• Register

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

      
      
 
Powołana została nowa Rada Nadzorcza Gminnego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Bogatyni – w składzie rady znalazł się m.in. były prezes spółki.
 
 
Podczas sesji Rady Miejskiej w Bogatyni, która odbyła się 12 czerwca, radni ponownie odrzucili gminny program przeciwdziałania narkomanii na rok 2019 – poniżej wyniki głosowania.
 
 
13 czerwca opublikowane zostały zarządzenia burmistrza Bogatyni o powierzeniu stanowisk dyrektorów w trzech szkołach gminnych oraz w dwóch przedszkolach.
 
 
Podczas sesji nadzwyczajnej 12 czerwca radni zajęli się ponownie projektami uchwał w sprawie programów przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, które odrzucono 5 czerwca.
 
 
Po zmianie składów Rad Nadzorczych w PEC S.A. oraz w GZMK Sp. z o.o. przyszedł czas na kolejną spółkę komunalną – Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnię S.A.
 
 
Na 12 czerwca na godz. 15.30 zwołano nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Bogatyni – radni zajmą się odrzuconymi programami i projektem uchwały o obywatelskiej inicjatywie uchwałodawczej.
 
 
Z uwagi na zainteresowanie, jakie spowodował nasz tekst „Radni odrzucili dwa programy”, jak też docierające do redakcji pytania, publikujemy informację o tym, kto jak głosował.
 
 
Wybrano ofertę na „Wykonanie projektu geotechnicznego wraz z dokumentacją badań podłoża i oceną przydatności do wbudowania gruntów” znajdujących się na terenie basenu w Bogatyni.
 
piątek, 12 kwiecień 2019 19:59

Sesja Rady Związku Miast w Bogatyni

Oceń ten artykuł
(1 Głos)

10 kwietnia w Bogatyni odbyła się sesja Rady Związku Miast „Mały Trójkąt” – w skład rady wchodzą burmistrzowie oraz przedstawiciele rad miejskich Bogatyni, Hradka i Zittau.

Podczas obrad podsumowano działania związku w roku 2018 i rozmawiano o zamierzeniach na najbliższe lata. Zaprezentował się także Międzynarodowy Parlament Dziecięco – Młodzieżowy „Nysa”. Parlament ten powstał z polskiej inicjatywy w czerwcu 2000 roku, a więc jeszcze przed utworzeniem „Małego Trójkąta”, który założono w 2001 roku.

W porządku obrad znalazła się m.in. kwestia budowy mostu na Trójstyku. Godzi się przypomnieć, że pomysł ten pojawił się już w maju 2004 roku. Natomiast w lutym 2006 roku Związek Miast „Mały Trójkąt” wybrał zatwierdzony architektonicznie projekt mostu (obiekt miał mieć kształt koła). Do tematu powrócono dopiero w 2017 roku, kiedy podpisano umowę między Hradkiem, Zittau i wrocławską DSDiK, która była liderem nowego projektu. Podjęto wówczas starania o dofinansowanie inwestycji z funduszy unijnych – wypada zatem mieć nadzieję, że projekt zostanie wreszcie sfinalizowany.

Innym tematem była sprawa wniosku miasta Zittau, które ubiega się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2025. Wniosek ten może liczyć na poparcie ze strony czeskiej i polskiej, gdyż przy okazji może się to przysłużyć promocji Hradka i Bogatyni.

Podczas dyskusji wyrażano zadowolenie z faktu ożywienia współpracy w ramach „Małego Trójkąta”, która w ostatnich latach – jak to ujął radny Zbigniew Szatkowski – była przez stronę polską „trochę zaniedbana”.

Ostatnim punktem sesji było przekazanie prezydencji związku przez stronę polską stronie niemieckiej.

Czytany 250 razy
  • Brak komentarzy

Skomentuj

0
warunki użytkowania.
SmartNews.Com