• Register

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

      
      
 
Gminne Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Bogatyni poinformowało, że wkrótce zostanie otwarty Punkt Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów – pełny tekst informacji poniżej.
 
 
12 sierpnia portal zgorzelec.info podał informację o kolejnym przedłużeniu tymczasowego aresztowania wobec zatrzymanych 13 lutego bogatyńskich samorządowców.
 
 
Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział w Bogatyni i Gmina Bogatynia serdecznie zapraszają dzieci, młodzież i dorosłych na NIEDZIELĘ z KLANZĄ czyli ostatnie działania sportowo – rekreacyjne...
 
 
GPO podało informację o utworzeniu w Bogatyni i w sołectwach dwudziestu jeden nowych lokalizacji dla pojemników typu „Dzwon”, przeznaczonych na segregowane odpady.
 
 
Na portalu smartgmina.pl opublikowano wywiad z burmistrzem Błasiakiem na temat przystąpienia przez gminę Bogatynia do Zgorzeleckiego Klastra Energii Odnawialnej.
 
 
Kolejny raz portal „Wspólnota” opublikował ranking zamożności samorządów.
 
 
Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział w Bogatyni i Gmina Bogatynia serdecznie zapraszają dzieci, młodzież i dorosłych na 2 NIEDZIELE z KLANZĄ czyli ostatnie działania sportowo – rekreacyjne...
 
 
Jedną z uchwał, podjętych podczas sesji Rady Miejskiej w Bogatyni 11 lipca, była uchwała dotycząca powołania stałej Komisji Statutowej, liczącej siedmioro radnych.
 
sobota, 01 czerwiec 2019 21:23

Priorytety Straży Miejskiej

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Jednym z wiodących tematów sesji bogatyńskiej Rady Miejskiej w dniu 5 czerwca będzie problematyka bezpieczeństwa i ładu publicznego w naszej gminie.

Jak podaje Straż Miejska w sprawozdaniu z działalności za rok 2018, priorytetami są „wzrost poziomu czystości na terenie gminy oraz poprawa stanu szeroko rozumianego porządku publicznego”. Wśród zadań, jakie stawia sobie straż, jest reagowanie na wybryki chuligańskie i niszczenie mienia, przypadki zakłócania spokoju i porządku publicznego, przestępstwa oraz „zero tolerancji na spożywanie alkoholu wbrew ustawie”.

Straż Miejska zamierza „dążyć do zacieśnienia współpracy z mieszkańcami poprzez systematyczne spotkania z przewodniczącymi Rad Osiedlowych i Sołeckich”. Za poważny i ciągły problem straż uznaje „składowanie odpadów przy kontenerach oraz tworzenie dzikich wysypisk śmieci”. Zdaniem straży m.in. „należy podnosić poziom edukacji mieszkańców w kwestiach związanych z przekazywaniem odpadów, gdyż z naszej praktyki wynika, iż wiele zaistniałych sytuacji wynika z niedoinformowania”.

Na koniec roku 2018 stan etatowy Straży Miejskiej wynosił 20 i 3/8 etatów, w tym 5 i 3/8 etatu cywilnego, „z tego 4 etaty przypisane do obsługi monitoringu miejskiego”. Straż pracuje na trzy zmiany – zmiana trzecia w godzinach 22.00-6.00 „została wprowadzona w minionym roku i oprócz działania prewencyjnego miała na celu zapewnienie reakcji na alarmy obiektów wchodzących w skład mienia urzędu miasta”. W roku 2018 odnotowano 73 interwencje związane z włączeniem systemu alarmowania.

W toku podjętych czynności służbowych w roku 2018 strażnicy nałożyli 202 mandaty na kwotę 23,3 tys. zł. „W 316 przypadkach zastosowano środki oddziaływania wychowawczego określone w art. 41 Kodeksu wykroczeń, w 106 przypadkach interwencje zakończyły się skierowaniem wniosku o ukaranie do Sądu Rejonowego w Zgorzelcu. W 39 przypadkach wystąpiono pisemnie i przekazano innym organom i instytucjom informacje o stwierdzonych nieprawidłowościach, uszkodzeniach infrastruktury (…), naruszeniach ustawy o utrzymaniu czystości i porządku oraz o innych zagrożeniach (…).”

Łącznie przeprowadzono 2416 interwencji, w tym 1583 wynikających ze zgłoszeń obywateli. Takich zgłoszeń było o 555 więcej niż w 2017 roku, „co wskazuje, że mieszkańcy częściej korzystają z naszej pomocy i rośnie poczucie zaufania do naszej formacji”.

Czytany 573 razy

Biorą udział w konwersacji

Skomentuj

0
warunki użytkowania.
SmartNews.Com