• Register

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

      
      
 
Na sesji Rady Miejskiej w Bogatyni 11 lipca poruszono kwestię profili, jakie może zaoferować w roku szkolnym 2019-2020 Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie.
 
 
Sesja Rady Miejskiej w Bogatyni 11 lipca miała spokojny przebieg, zapewne nie bez związku z przypomnieniem przez przewodniczącą rady Dorotę Bojakowską zasad właściwego zachowania.
 
 
10 lipca o godz. 13.30 spółka Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia opublikowała kolejny komunikat dotyczący jakości wody na ulicy Krakowskiej w Bogatyni.
 
 
8 lipca o godz. 13.30 spółka Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia ogłosiła komunikat dotyczący ulicy Krakowskiej w Bogatyni – poniżej pełny tekst informacji.
 
 
Ponieważ docierają do nas pytania, związane z przewidzianą na sesji Rady Miejskiej 11 lipca informacją o jakości wody – odnosimy się krótko do parametrów żelaza i manganu.
 
 
Na stronie internetowej UMiG Bogatynia podana została informacja w sprawie naboru wniosków o dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania – pełny tekst poniżej.
 
 
5 lipca na stronie internetowej UMiG Bogatynia ukazała się informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego.
 
 
Na 11 lipca na godz. 10.00 zwołana została sesja Rady Miejskiej w Bogatyni, podczas której radni zajmą się m.in. projektem uchwały w sprawie opłat za wychowanie przedszkolne.
 
czwartek, 25 kwiecień 2019 20:16

Nieprawidłowości z ubiegłych lat

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Kontrola gospodarki finansowej gminy Bogatynia w zakresie prawidłowości i regulowania zobowiązań w latach 2017 – 2018 wykazała liczne naruszenia ustaw i rozporządzeń.

Wspomnianą kontrolę przeprowadziła w styczniu 2019 roku Regionalna Izba Obrachunkowa. Kontrolerzy podkreślili, że gmina nie wykonała wniosków pokontrolnych zawartych w wystąpieniu RIO z 25 sierpnia 2017 r. (RIO zwróciła wtedy uwagę m.in. na sprawę modernizacji „świetlicy” przy ulicy Skłodowskiej, jak też na nieterminowe regulowanie zobowiązań).

Jak wynika z wystąpienia RIO z 12 marca 2019 r., wniosków rzeczywiście nie wyciągano. Za opóźnienia w regulowaniu zobowiązań wobec Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w latach 2017 – 2018 karne odsetki wyniosły ponad 55 tys. zł. Znacznie gorzej wyglądała sprawa regulowania zobowiązań wobec państwa (chodzi o tzw. Janosikowe).

Za opóźnienia w regulowaniu Janosikowego od końca 2017 do połowy 2018 roku gmina zapłaciła 80 tys. zł odsetek. To jednak nie wszystko – od sierpnia 2018 roku gmina przestała wpłacać kolejne raty. Dlatego 3 stycznia 2019 r. Urząd Skarbowy dokonał zajęcia egzekucyjnego z rachunku bankowego gminy na kwotę 935 tys. zł. W tej kwocie mieściła się zaległa rata za sierpień oraz odsetki i koszty postępowania egzekucyjnego wynoszące niemal 90 tys. zł.

Nie były to jedyne problemy z nieterminowym regulowaniem zobowiązań przez gminę Bogatynia. Na przykład w roku 2018 gmina nie uregulowała zobowiązań wobec GPO w kwocie 4 mln zł. Wskutek umów i porozumień z podmiotami zewnętrznymi, które przejęły wierzytelności, gmina zobowiązała się spłacić zadłużenie do 30 stycznia 2019 r. Odsetki i prowizje wyniosły ok. 46 tys. zł.

Problem innego rodzaju dotyczy naruszenia ustawy o finansach publicznych w związku z zawarciem 8 sierpnia 2017 r. umowy na budowę kąpieliska. Zawierając umowę przekroczono o 6,8 mln zł limity wyznaczone w budżecie oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Przekroczono też o 400 tys. zł limit wydatków zaplanowanych w roku 2017 na realizację inwestycji.

Pośród pozostałych uwag RIO odnotować należy fakt, że wielu zobowiązań gminy nie wykazywano w sprawozdaniach Rb-28S i Rb-Z (niektórych, jak choćby zobowiązań wobec GPO i BWiO z 2018 roku, nie ujmowano w księgach rachunkowych). Na koniec przypominamy, że w tym roku gmina zrealizowała wreszcie obowiązek prowadzenia audytu wewnętrznego – na brak audytora, stanowiący poważne naruszenie ustawy o finansach publicznych, RIO zwracała uwagę od wielu lat.

Czytany 736 razy

Biorą udział w konwersacji

Skomentuj

0
warunki użytkowania.
SmartNews.Com