• Register

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

      
      
 
Bogatynia zamierza poprzeć starania miasta Zittau przy ubieganiu się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2025 – taką informację podano 23 maja na stronie internetowej UMiG Bogatynia.
 
 
Na 28 maja na godz. 10.00 została zwołana nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Bogatyni – w porządku obrad jest tylko jeden projekt uchwały dotyczący KWB Turów.
 
 
Może to drobna sprawa, niemniej czujemy się w obowiązku poinformować, że dzikie wysypisko obok boiska LO w Bogatyni zostało usunięte – jak widać na powyższym zdjęciu.
 
 
Jak już informowaliśmy 24 i 25 maja na boisku LO w Bogatyni odbędzie się 1 Festiwal Młodych – to okazja, aby przypomnieć o dzikim składowisku odpadów w sąsiedztwie obiektu.
 
 
24 i 25 maja w Bogatyni na terenie boiska Liceum Ogólnokształcącego odbędzie się Pierwszy Festiwal Młodych, zorganizowany pod egidą Młodych dla Gminy Bogatynia.
 
 
16 maja na stronie internetowej zgorzeleckiej policji pojawiła się informacja o zarekwirowaniu na terenie Bogatyni kilku nielegalnych automatów do gier hazardowych.
 
 
16 maja odbyła się sesja Rady Miejskiej w Bogatyni, na której przedstawiono m.in. funkcjonowanie SPZOZ, jak też zarządzenie w sprawie częściowego zablokowania wydatków gminy.
 
 
Powyższe zdjęcie wykonano 16 maja na ulicy Styki – ledwie z sąsiedztwa „dzwonów” usunięto dzikie składowisko odpadów, a już ktoś podrzuca kolejne śmieci.
 
czwartek, 09 maj 2019 19:54

Sesja Rady Miejskiej 16 maja

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Na czwartek 16 maja na godz. 11.00 zwołana została sesja Rady Miejskiej w Bogatyni – jednym z punktów obrad będzie informacja na temat funkcjonowania SPZOZ.

Przewiduje się podjęcie uchwał w sprawie zmian budżetu gminy, w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 r., w sprawie ogłoszenia zamiaru likwidacji Filii Biblioteki Publicznej w Opolnie-Zdroju, w sprawie rodzaju, warunków i sposobu przyznawania świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół, w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu - pomoc Miasta i Gminy Bogatynia” na lata 2019-2023.

Najpoważniejsza zmiana w budżecie gminy dotyczy zwiększenia dochodów o niemal 1 mln zł – dotyczy to wpływów z tytułu gospodarki komunalnej. O taką samą kwotę zostaną zwiększone wydatki na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Projekt uchwały dotyczącej sieci szkół oraz granic obwodów wynika z faktu, iż 31 sierpnia 2019 r. straci moc uchwała podjęta przez Radę Miejską 28 marca 2017 r. (w tej ostatniej ujęto obwody wygaszanych obecnie gimnazjów).

Projekt uchwały dotyczący filii biblioteki w Opolnie-Zdroju zakłada zamiar likwidacji tej placówki z dniem 31 października 2019 r. Wniosek w tej sprawie wpłynął już w lipcu 2017 roku. W uzasadnieniu projektu czytamy, iż filia mieści się w obiekcie, który nie spełnia przepisów przeciwpożarowych, brakuje tam odpowiedniego oświetlenia i ogrzewania, jak też wydzielonego miejsca dla czytelników. Aby jednak umożliwić mieszkańcom korzystanie z zasobów Biblioteki Publicznej po likwidacji filii przewiduje się, iż pracownik biblioteki będzie dostarczać zamówione książki do świetlicy wiejskiej.

Projekt uchwały o ustanowieniu programu „Posiłek w szkole i w domu” wiąże się z programem rządowym, finansowanym ze środków gminy oraz dotacji z budżetu państwa. Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywiania dzieci i młodzieży z rodzin, które nie korzystają z pomocy bogatyńskiego OPS „w szczególności ze względu na brak zgody rodziców na przeprowadzenie wywiadu lub przekraczanie kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy”.

Czytany 370 razy
  • Brak komentarzy

Skomentuj

0
warunki użytkowania.
SmartNews.Com