• Register

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

      
      
 
Na sesji Rady Miejskiej w Bogatyni 11 lipca poruszono kwestię profili, jakie może zaoferować w roku szkolnym 2019-2020 Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie.
 
 
Sesja Rady Miejskiej w Bogatyni 11 lipca miała spokojny przebieg, zapewne nie bez związku z przypomnieniem przez przewodniczącą rady Dorotę Bojakowską zasad właściwego zachowania.
 
 
10 lipca o godz. 13.30 spółka Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia opublikowała kolejny komunikat dotyczący jakości wody na ulicy Krakowskiej w Bogatyni.
 
 
8 lipca o godz. 13.30 spółka Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia ogłosiła komunikat dotyczący ulicy Krakowskiej w Bogatyni – poniżej pełny tekst informacji.
 
 
Ponieważ docierają do nas pytania, związane z przewidzianą na sesji Rady Miejskiej 11 lipca informacją o jakości wody – odnosimy się krótko do parametrów żelaza i manganu.
 
 
Na stronie internetowej UMiG Bogatynia podana została informacja w sprawie naboru wniosków o dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania – pełny tekst poniżej.
 
 
5 lipca na stronie internetowej UMiG Bogatynia ukazała się informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego.
 
 
Na 11 lipca na godz. 10.00 zwołana została sesja Rady Miejskiej w Bogatyni, podczas której radni zajmą się m.in. projektem uchwały w sprawie opłat za wychowanie przedszkolne.
 
poniedziałek, 15 kwiecień 2019 19:35

Wznowiona sesja Rady Miejskiej

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

15 kwietnia po południu Rada Miejska w Bogatyni wznowiła obrady, przerwane 10 kwietnia – była to sesja nadzwyczajna, dotycząca opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów.

Posiedzenie zaczęło się od wystąpienia burmistrza Wojciecha Błasiaka, który podkreślił, że wprowadzenie wyższych opłat przybliży samofinansowanie się systemu gospodarki odpadami (tego wymagają przepisy prawa). Podwyżki są nieuniknione choćby z uwagi na rosnącą opłatę środowiskową za składowanie odpadów. Przypomniał także, iż zgodnie z zarządzeniem z 9 kwietnia 2019 r. (w sprawie procedury kontroli realizacji obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarowania odpadami) system będzie uszczelniany. Burmistrz zapowiedział też zmiany dotyczące zarządu i rady nadzorczej spółki GPO.

Sporo czasu zajęła radnym dyskusja nad złożonym przez wiceprzewodniczącego rady, Artura Oliasza, wnioskiem o obniżenie kosztów dzierżawy pojemników i worków przez osoby fizyczne segregujące odpady do 1 zł. Taki zapis miałby się znaleźć w specyfikacji zamówienia na odbiór i zagospodarowanie odpadów (już ogłoszonego). Według opinii prawnej wniosek ten należy traktować jako sygnał dla burmistrza. Wniosek przyjęto 12 głosami za przy 1 głosie przeciwnym.

Radni starali się uzyskać od prezes GPO informacje, czy segregacja prowadzona przez mieszkańców nie idzie na marne w trakcie odbioru śmieci – wyjaśnienia raczej ich nie zadowoliły. W debacie podkreślano konieczność bardziej skutecznego prowadzenia edukacji ekologicznej – podkreślano m.in., iż segregacja odpadów wpływa na zmniejszenie kosztów ponoszonych z tytułu opłaty środowiskowej.

Za przyjęciem nowych stawek opłat dla mieszkańców (15 zł dla segregujących odpady i 22 zł dla pozostałych) głosowało 10 radnych, 3 było przeciwnych, 1 się wstrzymał, a 1 nie głosował. Podczas sesji pojawiły się pewne komplikacje proceduralne, które pozostawimy bez komentarza, szanując czas naszych Czytelniczek i Czytelników.

PS Utrzymanie czystości w naszej gminie stanowi poważny problem – wiele zależy od świadomości mieszkańców (jak widać na zdjęciu ilustrującym tekst). Tak czy owak przy okazji przypominamy Art. 145. Kodeksu wykroczeń: „Kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany.”

Czytany 813 razy

Biorą udział w konwersacji

  • Gość (Efemeryd)

    Zgłoś

    Trochę mnie zirytowała wątpliwa prawnie uchwała dotycząca dzierżawy pojemników. Dla przykładu cena alkoholu dla pewnej grupy mieszkańców mogła by być przez radnych obniżona. Takie to trochę pisowskie.

  • Gość (Trristan)

    Zgłoś

    "Według opinii prawnej wniosek ten należy traktować jako sygnał dla burmistrza." - to o wniosku Oliasza napisał pan redaktor. Przypominam, że uchwala jest uchwałą, prawo dokładnie opisuje czym jest uchwała. Jest ona nielegalna i takież wnioski powinien z tego wyciągnąć Wojewoda. Proszę pana redaktora o rezygnację z poprawności politycznej, bo to do niczego dobrego nie prowadzi. Głupotę trzeba nazwać po imieniu.

Skomentuj

0
warunki użytkowania.
SmartNews.Com