• Register

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

      
      
 
Nieistniejący już dziś zabytkowy Most Króla Jana z 1869 został zastąpiony w roku 2011 roku tak zwaną „kładką afrykańską” – warto przypomnieć losy tej przeprawy przez Miedziankę.
 
 
Na sesji Rady Miejskiej w Bogatyni 23 kwietnia burmistrz zapowiedział podjęcie działań, które mogą doprowadzić do przejęcia bogatyńskiego Liceum Ogólnokształcącego przez gminę.
 
 
Na wniosek Prokuratury Rejonowej w Zgorzelcu sąd zdecydował o aresztowaniu na 3 miesiące sprawcy strzelaniny, która wydarzyła się 17 kwietnia w Bogatyni.
 
 
Jeden z Czytelników zwrócił naszą uwagę na zapomnianą nieco sprawę utworzenia świetlicy przy ulicy Skłodowskiej w Bogatyni – prace miały być zakończone w 2017 roku.
 
 
Dotychczasowy profil FB „Bogatynia jakiej nie znacie” funkcjonuje obecnie jako „Bogatynia jakiej nie znacie 2”, o czym informujemy w trosce o prawo obywateli do wyrażania swoich opinii.
 
 
17 kwietnia Międzyzwiązkowy Zespół Konsultacyjny PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia i Elektrownia Turów ogłosił stanowisko w sprawie inicjatywy Rady Miejskiej w Bogatyni.
 
 
20 kwietnia na stronie internetowej UMiG Bogatynia ukazało się zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie aktualizacji dokumentacji budowy świetlicy wiejskiej w Bratkowie.
 
 
Według portalu zinfo.pl decyzja o nałożeniu przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego kary za nielegalne rozpoczęcie budowy kąpieliska uprawomocniła się 10 kwietnia.
 

Jest pięknie, ale...

Jednym z najgłupszych pomysłów kampanii wyborczej prowadzonej przez PiS było wystąpienie pani Beaty Szydło na tle opuszczonej fabryki nici w Nowej Soli.

Krytyczny komentarz na temat konserwacji monitoringu miejskiego pod jednym z naszych artykułów zachęcił nas do przyjrzenia się kosztom, które gmina Bogatynia w związku z tym poniosła.

Latem najlepiej widać, jak bardzo naszej gminie doskwiera brak sieci ścieżek rowerowych. Dlaczego Bogatynia nie umiała wykorzystać szansy wynikającej z geograficznego położenia?

Opublikowany przez nas tekst pisma kancelarii prawnej, stającej w obronie dobrego imienia członków zarządu BWiO, sprowokował kilka komentarzy, które zatrzymaliśmy.

Na bogatyńskich forach internetowych można czasami znaleźć ironiczne uwagi na temat sloganu „Gmina z energią”, wskazujące, że energia Bogatyni bywa źle wykorzystywana.

Ponieważ nasz tekst „Gmina Fair Play” wzbudził zainteresowanie organizatora konkursu pod tą nazwą, poniżej przypominamy artykuł z czerwca 2014 roku „Esemesów ci u nas dostatek”.

Niegospodarność bogatyńskich władz najłatwiej można prześledzić na przykładzie ubiegłorocznych wydatków określanych enigmatycznie jako „zakup usług pozostałych”.

Z kontroli przeprowadzanych przez NIK wynika, że w samorządach często nie przestrzega się zasad naboru na wolne stanowiska urzędnicze. Warto zapytać, jak to wygląda w Bogatyni.

Na portalu bogatynia.info.pl pod artykułem, dotyczącym tragicznego wypadku z 14 czerwca, ukazały się komentarze wskazujące niebezpieczeństwa czyhające na bogatyńskich ulicach.

Wątpliwości, jakie pojawiają się wokół skuteczności monitoringu miejskiego w Bogatyni, to dobra okazja do przypomnienia okoliczności zakupu tego systemu przez gminę.

Strona 10 z 31
SmartNews.Com