• Register

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

      
      
 
Gminne Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Bogatyni poinformowało, że wkrótce zostanie otwarty Punkt Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów – pełny tekst informacji poniżej.
 
 
12 sierpnia portal zgorzelec.info podał informację o kolejnym przedłużeniu tymczasowego aresztowania wobec zatrzymanych 13 lutego bogatyńskich samorządowców.
 
 
Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział w Bogatyni i Gmina Bogatynia serdecznie zapraszają dzieci, młodzież i dorosłych na NIEDZIELĘ z KLANZĄ czyli ostatnie działania sportowo – rekreacyjne...
 
 
GPO podało informację o utworzeniu w Bogatyni i w sołectwach dwudziestu jeden nowych lokalizacji dla pojemników typu „Dzwon”, przeznaczonych na segregowane odpady.
 
 
Na portalu smartgmina.pl opublikowano wywiad z burmistrzem Błasiakiem na temat przystąpienia przez gminę Bogatynia do Zgorzeleckiego Klastra Energii Odnawialnej.
 
 
Kolejny raz portal „Wspólnota” opublikował ranking zamożności samorządów.
 
 
Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział w Bogatyni i Gmina Bogatynia serdecznie zapraszają dzieci, młodzież i dorosłych na 2 NIEDZIELE z KLANZĄ czyli ostatnie działania sportowo – rekreacyjne...
 
 
Jedną z uchwał, podjętych podczas sesji Rady Miejskiej w Bogatyni 11 lipca, była uchwała dotycząca powołania stałej Komisji Statutowej, liczącej siedmioro radnych.
 
sobota, 27 kwiecień 2019 19:22

Oświatowe dylematy

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Zawieszenie strajku oraz kondycja bogatyńskiej oświaty były głównymi teamtami rozmowy, jaką ArtRadio przeprowadziło 26 kwietnia z wiceburmistrz Bożeną Wojciechowską.

W rozmowie poruszono między innymi kwestię wynagrodzeń, utraconych przez nauczycieli podczas osiemnastodniowego strajku. Jak się okazuje, władze gminy nie wycofują z planu finansowego środków zaplanowanych w budżecie na oświatę. Nie jest zatem wykluczone, że pomimo trudnej sytuacji finansowej gminy możliwe będzie zrekompensowanie nauczycielom utraconych zarobków – o ile pozwolą na to przepisy prawa. Takiej możliwości szuka obecnie wiele polskich samorządów, jednak nie ma gwarancji, iż rekompensata nastąpi.

Odnosząc się do pytania o obecną kondycję gminnej oświaty, wiceburmistrz przypomniała, że „złotymi latami” dla bogatyńskiego szkolnictwa były lata 90. ubiegłego wieku. Nauczyciele mogli wówczas liczyć na dodatki motywacyjne z budżetu gminy rzędu 20 – 30%. Oświata stanowiła rzeczywisty priorytet władz samorządowych – opłacano mnóstwo zajęć pozalekcyjnych, inwestowano duże środki w infrastrukturę (SP nr 3, szkoły w Porajowie i w Działoszynie, sala gimnastyczna przy SP nr 1), zadbano również o mieszkania dla nauczycieli.

Dzisiaj problem stanowi zbyt niska subwencja oświatowa (ok. 16,6 mln zł) która nie pokrywa nawet połowy kosztów funkcjonowania szkół. Z kolei dotacja na przedszkola pokrywa jedynie kilkanaście procent faktycznych kosztów.

Rzecz jasna, wśród wielu wątków wywiadu pojawiła się także sprawa czasu pracy nauczycieli, który nie ogranicza się wyłącznie do pensum w wymiarze 18 godzin tygodniowo „przy tablicy”. Do tego wymiaru doliczyć należy chociażby czas spędzony na pracy związanej z etapami ścieżki awansu zawodowego, na uzupełnianiu kwalifikacji, na szkoleniach często odbywających się w soboty, czy wreszcie na kontakty z rodzicami lub organizację najróżniejszych imprez.

Wiceburmistrz wspomniała w tym kontekście działalność Międzyszkolnego Koła Turystycznego i Klanzy, które w znacznej mierze funkcjonują dzięki rożnym zapaleńcom. Niestety, oświacie grożą problemy kadrowe, gdyż młodzi nauczyciele odchodzą do lepiej płatnej pracy, m.in. do Czech i Niemiec. A przecież w oświacie są potrzebni wysokiej klasy specjaliści, co dotyczy także, a może przede wszystkim – przedszkoli i klas I-III. Lata przedszkolne i szkolne to przecież – według wiceburmistrz – lata decydujące o rozwoju dziecka.

Odpowiadając na pytanie o dofinansowanie wyjazdów dzieci i młodzieży na konkursy, wiceburmistrz przypomniała, że gmina wciąż jeszcze się znajduje w finansowej zapaści. Ostrożnie wyraziła nadzieję, iż przyszły rok będzie lepszy.

Czytany 569 razy
  • Brak komentarzy

Skomentuj

0
warunki użytkowania.
SmartNews.Com