• Register

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

      
      
 
„Demokracja nie znosi monopolu” – takie słowa wypowiedział przed II turą wyborów prezydenckich w 2010 jeden z kandydatów. Kto? Odpowiedź może Państwa zaskoczyć.
 
 
W komentarzu dotyczącym różnych medialnych doniesień na temat budowy bogatyńskiego kąpieliska, burmistrz Błasiak przypomniał, że sprawą zajmuje się prokuratura.
 
 
30 czerwca burmistrz Błasiak odniósł się do różnych doniesień medialnych na temat budowy otwartego basenu w Bogatyni, przekazując informacje, które mają oparcie w dokumentach urzędowych.
 
 
Telewizja Bogatynia w cyklu „Pod lupą” opublikowała rozmowę z przedstawicielami firm, które były zaangażowane w budowę bogatyńskiego kąpieliska.
 
 
Gazeta „Fakt” z 25 czerwca powróciła do tematu nieczynnego bogatyńskiego kąpieliska, zamieszczając artykuł pod tytułem „Utopił 20 mln zł w nielegalnym basenie”.
 
 
20 maja w Bogatyńskim Ośrodku Kultury (ze względu na stan epidemii) odbyła się sesja Rady Miejskiej w Bogatyni – z porządku obrad zdjęto punkty dotyczące gospodarki odpadami.
 
 
Rozmowę przeprowadzoną przez p. Magdę Kościańską z przewodniczącym Rady Miejskiej w Bogatyni, p. Arturem Oliaszem, zdominowała sprawa zmian w Komisji Rewizyjnej.
 
 
Podczas sesji Rady Miejskiej w Bogatyni 9 marca wybrano drugiego wiceprzewodniczącego, którym został p. Jakub Biniasz, otrzymując poparcie 9 radnych z 16 obecnych.
 
sobota, 01 czerwiec 2019 21:23

Priorytety Straży Miejskiej

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Jednym z wiodących tematów sesji bogatyńskiej Rady Miejskiej w dniu 5 czerwca będzie problematyka bezpieczeństwa i ładu publicznego w naszej gminie.

Jak podaje Straż Miejska w sprawozdaniu z działalności za rok 2018, priorytetami są „wzrost poziomu czystości na terenie gminy oraz poprawa stanu szeroko rozumianego porządku publicznego”. Wśród zadań, jakie stawia sobie straż, jest reagowanie na wybryki chuligańskie i niszczenie mienia, przypadki zakłócania spokoju i porządku publicznego, przestępstwa oraz „zero tolerancji na spożywanie alkoholu wbrew ustawie”.

Straż Miejska zamierza „dążyć do zacieśnienia współpracy z mieszkańcami poprzez systematyczne spotkania z przewodniczącymi Rad Osiedlowych i Sołeckich”. Za poważny i ciągły problem straż uznaje „składowanie odpadów przy kontenerach oraz tworzenie dzikich wysypisk śmieci”. Zdaniem straży m.in. „należy podnosić poziom edukacji mieszkańców w kwestiach związanych z przekazywaniem odpadów, gdyż z naszej praktyki wynika, iż wiele zaistniałych sytuacji wynika z niedoinformowania”.

Na koniec roku 2018 stan etatowy Straży Miejskiej wynosił 20 i 3/8 etatów, w tym 5 i 3/8 etatu cywilnego, „z tego 4 etaty przypisane do obsługi monitoringu miejskiego”. Straż pracuje na trzy zmiany – zmiana trzecia w godzinach 22.00-6.00 „została wprowadzona w minionym roku i oprócz działania prewencyjnego miała na celu zapewnienie reakcji na alarmy obiektów wchodzących w skład mienia urzędu miasta”. W roku 2018 odnotowano 73 interwencje związane z włączeniem systemu alarmowania.

W toku podjętych czynności służbowych w roku 2018 strażnicy nałożyli 202 mandaty na kwotę 23,3 tys. zł. „W 316 przypadkach zastosowano środki oddziaływania wychowawczego określone w art. 41 Kodeksu wykroczeń, w 106 przypadkach interwencje zakończyły się skierowaniem wniosku o ukaranie do Sądu Rejonowego w Zgorzelcu. W 39 przypadkach wystąpiono pisemnie i przekazano innym organom i instytucjom informacje o stwierdzonych nieprawidłowościach, uszkodzeniach infrastruktury (…), naruszeniach ustawy o utrzymaniu czystości i porządku oraz o innych zagrożeniach (…).”

Łącznie przeprowadzono 2416 interwencji, w tym 1583 wynikających ze zgłoszeń obywateli. Takich zgłoszeń było o 555 więcej niż w 2017 roku, „co wskazuje, że mieszkańcy częściej korzystają z naszej pomocy i rośnie poczucie zaufania do naszej formacji”.

Czytany 851 razy

Biorą udział w konwersacji

Skomentuj

0
warunki użytkowania.
SmartNews.Com