• Register

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

      
      
 
Powołana została nowa Rada Nadzorcza Gminnego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Bogatyni – w składzie rady znalazł się m.in. były prezes spółki.
 
 
Podczas sesji Rady Miejskiej w Bogatyni, która odbyła się 12 czerwca, radni ponownie odrzucili gminny program przeciwdziałania narkomanii na rok 2019 – poniżej wyniki głosowania.
 
 
13 czerwca opublikowane zostały zarządzenia burmistrza Bogatyni o powierzeniu stanowisk dyrektorów w trzech szkołach gminnych oraz w dwóch przedszkolach.
 
 
Podczas sesji nadzwyczajnej 12 czerwca radni zajęli się ponownie projektami uchwał w sprawie programów przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, które odrzucono 5 czerwca.
 
 
Po zmianie składów Rad Nadzorczych w PEC S.A. oraz w GZMK Sp. z o.o. przyszedł czas na kolejną spółkę komunalną – Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnię S.A.
 
 
Na 12 czerwca na godz. 15.30 zwołano nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Bogatyni – radni zajmą się odrzuconymi programami i projektem uchwały o obywatelskiej inicjatywie uchwałodawczej.
 
 
Z uwagi na zainteresowanie, jakie spowodował nasz tekst „Radni odrzucili dwa programy”, jak też docierające do redakcji pytania, publikujemy informację o tym, kto jak głosował.
 
 
Wybrano ofertę na „Wykonanie projektu geotechnicznego wraz z dokumentacją badań podłoża i oceną przydatności do wbudowania gruntów” znajdujących się na terenie basenu w Bogatyni.
 
środa, 05 czerwiec 2019 17:36

Na sesji Rady Miejskiej 5 czerwca

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Głównym tematem sesji Rady Miejskiej w Bogatyni 5 czerwca były sprawy związane z bezpieczeństwem publicznym – z porządku obrad zdjęto punkt dotyczący spółek komunalnych.

O zdjęcie punktu dotyczącego funkcjonowania spółek komunalnych i MZGK w 2018 roku zawnioskował wiceprzewodniczący rady, p. Artur Oliasz. Wniosek ten p. Oliasz uzasadnił m.in. zmianami w zarządach i radach nadzorczych oraz koniecznością przygotowania informacji o zamierzeniach spółek.

Burmistrz Wojciech Błasiak poinformował radnych o ostatnich działaniach, w tym o spotkaniach z partnerami czeskimi i niemieckimi – poruszano na nich m.in. kwestie związane z projektami trasy rowerowej wokół Gór Izerskich czy mostu na Trójstyku. Podał też informacje o zmianach we władzach PEC, jak też o powołaniu nowej rady nadzorczej w spółce GZMK. Burmistrz musiał opuścić obrady z uwagi na spotkanie z funkcjonariuszami CBŚP oraz konieczność udziału w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki BWIO.

O kwestiach bezpieczeństwa jako pierwszy mówił mł. insp. Janusz Lipski, komendant powiatowy policji. Według niego w gminie Bogatynia sytuacja pod względem skali przestępczości oraz wykrywalności przestępstw uległa pogorszeniu. Jedną z przyczyn są braki kadrowe w komisariacie – na koniec 2018 roku było 6 wakatów, a obecnie jest 9 (przy stanie etatowym 42). Trwa jeszcze postępowanie na budowę nowego komisariatu w Bogatyni.

O działaniach Straży Granicznej mówiła kpt. Julia Mandecka, zastępca komendanta placówki w Zgorzelcu. Działania straży pożarnej przedstawił st. kpt. Artur Czułajewski, zastępca komendanta powiatowego PSP. Zwrócił on uwagę na wzrost ilości różnych zdarzeń w 2018 roku i zasugerował założenie monitoringu na ulicy Rolniczej w Sieniawce. Dobrze ocenił rolę Ochotniczych Straży Pożarnych – w tym kontekście radny Artur Siwak poinformował o problemach bogatyńskich OSP związanych z brakami umundurowania i sprzętu.

Głos zabrali także komendanci bogatyńskiej policji (st. asp. Jarosław Samelski) i Straży Miejskiej (p. Mirosław Nowak). W ocenie komendanta Samelskiego wzrost przestępczości w niektórych kategoriach wynika zarówno z dramatycznej sytuacji kadrowej komisariatu, jak też z przyjazdu paru tysięcy osób związanych z budową nowego bloku w elektrowni. Komendant dziękował za finansowe wsparcie służb ponadnormatywnych przez gminę, docenił też Straż Miejską za działania wspierające i uzupełniające policję. W trakcie dyskusji radny Piotr Kawecki poruszył sprawę będącego „w opłakanym stanie” monitoringu, jak też rzekomych konfliktów personalnych w Straży Miejskiej i naruszeń przepisów.

Czytany 312 razy
  • Brak komentarzy

Skomentuj

0
warunki użytkowania.
SmartNews.Com