• Register

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

      
      
 
Bogatynia zamierza poprzeć starania miasta Zittau przy ubieganiu się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2025 – taką informację podano 23 maja na stronie internetowej UMiG Bogatynia.
 
 
Na 28 maja na godz. 10.00 została zwołana nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Bogatyni – w porządku obrad jest tylko jeden projekt uchwały dotyczący KWB Turów.
 
 
Może to drobna sprawa, niemniej czujemy się w obowiązku poinformować, że dzikie wysypisko obok boiska LO w Bogatyni zostało usunięte – jak widać na powyższym zdjęciu.
 
 
Jak już informowaliśmy 24 i 25 maja na boisku LO w Bogatyni odbędzie się 1 Festiwal Młodych – to okazja, aby przypomnieć o dzikim składowisku odpadów w sąsiedztwie obiektu.
 
 
24 i 25 maja w Bogatyni na terenie boiska Liceum Ogólnokształcącego odbędzie się Pierwszy Festiwal Młodych, zorganizowany pod egidą Młodych dla Gminy Bogatynia.
 
 
16 maja na stronie internetowej zgorzeleckiej policji pojawiła się informacja o zarekwirowaniu na terenie Bogatyni kilku nielegalnych automatów do gier hazardowych.
 
 
16 maja odbyła się sesja Rady Miejskiej w Bogatyni, na której przedstawiono m.in. funkcjonowanie SPZOZ, jak też zarządzenie w sprawie częściowego zablokowania wydatków gminy.
 
 
Powyższe zdjęcie wykonano 16 maja na ulicy Styki – ledwie z sąsiedztwa „dzwonów” usunięto dzikie składowisko odpadów, a już ktoś podrzuca kolejne śmieci.
 
czwartek, 07 marzec 2019 19:10

Rola rad osiedlowych

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Odpowiadając na prośbę Czytelnika, jak też zważywszy nikłe zainteresowanie wyborami do rad osiedli w Bogatyni, przedstawiamy krótką informację o tych jednostkach pomocniczych.

Wypada zacząć od przywołania Art. 5 ustawy o samorządzie, który głosi, że gmina „może tworzyć jednostki pomocnicze: sołectwa oraz dzielnice, osiedla i inne. (…) Jednostkę pomocniczą tworzy rada gminy, w drodze uchwały, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy.” Rada gminy określa także w statucie gminy zasady tworzenia, łączenia, podziału oraz znoszenia jednostki pomocniczej.” Jak z tego wynika, tworzenie osiedli nie jest obligatoryjne. Jeśli już jednak je stworzono, w osiedlach liczących do 20 tys. mieszkańców wybiera się 15 – osobowe rady.

Statut Miasta i Gminy Bogatynia mówi, że Rada Miejska może tworzyć jednostki pomocnicze „po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z inicjatywy 1/10 mieszkańców uprawnionych do głosowania”. Jednostka pomocnicza może zostać powiększona, podzielona, a nawet całkiem zniesiona „z ważnych powodów z inicjatywy własnej Rady albo na wnioski zainteresowanych rad jednostek pomocniczych. (…) Przebieg granic jednostek pomocniczych powinien – w miarę możliwości – uwzględniać naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i więzi społeczne.”

Jak czytamy w statucie, „Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy” i „gospodarują samodzielnie środkami wydzielonymi do ich dyspozycji, przeznaczając te środki na realizację zadań spoczywających na tych jednostkach.” Podlegają one nadzorowi organów gminy na zasadach określonych w statutach tych jednostek.

Zgodnie z założeniami rada osiedla powinna wspierać działania, które służą poprawie życia mieszkańców, a dotyczące choćby utrzymania czystości lub bezpieczeństwa publicznego. Może występować do władz gminy z różnymi inicjatywami, jak choćby zgłaszając potrzebę utworzenia terenów zielonych czy konieczność zmian w organizacji ruchu. Istotną rolę rada osiedla może odegrać wnosząc uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Ustalając limity dotyczące sprzedaży alkoholu Rada Miejska musi zasięgnąć opinii rad osiedlowych.

To tylko przykłady możliwych działań – jeśli gmina zdecyduje się na tworzenie budżetu obywatelskiego, rady osiedli mogą stać się forum dyskusji na temat potrzeb danego rejonu. A to, w jakim stopniu rada osiedla okaże się skuteczna, zależy od jej aktywności jako de facto najniższego szczebla samorządu.

Czytany 546 razy

Biorą udział w konwersacji

  • Dziękuje za podane informacje

  • Twory te już dawno przestały być potrzebne. Tylko naginanie statusów pozwala dokonać wyborów Rad Osiedlowych.

  • Gość (Sonny)

    W odpowiedzi na: Gość (Smart) Zgłoś

    Smart ... chyba nie rozumiesz tego co piszesz a już na pewno nie wiesz czemu mają służyć Rady Osiedli.

  • W Bogatyni i tak władze samorządowe łamią prawo. Ustalają Rady Osiedlowe , dają im trochę kasy na imprezy lokalne i na tym koniec. Decyzje Burmistrza oraz Rady Miasta nie są wcześniej w wersji projektowej ( nawet ) poddawane pod opiniowanie ( choć jest o tym mowa w STATUCIE ) przez Rady Osiedlowe podejmując decyzje wbrew woli lub nie liczenia się z wolą najniższego szczebla samorządowego. Takim jaskrawym przypadkiem są sprawy związane z obowiązkiem realizacji i podejmowania uchwał zgodnych z Ustawą o Wychowaniu w Trzeźwości. Bogatynia ma łatwiejszy dostęp do alkoholu niż Warszawa! Nagina się odległości od obiektów chronionych ( często nieistniejących i nie funkcjonujących latami ). Jest to ewidentnie złamanie prawa lokalnego i daje podstawy do uchylenia przez organ nadzorczy. Zachęcam gorąco Rady Osiedlowe do czynnej walki o swoje prawa ! Spłata zadłużenia miasta nie może blokować normalnego życia lokalnych samorządów tym bardziej gdy w radzie miasta są osoby współodpowiedzialne za taki stan rzeczy.

Skomentuj

0
warunki użytkowania.
SmartNews.Com