• Register

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

      
      
 
Gminne Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Bogatyni poinformowało, że wkrótce zostanie otwarty Punkt Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów – pełny tekst informacji poniżej.
 
 
12 sierpnia portal zgorzelec.info podał informację o kolejnym przedłużeniu tymczasowego aresztowania wobec zatrzymanych 13 lutego bogatyńskich samorządowców.
 
 
Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział w Bogatyni i Gmina Bogatynia serdecznie zapraszają dzieci, młodzież i dorosłych na NIEDZIELĘ z KLANZĄ czyli ostatnie działania sportowo – rekreacyjne...
 
 
GPO podało informację o utworzeniu w Bogatyni i w sołectwach dwudziestu jeden nowych lokalizacji dla pojemników typu „Dzwon”, przeznaczonych na segregowane odpady.
 
 
Na portalu smartgmina.pl opublikowano wywiad z burmistrzem Błasiakiem na temat przystąpienia przez gminę Bogatynia do Zgorzeleckiego Klastra Energii Odnawialnej.
 
 
Kolejny raz portal „Wspólnota” opublikował ranking zamożności samorządów.
 
 
Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział w Bogatyni i Gmina Bogatynia serdecznie zapraszają dzieci, młodzież i dorosłych na 2 NIEDZIELE z KLANZĄ czyli ostatnie działania sportowo – rekreacyjne...
 
 
Jedną z uchwał, podjętych podczas sesji Rady Miejskiej w Bogatyni 11 lipca, była uchwała dotycząca powołania stałej Komisji Statutowej, liczącej siedmioro radnych.
 
piątek, 31 maj 2019 20:08

Sytuacja finansowa spółek gminnych

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Na sesji Rady Miejskiej w Bogatyni w dniu 5 czerwca radni zajmą się między innymi wynikami finansowymi spółek gminnych i MZGK w 2018 roku – poniżej trochę szczegółów.

Według sprawozdania Bogatyńskich Wodociągów i Oczyszczalni S.A, wynik finansowy za rok 2018 zamknął się stratą w wysokości nieco ponad 3,4 mln zł. Strata za rok 2017 wynosiła ponad 4,3 mln zł, tak więc nastąpiła poprawa wyniku finansowego o około 0,9 mln zł. Wśród przyczyn straty podano m.in. brak realizacji zaplanowanej wielkości przychodów, przekroczenie kosztów osobowych, kosztów finansowych (odsetki od pożyczek i rezerwa na należności przeterminowane) oraz zużycia materiałów i energii (to przekroczenie spowodowane zostało wzrostem cen).

Zobowiązania BWiO ogółem sięgały ponad 32,7 mln zł, co oznacza wzrost w stosunku do roku 2017, kiedy wynosiły one niespełna 31,6 mln zł. Pogorszył się wskaźnik bieżącej płynności, od dawna będący poniżej optymalnego poziomu.

Gminne Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. zakończyło rok 2018 ze stratą netto niemal 1,1 mln zł – to znacznie więcej niż w roku 2017, kiedy strata wyniosła niespełna 50 tys. zł. Stan zobowiązań spółki z tytułu kredytów wynosił nieco ponad 6,9 mln zł (w ciągu roku zmniejszył się o ponad 0,8 mln zł). Dla przypomnienia – spółka zaciągnęła w 2013 roku zobowiązania w kwocie niemal 12 mln zł, co było związane z budową sortowni odpadów i kompostowni.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. wykazało stratę netto w wysokości niemal 166 tys. zł – rok wcześniej spółka wykazała zysk w wysokości prawie 127 tys. zł.

Gminny Zarząd Mienia Komunalnego Sp. z o.o. odnotował stratę netto w wysokości ponad 560 tys. zł. To nieco mniejsza strata niż za rok 2017, wynosząca niemal 690 tys. zł – taką też kwotę otrzymała spółka w roku ubiegłym z budżetu gminy (dalsze funkcjonowanie spółki oraz spłatę jej zobowiązań umożliwiają dopłaty wnoszone przez właściciela). Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. wykazało stratę netto 350 tys. zł – to o 10 tys. zł więcej niż strata za rok 2017.

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej (zakład budżetowy) zakończył rok 2018 ze stratą netto 370 tys. zł, czyli ze stratą mniejszą niż w roku 2017, która wyniosła 618 tys. zł. Zobowiązania krótkoterminowe wynosiły prawie 5,9 mln zł – z kolei ponad 4,3 mln zł wynosiły należności krótkoterminowe.

Czytany 626 razy

Biorą udział w konwersacji

 • Czy naprawdę Pec nie może naprawić schodów wejsciowych? Jaki to jest koszt względem przychodów spółki? Wizytówka tragiczna ????

 • Gość (Fachowies)

  Zgłoś

  Ale za to za rok wyniki spółek będą już lepsze. Bo teraz wszystko będzie lepsze. Nowe rady nadzorcze i zarządy pokażą jak się robi dodatnie wyniki w spółkach. Czego serdecznie sobie życzę.

 • Panie Jerzy dlaczego pan tak teraz noe opisuje zmian w spółkach i w urzędach ? Dlaczego pan przy okazji tematu nie wspomnie o petycji pracowników Gpo? Dlaczego pan nie wspomni o zmianach w bwio ? Dlaczego pan nie wspomni o powrocie starej dyrektor Mzgik bo powołana przez burmistrza nie dała sobie rady ? Dlaczego pan burmistrz nie zmienia rad nadzorczych ? Dlaczego nie wspomni pan o błędnych projektach uchwał które pan burmistrz przedkłada radzie ?Hmmmm...

 • Gość (Optymista)

  Zgłoś

  Również wierzę, że zmiany choć mogą boleć dadzą dobre rezultaty. Bez działań bardziej zdecydowanych nigdy nie będzie lepiej. Zarządy i rady nadzorcze muszą mieć determinację i odwagę.

Skomentuj

0
warunki użytkowania.
SmartNews.Com