• Register

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

      
      
 
„Demokracja nie znosi monopolu” – takie słowa wypowiedział przed II turą wyborów prezydenckich w 2010 jeden z kandydatów. Kto? Odpowiedź może Państwa zaskoczyć.
 
 
W komentarzu dotyczącym różnych medialnych doniesień na temat budowy bogatyńskiego kąpieliska, burmistrz Błasiak przypomniał, że sprawą zajmuje się prokuratura.
 
 
30 czerwca burmistrz Błasiak odniósł się do różnych doniesień medialnych na temat budowy otwartego basenu w Bogatyni, przekazując informacje, które mają oparcie w dokumentach urzędowych.
 
 
Telewizja Bogatynia w cyklu „Pod lupą” opublikowała rozmowę z przedstawicielami firm, które były zaangażowane w budowę bogatyńskiego kąpieliska.
 
 
Gazeta „Fakt” z 25 czerwca powróciła do tematu nieczynnego bogatyńskiego kąpieliska, zamieszczając artykuł pod tytułem „Utopił 20 mln zł w nielegalnym basenie”.
 
 
20 maja w Bogatyńskim Ośrodku Kultury (ze względu na stan epidemii) odbyła się sesja Rady Miejskiej w Bogatyni – z porządku obrad zdjęto punkty dotyczące gospodarki odpadami.
 
 
Rozmowę przeprowadzoną przez p. Magdę Kościańską z przewodniczącym Rady Miejskiej w Bogatyni, p. Arturem Oliaszem, zdominowała sprawa zmian w Komisji Rewizyjnej.
 
 
Podczas sesji Rady Miejskiej w Bogatyni 9 marca wybrano drugiego wiceprzewodniczącego, którym został p. Jakub Biniasz, otrzymując poparcie 9 radnych z 16 obecnych.
 
piątek, 31 maj 2019 20:08

Sytuacja finansowa spółek gminnych

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Na sesji Rady Miejskiej w Bogatyni w dniu 5 czerwca radni zajmą się między innymi wynikami finansowymi spółek gminnych i MZGK w 2018 roku – poniżej trochę szczegółów.

Według sprawozdania Bogatyńskich Wodociągów i Oczyszczalni S.A, wynik finansowy za rok 2018 zamknął się stratą w wysokości nieco ponad 3,4 mln zł. Strata za rok 2017 wynosiła ponad 4,3 mln zł, tak więc nastąpiła poprawa wyniku finansowego o około 0,9 mln zł. Wśród przyczyn straty podano m.in. brak realizacji zaplanowanej wielkości przychodów, przekroczenie kosztów osobowych, kosztów finansowych (odsetki od pożyczek i rezerwa na należności przeterminowane) oraz zużycia materiałów i energii (to przekroczenie spowodowane zostało wzrostem cen).

Zobowiązania BWiO ogółem sięgały ponad 32,7 mln zł, co oznacza wzrost w stosunku do roku 2017, kiedy wynosiły one niespełna 31,6 mln zł. Pogorszył się wskaźnik bieżącej płynności, od dawna będący poniżej optymalnego poziomu.

Gminne Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. zakończyło rok 2018 ze stratą netto niemal 1,1 mln zł – to znacznie więcej niż w roku 2017, kiedy strata wyniosła niespełna 50 tys. zł. Stan zobowiązań spółki z tytułu kredytów wynosił nieco ponad 6,9 mln zł (w ciągu roku zmniejszył się o ponad 0,8 mln zł). Dla przypomnienia – spółka zaciągnęła w 2013 roku zobowiązania w kwocie niemal 12 mln zł, co było związane z budową sortowni odpadów i kompostowni.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. wykazało stratę netto w wysokości niemal 166 tys. zł – rok wcześniej spółka wykazała zysk w wysokości prawie 127 tys. zł.

Gminny Zarząd Mienia Komunalnego Sp. z o.o. odnotował stratę netto w wysokości ponad 560 tys. zł. To nieco mniejsza strata niż za rok 2017, wynosząca niemal 690 tys. zł – taką też kwotę otrzymała spółka w roku ubiegłym z budżetu gminy (dalsze funkcjonowanie spółki oraz spłatę jej zobowiązań umożliwiają dopłaty wnoszone przez właściciela). Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. wykazało stratę netto 350 tys. zł – to o 10 tys. zł więcej niż strata za rok 2017.

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej (zakład budżetowy) zakończył rok 2018 ze stratą netto 370 tys. zł, czyli ze stratą mniejszą niż w roku 2017, która wyniosła 618 tys. zł. Zobowiązania krótkoterminowe wynosiły prawie 5,9 mln zł – z kolei ponad 4,3 mln zł wynosiły należności krótkoterminowe.

Czytany 902 razy

Biorą udział w konwersacji

 • Czy naprawdę Pec nie może naprawić schodów wejsciowych? Jaki to jest koszt względem przychodów spółki? Wizytówka tragiczna ????

 • Gość (Fachowies)

  Zgłoś

  Ale za to za rok wyniki spółek będą już lepsze. Bo teraz wszystko będzie lepsze. Nowe rady nadzorcze i zarządy pokażą jak się robi dodatnie wyniki w spółkach. Czego serdecznie sobie życzę.

 • Panie Jerzy dlaczego pan tak teraz noe opisuje zmian w spółkach i w urzędach ? Dlaczego pan przy okazji tematu nie wspomnie o petycji pracowników Gpo? Dlaczego pan nie wspomni o zmianach w bwio ? Dlaczego pan nie wspomni o powrocie starej dyrektor Mzgik bo powołana przez burmistrza nie dała sobie rady ? Dlaczego pan burmistrz nie zmienia rad nadzorczych ? Dlaczego nie wspomni pan o błędnych projektach uchwał które pan burmistrz przedkłada radzie ?Hmmmm...

 • Gość (Optymista)

  Zgłoś

  Również wierzę, że zmiany choć mogą boleć dadzą dobre rezultaty. Bez działań bardziej zdecydowanych nigdy nie będzie lepiej. Zarządy i rady nadzorcze muszą mieć determinację i odwagę.

Skomentuj

0
warunki użytkowania.
SmartNews.Com