• Register

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

      
      
 
Gminne Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Bogatyni poinformowało, że wkrótce zostanie otwarty Punkt Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów – pełny tekst informacji poniżej.
 
 
12 sierpnia portal zgorzelec.info podał informację o kolejnym przedłużeniu tymczasowego aresztowania wobec zatrzymanych 13 lutego bogatyńskich samorządowców.
 
 
Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział w Bogatyni i Gmina Bogatynia serdecznie zapraszają dzieci, młodzież i dorosłych na NIEDZIELĘ z KLANZĄ czyli ostatnie działania sportowo – rekreacyjne...
 
 
GPO podało informację o utworzeniu w Bogatyni i w sołectwach dwudziestu jeden nowych lokalizacji dla pojemników typu „Dzwon”, przeznaczonych na segregowane odpady.
 
 
Na portalu smartgmina.pl opublikowano wywiad z burmistrzem Błasiakiem na temat przystąpienia przez gminę Bogatynia do Zgorzeleckiego Klastra Energii Odnawialnej.
 
 
Kolejny raz portal „Wspólnota” opublikował ranking zamożności samorządów.
 
 
Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział w Bogatyni i Gmina Bogatynia serdecznie zapraszają dzieci, młodzież i dorosłych na 2 NIEDZIELE z KLANZĄ czyli ostatnie działania sportowo – rekreacyjne...
 
 
Jedną z uchwał, podjętych podczas sesji Rady Miejskiej w Bogatyni 11 lipca, była uchwała dotycząca powołania stałej Komisji Statutowej, liczącej siedmioro radnych.
 
poniedziałek, 15 kwiecień 2019 19:39

Kąpielisko wciąż pod znakiem zapytania

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Wiceburmistrz Wojciech Sawicki udzielił odpowiedzi radnemu Piotrowi Kaweckiemu na pytanie o stan prawny inwestycji „Budowa otwartego kąpieliska w Bogatyni”.

Z informacji noszącej datę 5 kwietnia 2019 r. wynika, iż stan prawny inwestycji „pozostaje niezmienny w stosunku do informacji udzielonej radnym na sesji Rady Miejskiej w Bogatyni w dniu 15.01.2019 r.” Według wiceburmistrza „otwarcie przedmiotowego kąpieliska w sezonie letnim w roku 2019 ze względu na przeszkody leżące na gruncie budowlanym (skomplikowany stan prawny możliwości wznowienia robót budowlanych na obiekcie), jak i formalnym (brak decyzji pozwolenia na użytkowanie przedmiotowego) nie będzie możliwe.”

Przypominamy w skrócie: decyzję o budowie kąpieliska ogłoszono niespodziewanie wiosną 2017 roku, chociaż nie przewidywał tego plan inwestycyjny. W budżecie było jedynie ok. 150 tys. zł na wykonanie dokumentacji. Umowę z wykonawcą, wyłonionym w przetargu, podpisano w sierpniu 2017 roku. Termin wykonania robót budowlanych (w formule „zaprojektuj i wybuduj”) wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu określono na 30 maja 2018 r. Koszt inwestycji miał wynieść około 9,5 mln zł brutto – cenę ustalono jako ryczałtową, czyli ostateczną.

Budowę rozpoczęto nielegalnie. Legalizacja z 15 grudnia 2017 r. przez inspektora powiatowego, kosztująca 25 tys. zł, została zakwestionowana przez nadzór inspektora wojewódzkiego. Opłata winna bowiem wynieść 250 tys. zł.

Już jesienią 2017 roku opinia publiczna była informowana o wątpliwościach dotyczących zarówno legalności budowy, jak też realnych kosztów inwestycji. Dzisiaj wiadomo, że w grę wchodzi co najmniej 20 mln zł – nie licząc obecnych i przyszłych kosztów utrzymania obiektu. Finansowe problemy, związane głównie z budową kąpieliska, skłoniły Radę Miejską w marcu 2018 roku do wyrażenia zgody na emisję obligacji na kwotę14 mln zł. 22 września 2018 r. w celu przykrycia problemu na plac budowy wpuszczono mieszkańców pod hasłem „dnia otwartego na kąpielisku”.

Dziś już wiadomo, że kąpielisko budowano w sposób urągający zasadom prowadzenia inwestycji. W efekcie kontroli, którą rozpoczęto w grudniu 2018 roku, zawiadomiono prokuraturę o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstw przez urzędników. Chodzi o przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków oraz wyrządzenie gminie znacznej szkody majątkowej wskutek udzielania zamówień publicznych na rzecz wykonawcy bez przeprowadzenia procedur wymaganych w Prawie Zamówień Publicznych.

Czytany 516 razy
  • Brak komentarzy

Skomentuj

0
warunki użytkowania.
SmartNews.Com