• Register

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

      
      
 
Niewiele ponad trzy tygodnie dzieli nas od 13 października – od wyborów do Sejmu i Senatu. Spośród wielu powodów, dla których powinniśmy głosować, chcemy zwrócić uwagę na jeden.
 
 
Ponieważ w debacie publicznej pojawia się pytanie o przyszłość bogatyńskiego szpitala, przedstawiamy sytuację finansową Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej.
 
 
Na stronie UMiG Bogatynia opublikowano informację o wynikach doraźnej kontroli zamówienia na budowę kąpieliska, przeprowadzonej przez Urząd Zamówień Publicznych.
 
 
Sesja Rady Miejskiej w Bogatyni z 9 września poświęcona była m.in. zmianom w budżecie (patrz „Sesja Rady Miejskiej 9 września”) oraz informacji o spółce TBS (omówiliśmy to w osobnym tekście).
 
 
Jednym z punktów sesji Rady Miejskiej w Bogatyni 9 września była informacja o sytuacji Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. według stanu na 29 lipca 2019 r.
 
 
6 września Telewizja Bogatynia opublikowała wywiad z burmistrzem Wojciechem Błasiakiem oraz wiceburmistrzem Wojciechem Sawickim i skarbnikiem Moniką Niklas.
 
 
Na 9 września na godz. 10.00 została zwołana sesja Rady Miejskiej w Bogatyni – jednym z punktów będzie informacja o stanie Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. na dzień 29 lipca 2019 r.
 
 
Z przyjemnością informujemy nasze Czytelniczki i naszych Czytelników, że od pewnego czasu w Bogatyni przy ul. Kossaka 51 działa EkoKawiarnia z bawialnią dla dzieci.
 
czwartek, 09 maj 2019 19:54

Sesja Rady Miejskiej 16 maja

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Na czwartek 16 maja na godz. 11.00 zwołana została sesja Rady Miejskiej w Bogatyni – jednym z punktów obrad będzie informacja na temat funkcjonowania SPZOZ.

Przewiduje się podjęcie uchwał w sprawie zmian budżetu gminy, w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 r., w sprawie ogłoszenia zamiaru likwidacji Filii Biblioteki Publicznej w Opolnie-Zdroju, w sprawie rodzaju, warunków i sposobu przyznawania świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół, w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu - pomoc Miasta i Gminy Bogatynia” na lata 2019-2023.

Najpoważniejsza zmiana w budżecie gminy dotyczy zwiększenia dochodów o niemal 1 mln zł – dotyczy to wpływów z tytułu gospodarki komunalnej. O taką samą kwotę zostaną zwiększone wydatki na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Projekt uchwały dotyczącej sieci szkół oraz granic obwodów wynika z faktu, iż 31 sierpnia 2019 r. straci moc uchwała podjęta przez Radę Miejską 28 marca 2017 r. (w tej ostatniej ujęto obwody wygaszanych obecnie gimnazjów).

Projekt uchwały dotyczący filii biblioteki w Opolnie-Zdroju zakłada zamiar likwidacji tej placówki z dniem 31 października 2019 r. Wniosek w tej sprawie wpłynął już w lipcu 2017 roku. W uzasadnieniu projektu czytamy, iż filia mieści się w obiekcie, który nie spełnia przepisów przeciwpożarowych, brakuje tam odpowiedniego oświetlenia i ogrzewania, jak też wydzielonego miejsca dla czytelników. Aby jednak umożliwić mieszkańcom korzystanie z zasobów Biblioteki Publicznej po likwidacji filii przewiduje się, iż pracownik biblioteki będzie dostarczać zamówione książki do świetlicy wiejskiej.

Projekt uchwały o ustanowieniu programu „Posiłek w szkole i w domu” wiąże się z programem rządowym, finansowanym ze środków gminy oraz dotacji z budżetu państwa. Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywiania dzieci i młodzieży z rodzin, które nie korzystają z pomocy bogatyńskiego OPS „w szczególności ze względu na brak zgody rodziców na przeprowadzenie wywiadu lub przekraczanie kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy”.

Czytany 556 razy
  • Brak komentarzy

Skomentuj

0
warunki użytkowania.
SmartNews.Com