• Register

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

      
      
 
Na prośbę autora, poniżej publikujemy zaproszenie na spotkanie autorskie.
 
 
Z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy życzymy naszym Czytelniczkom i Czytelnikom, aby najbliższe dni upłynęły Wam w spokoju oraz w prawdziwie wiosennym nastroju.
 
 
Ogłoszone zostały wyniki konkursów ofert na realizację w 2019 roku zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz zadań w zakresie rozwoju sportu.
 
 
Portal bogatynia.info.pl podał, że na początku kwietnia CBŚP zatrzymało i doprowadziło do Prokuratury Krajowej we Wrocławiu cztery osoby ze spółki GPO.
 
 
Wiceburmistrz Wojciech Sawicki udzielił odpowiedzi radnemu Piotrowi Kaweckiemu na pytanie o stan prawny inwestycji „Budowa otwartego kąpieliska w Bogatyni”.
 
 
15 kwietnia po południu Rada Miejska w Bogatyni wznowiła obrady, przerwane 10 kwietnia – była to sesja nadzwyczajna, dotycząca opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów.
 
 
Na portalu pl.plsn.eu. współfinansowanym przez UE w ramach programu INTERREG Polska – Saksonia, ukazała się informacja o wydarzeniu, które odbędzie się 1 maja na Trójstyku.
 
 
15 kwietnia bogatyńscy radni będą kontynuować dyskusję na temat podwyżki opłat za odbiór odpadów – uznaliśmy, że warto w tym kontekście zwrócić uwagę na gminę Nysa.
 
piątek, 05 kwiecień 2019 19:40

Sesja Rady Miejskiej 10 kwietnia

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Na 10 kwietnia na godz. 10.30 została zwołana nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Bogatyni – w porządku obrad jest jeden projekt uchwały dotyczącej opłat za odbiór odpadów.

Dokładnie rzecz biorąc radni będą dyskutować nad uchwałą „w sprawie zmiany wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik”. Jest to uchwała zmieniająca jeden z paragrafów uchwały Rady Miasta i Gminy Bogatynia z 28 grudnia 2012 r.

Paragraf ten mówi, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie obliczana w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących nieruchomość. Zmiana dotyczy opłat: stawka za gospodarowanie odpadami ma wynieść 22 zł miesięcznie brutto (obecnie 15 zł), a jeśli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny 15 zł miesięcznie brutto (obecnie 7,50 zł). Uchwała ma wejść w życie z mocą obowiązującą od 1 czerwca 2019 r.

W uzasadnieniu czytamy m.in.: „Wzrost stawek opłat środowiskowych za składowanie odpadów, wzrost cen paliw i energii oraz zmiana w 2017 roku systemu odbioru odpadów z dwóch frakcji (sucha i mokra) do pięciu frakcji (papier, tworzywa sztuczne i metal, szkło kolorowe, szkło bezbarwne, odpady ulegające biodegradacji) powoduje, że koszty odbioru i zagospodarowania odpadów są dużo wyższe niż w latach ubiegłych”.

Dalej podano, że zgodnie z wymogami prawa „system gospodarowania odpadami komunalnymi zorganizowany przez gminę powinien się samofinansować”. Oznacza to obowiązek ustalenia opłat na poziomie zabezpieczającym pokrycie kosztów funkcjonowania tego systemu. Obecne stawki opłat tego nie zapewniają, a dopłacanie przez gminę do kosztów systemu byłoby naruszeniem obowiązujących przepisów.

Z uwagi na rosnącą różnicę między wpływami a kosztami oraz konieczność ogłoszenia przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów (obecna umowa kończy się 16 kwietnia) zaproponowano nowe stawki opłat. Co godne uwagi, taką właśnie wysokość wyliczono w analizie systemu gospodarki odpadami opracowanej w 2012 roku. Jednak wówczas przyjęto obowiązujące obecnie niższe stawki, które nie mogły zapewnić właściwego funkcjonowania systemu i jego samofinansowania.

Wniosek dotyczący zmiany opłat spółka GPO złożyła 6 grudnia 2018 r.

Czytany 332 razy
  • Brak komentarzy

Skomentuj

0
warunki użytkowania.
SmartNews.Com