• Register

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

      
      
 
Na 24 lutego na godz. 15.00 została zwołana sesja Rady Miejskiej w Bogatyni, poświęcona wyłącznie sytuacji Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego Sp. z o.o.
 
 
10 lutego burmistrz Błasiak poinformował o ogłoszeniu nowego konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni.
 
 
30 stycznia na stronie internetowej UMiG ukazała się informacja burmistrza Błasiaka dotycząca wspólnot zarządzanych dotąd przez Gminny Zarząd Mienia Komunalnego.
 
 
„Zabierzemy Czechom wodę” – pod takim tytułem Gazeta Wyborcza z 29 stycznia opublikowała tekst Gabrieli Łazarczyk i Mateusza Kokoszkiewicza na temat KWB Turów.
 
 
Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA, Szkoła Podstawowa nr 1 w Bogatyni serdecznie zapraszają miłośników gier umysłowych i rozrywki intelektualnej na pierwsze w Nowym Roku spotkanie z "PLANSZOMANIĄ".
 
 
„W zagłębiu narkotykowym na policję nie liczą” – pod takim tytułem 24 stycznia w dolnośląskim dodatku Gazety Wyborczej ukazał się tekst autorstwa Karoliny Kijek.
 
 
Podczas sesji Rady Miejskiej w Bogatyni 20 stycznia wprowadzono do porządku obrad informację na temat Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego Sp. z o.o.
 
 
20 stycznia odbyła się sesja Rady Miejskiej w Bogatyni, podczas której w tajnym głosowaniu wybrano nowego przewodniczącego rady – został nim jeden z wiceprzewodniczących.
 
czwartek, 07 marzec 2019 19:10

Rola rad osiedlowych

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Odpowiadając na prośbę Czytelnika, jak też zważywszy nikłe zainteresowanie wyborami do rad osiedli w Bogatyni, przedstawiamy krótką informację o tych jednostkach pomocniczych.

Wypada zacząć od przywołania Art. 5 ustawy o samorządzie, który głosi, że gmina „może tworzyć jednostki pomocnicze: sołectwa oraz dzielnice, osiedla i inne. (…) Jednostkę pomocniczą tworzy rada gminy, w drodze uchwały, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy.” Rada gminy określa także w statucie gminy zasady tworzenia, łączenia, podziału oraz znoszenia jednostki pomocniczej.” Jak z tego wynika, tworzenie osiedli nie jest obligatoryjne. Jeśli już jednak je stworzono, w osiedlach liczących do 20 tys. mieszkańców wybiera się 15 – osobowe rady.

Statut Miasta i Gminy Bogatynia mówi, że Rada Miejska może tworzyć jednostki pomocnicze „po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z inicjatywy 1/10 mieszkańców uprawnionych do głosowania”. Jednostka pomocnicza może zostać powiększona, podzielona, a nawet całkiem zniesiona „z ważnych powodów z inicjatywy własnej Rady albo na wnioski zainteresowanych rad jednostek pomocniczych. (…) Przebieg granic jednostek pomocniczych powinien – w miarę możliwości – uwzględniać naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i więzi społeczne.”

Jak czytamy w statucie, „Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy” i „gospodarują samodzielnie środkami wydzielonymi do ich dyspozycji, przeznaczając te środki na realizację zadań spoczywających na tych jednostkach.” Podlegają one nadzorowi organów gminy na zasadach określonych w statutach tych jednostek.

Zgodnie z założeniami rada osiedla powinna wspierać działania, które służą poprawie życia mieszkańców, a dotyczące choćby utrzymania czystości lub bezpieczeństwa publicznego. Może występować do władz gminy z różnymi inicjatywami, jak choćby zgłaszając potrzebę utworzenia terenów zielonych czy konieczność zmian w organizacji ruchu. Istotną rolę rada osiedla może odegrać wnosząc uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Ustalając limity dotyczące sprzedaży alkoholu Rada Miejska musi zasięgnąć opinii rad osiedlowych.

To tylko przykłady możliwych działań – jeśli gmina zdecyduje się na tworzenie budżetu obywatelskiego, rady osiedli mogą stać się forum dyskusji na temat potrzeb danego rejonu. A to, w jakim stopniu rada osiedla okaże się skuteczna, zależy od jej aktywności jako de facto najniższego szczebla samorządu.

Czytany 707 razy

Biorą udział w konwersacji

  • Dziękuje za podane informacje

  • Twory te już dawno przestały być potrzebne. Tylko naginanie statusów pozwala dokonać wyborów Rad Osiedlowych.

  • Gość (Sonny)

    W odpowiedzi na: Gość (Smart) Zgłoś

    Smart ... chyba nie rozumiesz tego co piszesz a już na pewno nie wiesz czemu mają służyć Rady Osiedli.

  • W Bogatyni i tak władze samorządowe łamią prawo. Ustalają Rady Osiedlowe , dają im trochę kasy na imprezy lokalne i na tym koniec. Decyzje Burmistrza oraz Rady Miasta nie są wcześniej w wersji projektowej ( nawet ) poddawane pod opiniowanie ( choć jest o tym mowa w STATUCIE ) przez Rady Osiedlowe podejmując decyzje wbrew woli lub nie liczenia się z wolą najniższego szczebla samorządowego. Takim jaskrawym przypadkiem są sprawy związane z obowiązkiem realizacji i podejmowania uchwał zgodnych z Ustawą o Wychowaniu w Trzeźwości. Bogatynia ma łatwiejszy dostęp do alkoholu niż Warszawa! Nagina się odległości od obiektów chronionych ( często nieistniejących i nie funkcjonujących latami ). Jest to ewidentnie złamanie prawa lokalnego i daje podstawy do uchylenia przez organ nadzorczy. Zachęcam gorąco Rady Osiedlowe do czynnej walki o swoje prawa ! Spłata zadłużenia miasta nie może blokować normalnego życia lokalnych samorządów tym bardziej gdy w radzie miasta są osoby współodpowiedzialne za taki stan rzeczy.

Skomentuj

0
warunki użytkowania.
SmartNews.Com