• Register

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

      
      
 
Gminne Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Bogatyni poinformowało, że wkrótce zostanie otwarty Punkt Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów – pełny tekst informacji poniżej.
 
 
12 sierpnia portal zgorzelec.info podał informację o kolejnym przedłużeniu tymczasowego aresztowania wobec zatrzymanych 13 lutego bogatyńskich samorządowców.
 
 
Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział w Bogatyni i Gmina Bogatynia serdecznie zapraszają dzieci, młodzież i dorosłych na NIEDZIELĘ z KLANZĄ czyli ostatnie działania sportowo – rekreacyjne...
 
 
GPO podało informację o utworzeniu w Bogatyni i w sołectwach dwudziestu jeden nowych lokalizacji dla pojemników typu „Dzwon”, przeznaczonych na segregowane odpady.
 
 
Na portalu smartgmina.pl opublikowano wywiad z burmistrzem Błasiakiem na temat przystąpienia przez gminę Bogatynia do Zgorzeleckiego Klastra Energii Odnawialnej.
 
 
Kolejny raz portal „Wspólnota” opublikował ranking zamożności samorządów.
 
 
Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział w Bogatyni i Gmina Bogatynia serdecznie zapraszają dzieci, młodzież i dorosłych na 2 NIEDZIELE z KLANZĄ czyli ostatnie działania sportowo – rekreacyjne...
 
 
Jedną z uchwał, podjętych podczas sesji Rady Miejskiej w Bogatyni 11 lipca, była uchwała dotycząca powołania stałej Komisji Statutowej, liczącej siedmioro radnych.
 
sobota, 27 kwiecień 2019 19:24

RIO negatywnie oceniła rok 2018

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

17 kwietnia Regionalna Izba Obrachunkowa wydała opinię negatywną o przedłożonym przez burmistrza sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Bogatynia za 2018 rok.

Negatywna ocena nie jest zaskoczeniem dla obecnych władz samorządowych, kierujących gminą od ostatniej dekady listopada ubiegłego roku. Zważywszy skalę naruszeń przepisów prawa w trakcie realizacji budżetu od stycznia do listopada 2018 roku, trudno było się spodziewać oceny pozytywnej.

Wielokrotnie w ubiegłych latach pisaliśmy o zastrzeżeniach RIO, związanych chociażby z rosnącymi zobowiązaniami MZGK i SPZOZ. RIO zwracała uwagę, że gmina nie wywiązuje się terminowo ze zobowiązań wobec Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Dopiero po zmianie władzy okazało się, iż gmina od sierpnia 2018 roku nie regulowała zobowiązań wobec państwa – przestała płacić raty tzw. Janosikowego. Nie regulowano również zobowiązań wobec spółek GPO i BWiO, a ponadto w trakcie 2018 roku powstało mnóstwo innych zaległości w wydatkach bieżących oraz majątkowych.

Należy przypomnieć, że sygnały ostrzegawcze gmina otrzymywała już od wielu lat, a trudności rosły z roku na rok. W 2017 roku zdarzyła się rzecz bez precedensu – RIO negatywnie zaopiniowała wykonanie budżetu za I półrocze, jednak ówczesna Rada Miejska nie zainteresowała się tym problemem. Pomimo ostrzeżeń gmina nie przystąpiła do naprawy finansów, zwodząc RIO rzekomymi planami oszczędnościowymi. Do tych planów RIO odnosiła się krytycznie, wskazując, iż w budżecie na rok 2018 zaplanowano znacznie wyższe wydatki bieżące niż to deklarowano we wcześniejszej prognozie finansowej.

Wypada wspomnieć również o opinii RIO z 6 kwietnia 2018 r., dotyczącej emisji obligacji. RIO uznała, że spłata zobowiązań z tytułu emisji obligacji na kwotę 14 mln zł byłaby możliwa „pod warunkiem, że zostaną zrealizowane działania skutkujące obniżeniem, począwszy od 2019 roku, poziomu wydatków bieżących”. Na wniosek RIO poprzedni burmistrz przedstawił Izbie plan obniżenia wydatków i zwiększenia dochodów.

Jak już wiemy, gmina tego planu nawet nie próbowała wykonać, nie szczędząc środków choćby na Karbonalia czy Dożynki, jak też wydając dodatkowe miliony na budowę kąpieliska. Rok wyborów nie sprzyjał oszczędnościom.

Obecnie gmina Bogatynia znajduje się pod szczególnym nadzorem RIO, toteż nie ma alternatywy dla rygorystycznej polityki finansowej. Byłoby dziś łatwiej, gdyby samorządowcy w poprzednich latach wykazali więcej odpowiedzialności.

Czytany 705 razy
  • Brak komentarzy

Skomentuj

0
warunki użytkowania.
SmartNews.Com