• Register

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

      
      
 
Gminne Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Bogatyni poinformowało, że wkrótce zostanie otwarty Punkt Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów – pełny tekst informacji poniżej.
 
 
12 sierpnia portal zgorzelec.info podał informację o kolejnym przedłużeniu tymczasowego aresztowania wobec zatrzymanych 13 lutego bogatyńskich samorządowców.
 
 
Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział w Bogatyni i Gmina Bogatynia serdecznie zapraszają dzieci, młodzież i dorosłych na NIEDZIELĘ z KLANZĄ czyli ostatnie działania sportowo – rekreacyjne...
 
 
GPO podało informację o utworzeniu w Bogatyni i w sołectwach dwudziestu jeden nowych lokalizacji dla pojemników typu „Dzwon”, przeznaczonych na segregowane odpady.
 
 
Na portalu smartgmina.pl opublikowano wywiad z burmistrzem Błasiakiem na temat przystąpienia przez gminę Bogatynia do Zgorzeleckiego Klastra Energii Odnawialnej.
 
 
Kolejny raz portal „Wspólnota” opublikował ranking zamożności samorządów.
 
 
Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział w Bogatyni i Gmina Bogatynia serdecznie zapraszają dzieci, młodzież i dorosłych na 2 NIEDZIELE z KLANZĄ czyli ostatnie działania sportowo – rekreacyjne...
 
 
Jedną z uchwał, podjętych podczas sesji Rady Miejskiej w Bogatyni 11 lipca, była uchwała dotycząca powołania stałej Komisji Statutowej, liczącej siedmioro radnych.
 
czwartek, 06 czerwiec 2019 20:17

Jak głosowali radni

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Z uwagi na zainteresowanie, jakie spowodował nasz tekst „Radni odrzucili dwa programy”, jak też docierające do redakcji pytania, publikujemy informację o tym, kto jak głosował.

Przy okazji przypominamy, że raporty z przeprowadzonych głosowań są dostępne na stronie internetowej UMiG Bogatynia.

Na sesji Rady Miejskiej 5 czerwca radni odrzucili projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Bogatynia na rok 2019”.

Głosy ZA – D. Bojakowska, R. Morawski, B. Otrociuk, P. Kawecki, D. Zawada, D. Szczepanik, Z. Szatkowski.

Głosy PRZECIW – T. Tracz, K. Musielak, M. Kubica, T. Wiśniewski, A. Siwak, K. Dudziak-Piwowarska, K. Peremicki, M. Marczak, J. Biniasz, K. Bajsarowicz.

Głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ – A. Oliasz.

Nie głosował – J. Wiśniewski.

Na tej samej sesji radni odrzucili projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii dla Miasta i Gminy Bogatynia na rok 2019”.

Głosy ZA – D. Bojakowska, R. Morawski, B. Otrociuk, P. Kawecki, D. Zawada, D. Szczepanik, Z. Szatkowski.

Głosy PRZECIW – T. Tracz, K. Musielak, A. Siwak, K. Dudziak-Piwowarska, K. Peremicki, M. Marczak, J. Biniasz, K. Bajsarowicz.

Głosy WSTRZYMUJĄCE SIĘ – M. Kubica, T. Wiśniewski, A. Oliasz.

Nie głosował – J. Wiśniewski.

Czytany 827 razy

Biorą udział w konwersacji

Skomentuj

0
warunki użytkowania.
SmartNews.Com