• Register

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

      
      
 
Na portalu bogatynia.info.pl pojawiła się wypowiedź Wojciecha Błasiaka, jednego z kandydatów na burmistrza Bogatyni. Jak mówi Błasiak „już nie może, ale musi być inaczej”.
 
 
Pod tym krótkim tekstem można pobrać załącznik z danymi statystycznymi gminy Bogatynia za rok 2016. Przyda się nie tylko dla kandydatom na burmistrza, ale i mieszkańcom.
 
 
Pod tekstem „Według burmistrza kampania to ściema” zabrała głos jedna z mieszkanek Bogatyni. Poniżej cytujemy ten komentarz w całości, bo to świetny komentarz naszej rzeczywistości.
 
 
Burmistrz informując, że na oświatę Bogatynia przeznacza połowę budżetu, choć w rzeczywistości przeznacza jedną czwartą, podważył wiarygodność swojego wyborczego przesłania.
 
 
Jerzy Stachyra na profilu FB swojego komitetu ostrzegł pracowników obsługi i administracji w oświacie, aby nie ufali obietnicom w sprawie podwyżek, które mieliby otrzymać.
 
 
W książeczce, która trafiła do bogatyńskich domów, burmistrz informuje, iż gmina przeznacza na oświatę 50% budżetu. To gruba pomyłka – trudno rządzić gminą nie znając wydatków.
 
 
Powyższe zdjęcie zostało wykonane 18 października na rogu ulic Styki i Zamoyskiego w Bogatyni – 100 metrów od siedziby Straży Miejskiej i blisko domu, gdzie mieszka burmistrz.
 
 
Już się martwiliśmy, że przed wyborami urząd nie zdąży wydać kolorowej książeczki z bajeczkami – ale jest. Trafiła wreszcie do skrzynek pocztowych, żeby nie powiedzieć pod strzechy.
 

Jest pięknie, ale...

15 czerwca 2004 r. na posiedzeniu sejmowej Komisji Infrastruktury poseł Adam Lipiński z PiS wystąpił przeciwko umowie przewidującej budowę połączenia drogowego między Zittau i Hradkiem.

Na sesji Rady Miejskiej w dniu 30 września zrezygnowano z przeznaczenia 147 tys. zł na modernizację byłego klubu „Bolero”, ale ta kwestia zapewne powróci przy kolejnych zmianach budżetu.

Śledząc reportaż Telewizji Bogatynia o inwestycjach w Porajowie warto dostrzec, że modernizacja ulic Poniatowskiego i Górniczej jest możliwa dzięki pomocy ze strony rządu.

Wyjątkowo trafny był pomysł zorganizowania 26 września w Bogatyni pikniku pod hasłem „Czar PRL-u”. Impreza znakomicie pasowała do klimatu gminy pod rządami burmistrza Grzmielewicza.

Setna rocznica narodzin ogólnej teorii względności to dobra okazja, aby zwrócić uwagę na szczególną teorię względności, uprawianą w Bogatyni przez działaczy PiS związanych ze Zgorzelcem.

Dziesięć miesięcy po wyborach samorządowych widać coraz wyraźniej, że pod rządami burmistrza Grzmielewicza gmina Bogatynia znalazła się w ślepej uliczce.

„Radni o strefie ekonomicznej” – pod takim tytułem opublikowano tekst na stronie internetowej bogatyńskiego urzędu. Tytuł jest jednak niezbyt adekwatny do treści.

Podczas sesji Rady Miejskiej w Bogatyni 8 września burmistrz zapowiedział, że wkrótce przedstawi konkretne informacje dotyczące wyznaczenia terenów dla strefy ekonomicznej.

W budżecie na rok 2015 przewidziano inwestycję polegającą na odbudowie obiektów mostowych w ramach likwidacji skutków powodzi, opisaną jako „końcowe rozliczenia zadania”.

W gminie Bogatynia stosunkowo często zdobywają zamówienia publiczne przedsiębiorstwa, które w składanych ofertach popełniają „oczywiste omyłki rachunkowe”.

Strona 10 z 32
SmartNews.Com