• Register

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

      
      
 
Powołana została nowa Rada Nadzorcza Gminnego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Bogatyni – w składzie rady znalazł się m.in. były prezes spółki.
 
 
Podczas sesji Rady Miejskiej w Bogatyni, która odbyła się 12 czerwca, radni ponownie odrzucili gminny program przeciwdziałania narkomanii na rok 2019 – poniżej wyniki głosowania.
 
 
13 czerwca opublikowane zostały zarządzenia burmistrza Bogatyni o powierzeniu stanowisk dyrektorów w trzech szkołach gminnych oraz w dwóch przedszkolach.
 
 
Podczas sesji nadzwyczajnej 12 czerwca radni zajęli się ponownie projektami uchwał w sprawie programów przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, które odrzucono 5 czerwca.
 
 
Po zmianie składów Rad Nadzorczych w PEC S.A. oraz w GZMK Sp. z o.o. przyszedł czas na kolejną spółkę komunalną – Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnię S.A.
 
 
Na 12 czerwca na godz. 15.30 zwołano nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Bogatyni – radni zajmą się odrzuconymi programami i projektem uchwały o obywatelskiej inicjatywie uchwałodawczej.
 
 
Z uwagi na zainteresowanie, jakie spowodował nasz tekst „Radni odrzucili dwa programy”, jak też docierające do redakcji pytania, publikujemy informację o tym, kto jak głosował.
 
 
Wybrano ofertę na „Wykonanie projektu geotechnicznego wraz z dokumentacją badań podłoża i oceną przydatności do wbudowania gruntów” znajdujących się na terenie basenu w Bogatyni.
 
czwartek, 06 czerwiec 2019 20:17

Jak głosowali radni

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Z uwagi na zainteresowanie, jakie spowodował nasz tekst „Radni odrzucili dwa programy”, jak też docierające do redakcji pytania, publikujemy informację o tym, kto jak głosował.

Przy okazji przypominamy, że raporty z przeprowadzonych głosowań są dostępne na stronie internetowej UMiG Bogatynia.

Na sesji Rady Miejskiej 5 czerwca radni odrzucili projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Bogatynia na rok 2019”.

Głosy ZA – D. Bojakowska, R. Morawski, B. Otrociuk, P. Kawecki, D. Zawada, D. Szczepanik, Z. Szatkowski.

Głosy PRZECIW – T. Tracz, K. Musielak, M. Kubica, T. Wiśniewski, A. Siwak, K. Dudziak-Piwowarska, K. Peremicki, M. Marczak, J. Biniasz, K. Bajsarowicz.

Głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ – A. Oliasz.

Nie głosował – J. Wiśniewski.

Na tej samej sesji radni odrzucili projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii dla Miasta i Gminy Bogatynia na rok 2019”.

Głosy ZA – D. Bojakowska, R. Morawski, B. Otrociuk, P. Kawecki, D. Zawada, D. Szczepanik, Z. Szatkowski.

Głosy PRZECIW – T. Tracz, K. Musielak, A. Siwak, K. Dudziak-Piwowarska, K. Peremicki, M. Marczak, J. Biniasz, K. Bajsarowicz.

Głosy WSTRZYMUJĄCE SIĘ – M. Kubica, T. Wiśniewski, A. Oliasz.

Nie głosował – J. Wiśniewski.

Czytany 722 razy

Biorą udział w konwersacji

Skomentuj

0
warunki użytkowania.
SmartNews.Com