• Register

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

      
      
 
Powołana została nowa Rada Nadzorcza Gminnego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Bogatyni – w składzie rady znalazł się m.in. były prezes spółki.
 
 
Podczas sesji Rady Miejskiej w Bogatyni, która odbyła się 12 czerwca, radni ponownie odrzucili gminny program przeciwdziałania narkomanii na rok 2019 – poniżej wyniki głosowania.
 
 
13 czerwca opublikowane zostały zarządzenia burmistrza Bogatyni o powierzeniu stanowisk dyrektorów w trzech szkołach gminnych oraz w dwóch przedszkolach.
 
 
Podczas sesji nadzwyczajnej 12 czerwca radni zajęli się ponownie projektami uchwał w sprawie programów przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, które odrzucono 5 czerwca.
 
 
Po zmianie składów Rad Nadzorczych w PEC S.A. oraz w GZMK Sp. z o.o. przyszedł czas na kolejną spółkę komunalną – Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnię S.A.
 
 
Na 12 czerwca na godz. 15.30 zwołano nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Bogatyni – radni zajmą się odrzuconymi programami i projektem uchwały o obywatelskiej inicjatywie uchwałodawczej.
 
 
Z uwagi na zainteresowanie, jakie spowodował nasz tekst „Radni odrzucili dwa programy”, jak też docierające do redakcji pytania, publikujemy informację o tym, kto jak głosował.
 
 
Wybrano ofertę na „Wykonanie projektu geotechnicznego wraz z dokumentacją badań podłoża i oceną przydatności do wbudowania gruntów” znajdujących się na terenie basenu w Bogatyni.
 
czwartek, 23 maj 2019 18:33

Sesja Rady Miejskiej 28 maja

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Na 28 maja na godz. 10.00 została zwołana nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Bogatyni – w porządku obrad jest tylko jeden projekt uchwały dotyczący KWB Turów.

Projekt przewiduje uchwalenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia w rejonie miejscowości Opolno-Zdrój (terenu odkrywkowej KWB Turów). Celem zmiany jest powiększenie dotychczasowych (przewidzianych w dokumentach planistycznych) terenów działalności górniczej o nowe tereny oraz uzyskanie zgody na przeznaczenie gruntów leśnych i rolnych na cele nieleśne i nierolne (w 2017 uzyskano w tej mierze zgody Ministra Środowiska i Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi).

Jak czytamy w uzasadnieniu projektu, z uwagi ma małą skalę zmiany w odniesieniu do całej kopalni i do obszaru planowanej eksploatacji „nie należy spodziewać się, że doda się ona istotnie do już występujących oddziaływań kopalni”. Zmiana ma dotyczyć 14,5 ha powierzchni, czyli 0,145 km2 wobec ponad 66 km2 powierzchni obszaru górniczego, wynikającego z koncesji.

Według uzasadnienia wspomniany teren jest niezbędny dla kontynuowania wydobycia węgla w celu zaopatrywania w paliwo Elektrowni Turów. Zmiana planu wiąże się z korzyściami finansowymi dla gminy w związku ze wzrostem podatku od nieruchomości i podatku od czynności cywilnoprawnych.

Czytany 293 razy
  • Brak komentarzy

Skomentuj

0
warunki użytkowania.
SmartNews.Com