• Register

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

      
      
 
Gminne Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Bogatyni poinformowało, że wkrótce zostanie otwarty Punkt Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów – pełny tekst informacji poniżej.
 
 
12 sierpnia portal zgorzelec.info podał informację o kolejnym przedłużeniu tymczasowego aresztowania wobec zatrzymanych 13 lutego bogatyńskich samorządowców.
 
 
Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział w Bogatyni i Gmina Bogatynia serdecznie zapraszają dzieci, młodzież i dorosłych na NIEDZIELĘ z KLANZĄ czyli ostatnie działania sportowo – rekreacyjne...
 
 
GPO podało informację o utworzeniu w Bogatyni i w sołectwach dwudziestu jeden nowych lokalizacji dla pojemników typu „Dzwon”, przeznaczonych na segregowane odpady.
 
 
Na portalu smartgmina.pl opublikowano wywiad z burmistrzem Błasiakiem na temat przystąpienia przez gminę Bogatynia do Zgorzeleckiego Klastra Energii Odnawialnej.
 
 
Kolejny raz portal „Wspólnota” opublikował ranking zamożności samorządów.
 
 
Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział w Bogatyni i Gmina Bogatynia serdecznie zapraszają dzieci, młodzież i dorosłych na 2 NIEDZIELE z KLANZĄ czyli ostatnie działania sportowo – rekreacyjne...
 
 
Jedną z uchwał, podjętych podczas sesji Rady Miejskiej w Bogatyni 11 lipca, była uchwała dotycząca powołania stałej Komisji Statutowej, liczącej siedmioro radnych.
 
czwartek, 23 maj 2019 18:33

Sesja Rady Miejskiej 28 maja

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Na 28 maja na godz. 10.00 została zwołana nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Bogatyni – w porządku obrad jest tylko jeden projekt uchwały dotyczący KWB Turów.

Projekt przewiduje uchwalenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia w rejonie miejscowości Opolno-Zdrój (terenu odkrywkowej KWB Turów). Celem zmiany jest powiększenie dotychczasowych (przewidzianych w dokumentach planistycznych) terenów działalności górniczej o nowe tereny oraz uzyskanie zgody na przeznaczenie gruntów leśnych i rolnych na cele nieleśne i nierolne (w 2017 uzyskano w tej mierze zgody Ministra Środowiska i Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi).

Jak czytamy w uzasadnieniu projektu, z uwagi ma małą skalę zmiany w odniesieniu do całej kopalni i do obszaru planowanej eksploatacji „nie należy spodziewać się, że doda się ona istotnie do już występujących oddziaływań kopalni”. Zmiana ma dotyczyć 14,5 ha powierzchni, czyli 0,145 km2 wobec ponad 66 km2 powierzchni obszaru górniczego, wynikającego z koncesji.

Według uzasadnienia wspomniany teren jest niezbędny dla kontynuowania wydobycia węgla w celu zaopatrywania w paliwo Elektrowni Turów. Zmiana planu wiąże się z korzyściami finansowymi dla gminy w związku ze wzrostem podatku od nieruchomości i podatku od czynności cywilnoprawnych.

Czytany 373 razy
  • Brak komentarzy

Skomentuj

0
warunki użytkowania.
SmartNews.Com