• Register

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

      
      
 
Powołana została nowa Rada Nadzorcza Gminnego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Bogatyni – w składzie rady znalazł się m.in. były prezes spółki.
 
 
Podczas sesji Rady Miejskiej w Bogatyni, która odbyła się 12 czerwca, radni ponownie odrzucili gminny program przeciwdziałania narkomanii na rok 2019 – poniżej wyniki głosowania.
 
 
13 czerwca opublikowane zostały zarządzenia burmistrza Bogatyni o powierzeniu stanowisk dyrektorów w trzech szkołach gminnych oraz w dwóch przedszkolach.
 
 
Podczas sesji nadzwyczajnej 12 czerwca radni zajęli się ponownie projektami uchwał w sprawie programów przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, które odrzucono 5 czerwca.
 
 
Po zmianie składów Rad Nadzorczych w PEC S.A. oraz w GZMK Sp. z o.o. przyszedł czas na kolejną spółkę komunalną – Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnię S.A.
 
 
Na 12 czerwca na godz. 15.30 zwołano nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Bogatyni – radni zajmą się odrzuconymi programami i projektem uchwały o obywatelskiej inicjatywie uchwałodawczej.
 
 
Z uwagi na zainteresowanie, jakie spowodował nasz tekst „Radni odrzucili dwa programy”, jak też docierające do redakcji pytania, publikujemy informację o tym, kto jak głosował.
 
 
Wybrano ofertę na „Wykonanie projektu geotechnicznego wraz z dokumentacją badań podłoża i oceną przydatności do wbudowania gruntów” znajdujących się na terenie basenu w Bogatyni.
 
piątek, 05 kwiecień 2019 19:40

Sesja Rady Miejskiej 10 kwietnia

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Na 10 kwietnia na godz. 10.30 została zwołana nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Bogatyni – w porządku obrad jest jeden projekt uchwały dotyczącej opłat za odbiór odpadów.

Dokładnie rzecz biorąc radni będą dyskutować nad uchwałą „w sprawie zmiany wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik”. Jest to uchwała zmieniająca jeden z paragrafów uchwały Rady Miasta i Gminy Bogatynia z 28 grudnia 2012 r.

Paragraf ten mówi, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie obliczana w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących nieruchomość. Zmiana dotyczy opłat: stawka za gospodarowanie odpadami ma wynieść 22 zł miesięcznie brutto (obecnie 15 zł), a jeśli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny 15 zł miesięcznie brutto (obecnie 7,50 zł). Uchwała ma wejść w życie z mocą obowiązującą od 1 czerwca 2019 r.

W uzasadnieniu czytamy m.in.: „Wzrost stawek opłat środowiskowych za składowanie odpadów, wzrost cen paliw i energii oraz zmiana w 2017 roku systemu odbioru odpadów z dwóch frakcji (sucha i mokra) do pięciu frakcji (papier, tworzywa sztuczne i metal, szkło kolorowe, szkło bezbarwne, odpady ulegające biodegradacji) powoduje, że koszty odbioru i zagospodarowania odpadów są dużo wyższe niż w latach ubiegłych”.

Dalej podano, że zgodnie z wymogami prawa „system gospodarowania odpadami komunalnymi zorganizowany przez gminę powinien się samofinansować”. Oznacza to obowiązek ustalenia opłat na poziomie zabezpieczającym pokrycie kosztów funkcjonowania tego systemu. Obecne stawki opłat tego nie zapewniają, a dopłacanie przez gminę do kosztów systemu byłoby naruszeniem obowiązujących przepisów.

Z uwagi na rosnącą różnicę między wpływami a kosztami oraz konieczność ogłoszenia przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów (obecna umowa kończy się 16 kwietnia) zaproponowano nowe stawki opłat. Co godne uwagi, taką właśnie wysokość wyliczono w analizie systemu gospodarki odpadami opracowanej w 2012 roku. Jednak wówczas przyjęto obowiązujące obecnie niższe stawki, które nie mogły zapewnić właściwego funkcjonowania systemu i jego samofinansowania.

Wniosek dotyczący zmiany opłat spółka GPO złożyła 6 grudnia 2018 r.

Czytany 446 razy
  • Brak komentarzy

Skomentuj

0
warunki użytkowania.
SmartNews.Com