews.Com