• Register

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

      
      
 
Bogatynia zamierza poprzeć starania miasta Zittau przy ubieganiu się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2025 – taką informację podano 23 maja na stronie internetowej UMiG Bogatynia.
 
 
Na 28 maja na godz. 10.00 została zwołana nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Bogatyni – w porządku obrad jest tylko jeden projekt uchwały dotyczący KWB Turów.
 
 
Może to drobna sprawa, niemniej czujemy się w obowiązku poinformować, że dzikie wysypisko obok boiska LO w Bogatyni zostało usunięte – jak widać na powyższym zdjęciu.
 
 
Jak już informowaliśmy 24 i 25 maja na boisku LO w Bogatyni odbędzie się 1 Festiwal Młodych – to okazja, aby przypomnieć o dzikim składowisku odpadów w sąsiedztwie obiektu.
 
 
24 i 25 maja w Bogatyni na terenie boiska Liceum Ogólnokształcącego odbędzie się Pierwszy Festiwal Młodych, zorganizowany pod egidą Młodych dla Gminy Bogatynia.
 
 
16 maja na stronie internetowej zgorzeleckiej policji pojawiła się informacja o zarekwirowaniu na terenie Bogatyni kilku nielegalnych automatów do gier hazardowych.
 
 
16 maja odbyła się sesja Rady Miejskiej w Bogatyni, na której przedstawiono m.in. funkcjonowanie SPZOZ, jak też zarządzenie w sprawie częściowego zablokowania wydatków gminy.
 
 
Powyższe zdjęcie wykonano 16 maja na ulicy Styki – ledwie z sąsiedztwa „dzwonów” usunięto dzikie składowisko odpadów, a już ktoś podrzuca kolejne śmieci.
 
poniedziałek, 15 kwiecień 2019 19:39

Kąpielisko wciąż pod znakiem zapytania

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Wiceburmistrz Wojciech Sawicki udzielił odpowiedzi radnemu Piotrowi Kaweckiemu na pytanie o stan prawny inwestycji „Budowa otwartego kąpieliska w Bogatyni”.

Z informacji noszącej datę 5 kwietnia 2019 r. wynika, iż stan prawny inwestycji „pozostaje niezmienny w stosunku do informacji udzielonej radnym na sesji Rady Miejskiej w Bogatyni w dniu 15.01.2019 r.” Według wiceburmistrza „otwarcie przedmiotowego kąpieliska w sezonie letnim w roku 2019 ze względu na przeszkody leżące na gruncie budowlanym (skomplikowany stan prawny możliwości wznowienia robót budowlanych na obiekcie), jak i formalnym (brak decyzji pozwolenia na użytkowanie przedmiotowego) nie będzie możliwe.”

Przypominamy w skrócie: decyzję o budowie kąpieliska ogłoszono niespodziewanie wiosną 2017 roku, chociaż nie przewidywał tego plan inwestycyjny. W budżecie było jedynie ok. 150 tys. zł na wykonanie dokumentacji. Umowę z wykonawcą, wyłonionym w przetargu, podpisano w sierpniu 2017 roku. Termin wykonania robót budowlanych (w formule „zaprojektuj i wybuduj”) wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu określono na 30 maja 2018 r. Koszt inwestycji miał wynieść około 9,5 mln zł brutto – cenę ustalono jako ryczałtową, czyli ostateczną.

Budowę rozpoczęto nielegalnie. Legalizacja z 15 grudnia 2017 r. przez inspektora powiatowego, kosztująca 25 tys. zł, została zakwestionowana przez nadzór inspektora wojewódzkiego. Opłata winna bowiem wynieść 250 tys. zł.

Już jesienią 2017 roku opinia publiczna była informowana o wątpliwościach dotyczących zarówno legalności budowy, jak też realnych kosztów inwestycji. Dzisiaj wiadomo, że w grę wchodzi co najmniej 20 mln zł – nie licząc obecnych i przyszłych kosztów utrzymania obiektu. Finansowe problemy, związane głównie z budową kąpieliska, skłoniły Radę Miejską w marcu 2018 roku do wyrażenia zgody na emisję obligacji na kwotę14 mln zł. 22 września 2018 r. w celu przykrycia problemu na plac budowy wpuszczono mieszkańców pod hasłem „dnia otwartego na kąpielisku”.

Dziś już wiadomo, że kąpielisko budowano w sposób urągający zasadom prowadzenia inwestycji. W efekcie kontroli, którą rozpoczęto w grudniu 2018 roku, zawiadomiono prokuraturę o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstw przez urzędników. Chodzi o przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków oraz wyrządzenie gminie znacznej szkody majątkowej wskutek udzielania zamówień publicznych na rzecz wykonawcy bez przeprowadzenia procedur wymaganych w Prawie Zamówień Publicznych.

Czytany 381 razy
  • Brak komentarzy

Skomentuj

0
warunki użytkowania.
SmartNews.Com