• Register

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

      
      
 
20 maja w Bogatyńskim Ośrodku Kultury (ze względu na stan epidemii) odbyła się sesja Rady Miejskiej w Bogatyni – z porządku obrad zdjęto punkty dotyczące gospodarki odpadami.
 
 
Rozmowę przeprowadzoną przez p. Magdę Kościańską z przewodniczącym Rady Miejskiej w Bogatyni, p. Arturem Oliaszem, zdominowała sprawa zmian w Komisji Rewizyjnej.
 
 
Podczas sesji Rady Miejskiej w Bogatyni 9 marca wybrano drugiego wiceprzewodniczącego, którym został p. Jakub Biniasz, otrzymując poparcie 9 radnych z 16 obecnych.
 
 
„Kurczak żywcem skubany” – pod takim tytułem w Gazecie Wyborczej (Duży Format, 9 marca) ukazał się artykuł p. Karoliny Kijek, dotyczący rozszerzenia odkrywki w Opolnie-Zdroju.
 
 
Na 9 marca na godz. 9.00 została zwołana sesja Rady Miejskiej w Bogatyni – w porządku obrad przewidziano m.in. sprawozdania z działalności burmistrza oraz rady i jej komisji w 2019 roku.
 
 
Podczas sesji Rady Miejskiej w Bogatyni 24 lutego wywiązała się dość ostra dyskusja dotycząca obecnej sytuacji Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego Sp. z o.o.
 
 
Na 24 lutego na godz. 15.00 została zwołana sesja Rady Miejskiej w Bogatyni, poświęcona wyłącznie sytuacji Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego Sp. z o.o.
 
 
10 lutego burmistrz Błasiak poinformował o ogłoszeniu nowego konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni.
 
czwartek, 09 maj 2019 19:54

Sesja Rady Miejskiej 16 maja

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Na czwartek 16 maja na godz. 11.00 zwołana została sesja Rady Miejskiej w Bogatyni – jednym z punktów obrad będzie informacja na temat funkcjonowania SPZOZ.

Przewiduje się podjęcie uchwał w sprawie zmian budżetu gminy, w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 r., w sprawie ogłoszenia zamiaru likwidacji Filii Biblioteki Publicznej w Opolnie-Zdroju, w sprawie rodzaju, warunków i sposobu przyznawania świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół, w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu - pomoc Miasta i Gminy Bogatynia” na lata 2019-2023.

Najpoważniejsza zmiana w budżecie gminy dotyczy zwiększenia dochodów o niemal 1 mln zł – dotyczy to wpływów z tytułu gospodarki komunalnej. O taką samą kwotę zostaną zwiększone wydatki na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Projekt uchwały dotyczącej sieci szkół oraz granic obwodów wynika z faktu, iż 31 sierpnia 2019 r. straci moc uchwała podjęta przez Radę Miejską 28 marca 2017 r. (w tej ostatniej ujęto obwody wygaszanych obecnie gimnazjów).

Projekt uchwały dotyczący filii biblioteki w Opolnie-Zdroju zakłada zamiar likwidacji tej placówki z dniem 31 października 2019 r. Wniosek w tej sprawie wpłynął już w lipcu 2017 roku. W uzasadnieniu projektu czytamy, iż filia mieści się w obiekcie, który nie spełnia przepisów przeciwpożarowych, brakuje tam odpowiedniego oświetlenia i ogrzewania, jak też wydzielonego miejsca dla czytelników. Aby jednak umożliwić mieszkańcom korzystanie z zasobów Biblioteki Publicznej po likwidacji filii przewiduje się, iż pracownik biblioteki będzie dostarczać zamówione książki do świetlicy wiejskiej.

Projekt uchwały o ustanowieniu programu „Posiłek w szkole i w domu” wiąże się z programem rządowym, finansowanym ze środków gminy oraz dotacji z budżetu państwa. Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywiania dzieci i młodzieży z rodzin, które nie korzystają z pomocy bogatyńskiego OPS „w szczególności ze względu na brak zgody rodziców na przeprowadzenie wywiadu lub przekraczanie kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy”.

Czytany 712 razy
  • Brak komentarzy

Skomentuj

0
warunki użytkowania.
SmartNews.Com