• Register

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

      
      
 
Gminne Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Bogatyni poinformowało, że wkrótce zostanie otwarty Punkt Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów – pełny tekst informacji poniżej.
 
 
12 sierpnia portal zgorzelec.info podał informację o kolejnym przedłużeniu tymczasowego aresztowania wobec zatrzymanych 13 lutego bogatyńskich samorządowców.
 
 
Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział w Bogatyni i Gmina Bogatynia serdecznie zapraszają dzieci, młodzież i dorosłych na NIEDZIELĘ z KLANZĄ czyli ostatnie działania sportowo – rekreacyjne...
 
 
GPO podało informację o utworzeniu w Bogatyni i w sołectwach dwudziestu jeden nowych lokalizacji dla pojemników typu „Dzwon”, przeznaczonych na segregowane odpady.
 
 
Na portalu smartgmina.pl opublikowano wywiad z burmistrzem Błasiakiem na temat przystąpienia przez gminę Bogatynia do Zgorzeleckiego Klastra Energii Odnawialnej.
 
 
Kolejny raz portal „Wspólnota” opublikował ranking zamożności samorządów.
 
 
Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział w Bogatyni i Gmina Bogatynia serdecznie zapraszają dzieci, młodzież i dorosłych na 2 NIEDZIELE z KLANZĄ czyli ostatnie działania sportowo – rekreacyjne...
 
 
Jedną z uchwał, podjętych podczas sesji Rady Miejskiej w Bogatyni 11 lipca, była uchwała dotycząca powołania stałej Komisji Statutowej, liczącej siedmioro radnych.
 
czwartek, 06 czerwiec 2019 20:14

Sprawdzą podłoże basenu miejskiego

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Wybrano ofertę na „Wykonanie projektu geotechnicznego wraz z dokumentacją badań podłoża i oceną przydatności do wbudowania gruntów” znajdujących się na terenie basenu w Bogatyni.

Prace na terenie otwartego basenu miejskiego przy ulicy Kąpielowej wykona firma LABTECHNE Sp. z o.o. z Łagowa za wynagrodzenie ryczałtowe 23 862 zł brutto. Termin wykonania zadania określono na 30 dni od daty podpisania umowy.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie opracowania geotechnicznego warunków gruntowych wraz z dokumentacją badań podłoża oraz porównaniem nowo wykonanej dokumentacji geotechnicznej z pierwotną opinią geotechniczną. W ramach zadania należy przeprowadzić odwierty geologiczne we wskazanych przez zamawiającego miejscach.

Odwierty mają umożliwić rozpoznanie budowy geologicznej podłoża „w celu określenia fizycznych i mechanicznych właściwości poszczególnych warstw geotechnicznych”, ocenę wykonanej podbudowy pod terenami utwardzonymi kostką betonową oraz przydatności wbudowanych gruntów do celów budowlanych. Analiza ma być zakończona szczegółowym raportem wraz z odpowiednimi zaleceniami.

Przypominamy, że prace przy ulicy Kąpielowej rozpoczęto w roku 2017 bez pozwolenia na budowę. Koszt inwestycji, który miał wynieść około 9,5 mln zł, sięga obecnie około 20 mln zł. O problemach z basenem informowało m.in. w kwietniu Radio Wrocław, cytując burmistrza Błasiaka, według którego „obiekt, choć wygląda jak basen, w sumie nie wiadomo czym jest i nie wiadomo np. czy niecki posadowione na podmokłym gruncie się nie rozpadną”.

W wywiadzie, który zamieszczono w majowym (wyraźnie odchudzonym) biuletynie informacyjnym, zapytano burmistrza, czy bogatyńskie kąpielisko będzie wkrótce otwarte. Niestety, w tym roku nie będzie to możliwe, gdyż wykonanie inwentaryzacji, „doprojektowanie wielu rzeczy” i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie wymaga czasu. Burmistrz dodał, że priorytetem gminy „jest to, aby obiekt służył mieszkańcom przez cały rok, a nie tylko w okresie letnim. To duże wyzwanie, ale poszukujemy już możliwości pozyskania na ten cel środków zewnętrznych”.

Czytany 427 razy
  • Brak komentarzy

Skomentuj

0
warunki użytkowania.
SmartNews.Com