• Register

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

      
      
 
Powołana została nowa Rada Nadzorcza Gminnego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Bogatyni – w składzie rady znalazł się m.in. były prezes spółki.
 
 
Podczas sesji Rady Miejskiej w Bogatyni, która odbyła się 12 czerwca, radni ponownie odrzucili gminny program przeciwdziałania narkomanii na rok 2019 – poniżej wyniki głosowania.
 
 
13 czerwca opublikowane zostały zarządzenia burmistrza Bogatyni o powierzeniu stanowisk dyrektorów w trzech szkołach gminnych oraz w dwóch przedszkolach.
 
 
Podczas sesji nadzwyczajnej 12 czerwca radni zajęli się ponownie projektami uchwał w sprawie programów przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, które odrzucono 5 czerwca.
 
 
Po zmianie składów Rad Nadzorczych w PEC S.A. oraz w GZMK Sp. z o.o. przyszedł czas na kolejną spółkę komunalną – Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnię S.A.
 
 
Na 12 czerwca na godz. 15.30 zwołano nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Bogatyni – radni zajmą się odrzuconymi programami i projektem uchwały o obywatelskiej inicjatywie uchwałodawczej.
 
 
Z uwagi na zainteresowanie, jakie spowodował nasz tekst „Radni odrzucili dwa programy”, jak też docierające do redakcji pytania, publikujemy informację o tym, kto jak głosował.
 
 
Wybrano ofertę na „Wykonanie projektu geotechnicznego wraz z dokumentacją badań podłoża i oceną przydatności do wbudowania gruntów” znajdujących się na terenie basenu w Bogatyni.
 
czwartek, 06 czerwiec 2019 20:14

Sprawdzą podłoże basenu miejskiego

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Wybrano ofertę na „Wykonanie projektu geotechnicznego wraz z dokumentacją badań podłoża i oceną przydatności do wbudowania gruntów” znajdujących się na terenie basenu w Bogatyni.

Prace na terenie otwartego basenu miejskiego przy ulicy Kąpielowej wykona firma LABTECHNE Sp. z o.o. z Łagowa za wynagrodzenie ryczałtowe 23 862 zł brutto. Termin wykonania zadania określono na 30 dni od daty podpisania umowy.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie opracowania geotechnicznego warunków gruntowych wraz z dokumentacją badań podłoża oraz porównaniem nowo wykonanej dokumentacji geotechnicznej z pierwotną opinią geotechniczną. W ramach zadania należy przeprowadzić odwierty geologiczne we wskazanych przez zamawiającego miejscach.

Odwierty mają umożliwić rozpoznanie budowy geologicznej podłoża „w celu określenia fizycznych i mechanicznych właściwości poszczególnych warstw geotechnicznych”, ocenę wykonanej podbudowy pod terenami utwardzonymi kostką betonową oraz przydatności wbudowanych gruntów do celów budowlanych. Analiza ma być zakończona szczegółowym raportem wraz z odpowiednimi zaleceniami.

Przypominamy, że prace przy ulicy Kąpielowej rozpoczęto w roku 2017 bez pozwolenia na budowę. Koszt inwestycji, który miał wynieść około 9,5 mln zł, sięga obecnie około 20 mln zł. O problemach z basenem informowało m.in. w kwietniu Radio Wrocław, cytując burmistrza Błasiaka, według którego „obiekt, choć wygląda jak basen, w sumie nie wiadomo czym jest i nie wiadomo np. czy niecki posadowione na podmokłym gruncie się nie rozpadną”.

W wywiadzie, który zamieszczono w majowym (wyraźnie odchudzonym) biuletynie informacyjnym, zapytano burmistrza, czy bogatyńskie kąpielisko będzie wkrótce otwarte. Niestety, w tym roku nie będzie to możliwe, gdyż wykonanie inwentaryzacji, „doprojektowanie wielu rzeczy” i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie wymaga czasu. Burmistrz dodał, że priorytetem gminy „jest to, aby obiekt służył mieszkańcom przez cały rok, a nie tylko w okresie letnim. To duże wyzwanie, ale poszukujemy już możliwości pozyskania na ten cel środków zewnętrznych”.

Czytany 326 razy
  • Brak komentarzy

Skomentuj

0
warunki użytkowania.
SmartNews.Com