• Register

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

      
      
 
Gminne Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Bogatyni poinformowało, że wkrótce zostanie otwarty Punkt Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów – pełny tekst informacji poniżej.
 
 
12 sierpnia portal zgorzelec.info podał informację o kolejnym przedłużeniu tymczasowego aresztowania wobec zatrzymanych 13 lutego bogatyńskich samorządowców.
 
 
Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział w Bogatyni i Gmina Bogatynia serdecznie zapraszają dzieci, młodzież i dorosłych na NIEDZIELĘ z KLANZĄ czyli ostatnie działania sportowo – rekreacyjne...
 
 
GPO podało informację o utworzeniu w Bogatyni i w sołectwach dwudziestu jeden nowych lokalizacji dla pojemników typu „Dzwon”, przeznaczonych na segregowane odpady.
 
 
Na portalu smartgmina.pl opublikowano wywiad z burmistrzem Błasiakiem na temat przystąpienia przez gminę Bogatynia do Zgorzeleckiego Klastra Energii Odnawialnej.
 
 
Kolejny raz portal „Wspólnota” opublikował ranking zamożności samorządów.
 
 
Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział w Bogatyni i Gmina Bogatynia serdecznie zapraszają dzieci, młodzież i dorosłych na 2 NIEDZIELE z KLANZĄ czyli ostatnie działania sportowo – rekreacyjne...
 
 
Jedną z uchwał, podjętych podczas sesji Rady Miejskiej w Bogatyni 11 lipca, była uchwała dotycząca powołania stałej Komisji Statutowej, liczącej siedmioro radnych.
 
środa, 05 czerwiec 2019 17:36

Na sesji Rady Miejskiej 5 czerwca

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Głównym tematem sesji Rady Miejskiej w Bogatyni 5 czerwca były sprawy związane z bezpieczeństwem publicznym – z porządku obrad zdjęto punkt dotyczący spółek komunalnych.

O zdjęcie punktu dotyczącego funkcjonowania spółek komunalnych i MZGK w 2018 roku zawnioskował wiceprzewodniczący rady, p. Artur Oliasz. Wniosek ten p. Oliasz uzasadnił m.in. zmianami w zarządach i radach nadzorczych oraz koniecznością przygotowania informacji o zamierzeniach spółek.

Burmistrz Wojciech Błasiak poinformował radnych o ostatnich działaniach, w tym o spotkaniach z partnerami czeskimi i niemieckimi – poruszano na nich m.in. kwestie związane z projektami trasy rowerowej wokół Gór Izerskich czy mostu na Trójstyku. Podał też informacje o zmianach we władzach PEC, jak też o powołaniu nowej rady nadzorczej w spółce GZMK. Burmistrz musiał opuścić obrady z uwagi na spotkanie z funkcjonariuszami CBŚP oraz konieczność udziału w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki BWIO.

O kwestiach bezpieczeństwa jako pierwszy mówił mł. insp. Janusz Lipski, komendant powiatowy policji. Według niego w gminie Bogatynia sytuacja pod względem skali przestępczości oraz wykrywalności przestępstw uległa pogorszeniu. Jedną z przyczyn są braki kadrowe w komisariacie – na koniec 2018 roku było 6 wakatów, a obecnie jest 9 (przy stanie etatowym 42). Trwa jeszcze postępowanie na budowę nowego komisariatu w Bogatyni.

O działaniach Straży Granicznej mówiła kpt. Julia Mandecka, zastępca komendanta placówki w Zgorzelcu. Działania straży pożarnej przedstawił st. kpt. Artur Czułajewski, zastępca komendanta powiatowego PSP. Zwrócił on uwagę na wzrost ilości różnych zdarzeń w 2018 roku i zasugerował założenie monitoringu na ulicy Rolniczej w Sieniawce. Dobrze ocenił rolę Ochotniczych Straży Pożarnych – w tym kontekście radny Artur Siwak poinformował o problemach bogatyńskich OSP związanych z brakami umundurowania i sprzętu.

Głos zabrali także komendanci bogatyńskiej policji (st. asp. Jarosław Samelski) i Straży Miejskiej (p. Mirosław Nowak). W ocenie komendanta Samelskiego wzrost przestępczości w niektórych kategoriach wynika zarówno z dramatycznej sytuacji kadrowej komisariatu, jak też z przyjazdu paru tysięcy osób związanych z budową nowego bloku w elektrowni. Komendant dziękował za finansowe wsparcie służb ponadnormatywnych przez gminę, docenił też Straż Miejską za działania wspierające i uzupełniające policję. W trakcie dyskusji radny Piotr Kawecki poruszył sprawę będącego „w opłakanym stanie” monitoringu, jak też rzekomych konfliktów personalnych w Straży Miejskiej i naruszeń przepisów.

Czytany 396 razy
  • Brak komentarzy

Skomentuj

0
warunki użytkowania.
SmartNews.Com