• Register

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

      
      
 
Na sesji Rady Miejskiej w Bogatyni 11 lipca poruszono kwestię profili, jakie może zaoferować w roku szkolnym 2019-2020 Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie.
 
 
Sesja Rady Miejskiej w Bogatyni 11 lipca miała spokojny przebieg, zapewne nie bez związku z przypomnieniem przez przewodniczącą rady Dorotę Bojakowską zasad właściwego zachowania.
 
 
10 lipca o godz. 13.30 spółka Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia opublikowała kolejny komunikat dotyczący jakości wody na ulicy Krakowskiej w Bogatyni.
 
 
8 lipca o godz. 13.30 spółka Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia ogłosiła komunikat dotyczący ulicy Krakowskiej w Bogatyni – poniżej pełny tekst informacji.
 
 
Ponieważ docierają do nas pytania, związane z przewidzianą na sesji Rady Miejskiej 11 lipca informacją o jakości wody – odnosimy się krótko do parametrów żelaza i manganu.
 
 
Na stronie internetowej UMiG Bogatynia podana została informacja w sprawie naboru wniosków o dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania – pełny tekst poniżej.
 
 
5 lipca na stronie internetowej UMiG Bogatynia ukazała się informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego.
 
 
Na 11 lipca na godz. 10.00 zwołana została sesja Rady Miejskiej w Bogatyni, podczas której radni zajmą się m.in. projektem uchwały w sprawie opłat za wychowanie przedszkolne.
 
czwartek, 09 maj 2019 19:54

Sesja Rady Miejskiej 16 maja

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Na czwartek 16 maja na godz. 11.00 zwołana została sesja Rady Miejskiej w Bogatyni – jednym z punktów obrad będzie informacja na temat funkcjonowania SPZOZ.

Przewiduje się podjęcie uchwał w sprawie zmian budżetu gminy, w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 r., w sprawie ogłoszenia zamiaru likwidacji Filii Biblioteki Publicznej w Opolnie-Zdroju, w sprawie rodzaju, warunków i sposobu przyznawania świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół, w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu - pomoc Miasta i Gminy Bogatynia” na lata 2019-2023.

Najpoważniejsza zmiana w budżecie gminy dotyczy zwiększenia dochodów o niemal 1 mln zł – dotyczy to wpływów z tytułu gospodarki komunalnej. O taką samą kwotę zostaną zwiększone wydatki na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Projekt uchwały dotyczącej sieci szkół oraz granic obwodów wynika z faktu, iż 31 sierpnia 2019 r. straci moc uchwała podjęta przez Radę Miejską 28 marca 2017 r. (w tej ostatniej ujęto obwody wygaszanych obecnie gimnazjów).

Projekt uchwały dotyczący filii biblioteki w Opolnie-Zdroju zakłada zamiar likwidacji tej placówki z dniem 31 października 2019 r. Wniosek w tej sprawie wpłynął już w lipcu 2017 roku. W uzasadnieniu projektu czytamy, iż filia mieści się w obiekcie, który nie spełnia przepisów przeciwpożarowych, brakuje tam odpowiedniego oświetlenia i ogrzewania, jak też wydzielonego miejsca dla czytelników. Aby jednak umożliwić mieszkańcom korzystanie z zasobów Biblioteki Publicznej po likwidacji filii przewiduje się, iż pracownik biblioteki będzie dostarczać zamówione książki do świetlicy wiejskiej.

Projekt uchwały o ustanowieniu programu „Posiłek w szkole i w domu” wiąże się z programem rządowym, finansowanym ze środków gminy oraz dotacji z budżetu państwa. Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywiania dzieci i młodzieży z rodzin, które nie korzystają z pomocy bogatyńskiego OPS „w szczególności ze względu na brak zgody rodziców na przeprowadzenie wywiadu lub przekraczanie kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy”.

Czytany 467 razy
  • Brak komentarzy

Skomentuj

0
warunki użytkowania.
SmartNews.Com