• Register

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

      
      
 
Na 26 marca na godz. 11.00 zwołano sesję Rady Miejskiej w Bogatyni – radni zajmą się między innymi kwestią wyodrębnienia w budżecie gminy funduszu sołeckiego.
 
 
18 marca zostały przeprowadzone wybory do Rady Osiedla nr 1 – w pierwszym terminie nie odbyły się z uwagi na zbyt niską frekwencję. Tym samym wybrano wszystkie osiem rad osiedli.
 
 
13 marca odbyło się zebranie mieszkańców, na którym wybrano Radę Osiedla nr 5. Wybrano już siedem rad – ostatnie wybory (Rady Osiedla nr 1) przewidziano na 18 marca.
 
 
Jedna z uchwał podjętych na sesji Rady Miejskiej w Bogatyni 7 marca dotyczyła ustalenia składu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej.
 
 
Już wkrótce, bo 19 marca, miłośnicy gier z naszej gminy będą mogli się wziąć udział w kolejnej Planszomanii – z dokładniejszymi informacjami można się zapoznać poniżej.
 
 
Telewizja Bogatynia opublikowała materiał dotyczący informacji o zamknięciu biura bezpłatnych porad dla mieszkańców gminy Bogatynia, zatrudnionych w Czechach i w Niemczech.
 
 
11 marca przeprowadzono zebrania mieszkańców osiedla nr 3 i nr 7, których celem było przeprowadzenie wyborów do rad osiedli – wybory w osiedlu nr 1 odbędą się 18 marca o 16.30.
 
 
Gminne Przedsiębiorstwo Oczyszczania 8 marca zamieściło na stronie UMiG Bogatynia zaproszenie do udziału we wiosennych porządkach – poniżej treść apelu i nasz komentarz.
 
czwartek, 07 marzec 2019 19:07

Na sesji Rady Miejskiej 7 marca

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

7 marca odbyła się kolejna sesja Rady Miejskiej w Bogatyni – porządek obrad (o którym pisaliśmy w artykule z 28 lutego) uzupełniono projektem uchwały o zmianach w budżecie gminy.

Radni zostali poinformowani o działaniach UMiG w pierwszych miesiącach roku. Gmina obecnie na bieżąco wywiązuje się ze wszystkich płatności, regulując jednocześnie zaległości z roku ubiegłego, sięgające 20 mln zł. Spłacono już 13 mln zł, w tym zaległe zobowiązania z tytułu Janosikowego, jak też kwotę wynikającą ze sprzedaży zobowiązań przez BWiO.

W wyniku kontroli obiektu przy ulicy Skłodowskiej przeznaczonego na świetlicę przygotowano zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. CBŚP zwróciło się o wydanie dokumentów związanych z działalnością GPO i spółki Revita Bio, zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego w latach 2010 – 2017 oraz budową kąpieliska (o te ostatnie zwróciło się także CBA, któremu przekazano kopie).

Radzie przekazano informacje o reorganizacji urzędu (m.in. zmniejszono liczbę wydziałów, ograniczana jest wysokość płac), jak też o zamierzeniach związanych z koniecznością realizacji w placówkach oświaty zaleceń straży pożarnej, sanepidu i nadzoru budowlanego. Była też mowa o spotkaniach z partnerami czeskimi i niemieckimi, m.in. w kontekście planowanych na 1 maja obchodów rocznicy rozszerzenia Unii Europejskiej.

Jednym z punktów sesji była dyskusja na temat obowiązującej strategii rozwoju gminy na lata 2014 – 2020. Jak podkreślano, strategia to użyteczne narzędzie do realizacji zamierzonych celów, jednak jej realizacja musi być monitorowana – dotychczasową realizację strategii zgodnie oceniano jako chaotyczną.

Porządek sesji został rozszerzony również o przedstawienie przez p. Zbigniewa Szatkowskiego, przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, wyników kontroli przeprowadzonej w OSiR. Nawiązując do kosztów działalności ośrodka, prowadzący sesję wiceprzewodniczący rady, p. Artur Oliasz, zapowiedział wizytę bogatyńskich „Odyseuszy”. Ich apel o finansowe wsparcie nie pozostał bez echa – mogą oni liczyć m.in. na indywidualną hojność samorządowców.

P.o. dyrektora OSiR, p. Adam Ignatowicz, odniósł się do „niezbyt optymistycznych” wyników kontroli, przedstawiając działania związane z reorganizacją ośrodka i działaniami oszczędnościowymi. Jednak według p. Ignatowicza oszczędności nie odbiją się niekorzystnie na ilości imprez sportowych, których będzie więcej, a planowanych jest także kilka nowych. O pierwszych zmianach budżetu wkrótce poinformujemy w osobnym tekście.

Czytany 597 razy
  • Brak komentarzy

Skomentuj

0
warunki użytkowania.
SmartNews.Com