• Register

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

      
      
 
Powołana została nowa Rada Nadzorcza Gminnego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Bogatyni – w składzie rady znalazł się m.in. były prezes spółki.
 
 
Podczas sesji Rady Miejskiej w Bogatyni, która odbyła się 12 czerwca, radni ponownie odrzucili gminny program przeciwdziałania narkomanii na rok 2019 – poniżej wyniki głosowania.
 
 
13 czerwca opublikowane zostały zarządzenia burmistrza Bogatyni o powierzeniu stanowisk dyrektorów w trzech szkołach gminnych oraz w dwóch przedszkolach.
 
 
Podczas sesji nadzwyczajnej 12 czerwca radni zajęli się ponownie projektami uchwał w sprawie programów przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, które odrzucono 5 czerwca.
 
 
Po zmianie składów Rad Nadzorczych w PEC S.A. oraz w GZMK Sp. z o.o. przyszedł czas na kolejną spółkę komunalną – Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnię S.A.
 
 
Na 12 czerwca na godz. 15.30 zwołano nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Bogatyni – radni zajmą się odrzuconymi programami i projektem uchwały o obywatelskiej inicjatywie uchwałodawczej.
 
 
Z uwagi na zainteresowanie, jakie spowodował nasz tekst „Radni odrzucili dwa programy”, jak też docierające do redakcji pytania, publikujemy informację o tym, kto jak głosował.
 
 
Wybrano ofertę na „Wykonanie projektu geotechnicznego wraz z dokumentacją badań podłoża i oceną przydatności do wbudowania gruntów” znajdujących się na terenie basenu w Bogatyni.
 
piątek, 31 maj 2019 20:08

Sytuacja finansowa spółek gminnych

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Na sesji Rady Miejskiej w Bogatyni w dniu 5 czerwca radni zajmą się między innymi wynikami finansowymi spółek gminnych i MZGK w 2018 roku – poniżej trochę szczegółów.

Według sprawozdania Bogatyńskich Wodociągów i Oczyszczalni S.A, wynik finansowy za rok 2018 zamknął się stratą w wysokości nieco ponad 3,4 mln zł. Strata za rok 2017 wynosiła ponad 4,3 mln zł, tak więc nastąpiła poprawa wyniku finansowego o około 0,9 mln zł. Wśród przyczyn straty podano m.in. brak realizacji zaplanowanej wielkości przychodów, przekroczenie kosztów osobowych, kosztów finansowych (odsetki od pożyczek i rezerwa na należności przeterminowane) oraz zużycia materiałów i energii (to przekroczenie spowodowane zostało wzrostem cen).

Zobowiązania BWiO ogółem sięgały ponad 32,7 mln zł, co oznacza wzrost w stosunku do roku 2017, kiedy wynosiły one niespełna 31,6 mln zł. Pogorszył się wskaźnik bieżącej płynności, od dawna będący poniżej optymalnego poziomu.

Gminne Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. zakończyło rok 2018 ze stratą netto niemal 1,1 mln zł – to znacznie więcej niż w roku 2017, kiedy strata wyniosła niespełna 50 tys. zł. Stan zobowiązań spółki z tytułu kredytów wynosił nieco ponad 6,9 mln zł (w ciągu roku zmniejszył się o ponad 0,8 mln zł). Dla przypomnienia – spółka zaciągnęła w 2013 roku zobowiązania w kwocie niemal 12 mln zł, co było związane z budową sortowni odpadów i kompostowni.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. wykazało stratę netto w wysokości niemal 166 tys. zł – rok wcześniej spółka wykazała zysk w wysokości prawie 127 tys. zł.

Gminny Zarząd Mienia Komunalnego Sp. z o.o. odnotował stratę netto w wysokości ponad 560 tys. zł. To nieco mniejsza strata niż za rok 2017, wynosząca niemal 690 tys. zł – taką też kwotę otrzymała spółka w roku ubiegłym z budżetu gminy (dalsze funkcjonowanie spółki oraz spłatę jej zobowiązań umożliwiają dopłaty wnoszone przez właściciela). Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. wykazało stratę netto 350 tys. zł – to o 10 tys. zł więcej niż strata za rok 2017.

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej (zakład budżetowy) zakończył rok 2018 ze stratą netto 370 tys. zł, czyli ze stratą mniejszą niż w roku 2017, która wyniosła 618 tys. zł. Zobowiązania krótkoterminowe wynosiły prawie 5,9 mln zł – z kolei ponad 4,3 mln zł wynosiły należności krótkoterminowe.

Czytany 511 razy

Biorą udział w konwersacji

 • Czy naprawdę Pec nie może naprawić schodów wejsciowych? Jaki to jest koszt względem przychodów spółki? Wizytówka tragiczna ????

 • Gość (Fachowies)

  Zgłoś

  Ale za to za rok wyniki spółek będą już lepsze. Bo teraz wszystko będzie lepsze. Nowe rady nadzorcze i zarządy pokażą jak się robi dodatnie wyniki w spółkach. Czego serdecznie sobie życzę.

 • Panie Jerzy dlaczego pan tak teraz noe opisuje zmian w spółkach i w urzędach ? Dlaczego pan przy okazji tematu nie wspomnie o petycji pracowników Gpo? Dlaczego pan nie wspomni o zmianach w bwio ? Dlaczego pan nie wspomni o powrocie starej dyrektor Mzgik bo powołana przez burmistrza nie dała sobie rady ? Dlaczego pan burmistrz nie zmienia rad nadzorczych ? Dlaczego nie wspomni pan o błędnych projektach uchwał które pan burmistrz przedkłada radzie ?Hmmmm...

 • Gość (Optymista)

  Zgłoś

  Również wierzę, że zmiany choć mogą boleć dadzą dobre rezultaty. Bez działań bardziej zdecydowanych nigdy nie będzie lepiej. Zarządy i rady nadzorcze muszą mieć determinację i odwagę.

Skomentuj

0
warunki użytkowania.
SmartNews.Com