• Register

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

      
      
 
Nieistniejący już dziś zabytkowy Most Króla Jana z 1869 został zastąpiony w roku 2011 roku tak zwaną „kładką afrykańską” – warto przypomnieć losy tej przeprawy przez Miedziankę.
 
 
Na sesji Rady Miejskiej w Bogatyni 23 kwietnia burmistrz zapowiedział podjęcie działań, które mogą doprowadzić do przejęcia bogatyńskiego Liceum Ogólnokształcącego przez gminę.
 
 
Na wniosek Prokuratury Rejonowej w Zgorzelcu sąd zdecydował o aresztowaniu na 3 miesiące sprawcy strzelaniny, która wydarzyła się 17 kwietnia w Bogatyni.
 
 
Jeden z Czytelników zwrócił naszą uwagę na zapomnianą nieco sprawę utworzenia świetlicy przy ulicy Skłodowskiej w Bogatyni – prace miały być zakończone w 2017 roku.
 
 
Dotychczasowy profil FB „Bogatynia jakiej nie znacie” funkcjonuje obecnie jako „Bogatynia jakiej nie znacie 2”, o czym informujemy w trosce o prawo obywateli do wyrażania swoich opinii.
 
 
17 kwietnia Międzyzwiązkowy Zespół Konsultacyjny PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia i Elektrownia Turów ogłosił stanowisko w sprawie inicjatywy Rady Miejskiej w Bogatyni.
 
 
20 kwietnia na stronie internetowej UMiG Bogatynia ukazało się zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie aktualizacji dokumentacji budowy świetlicy wiejskiej w Bratkowie.
 
 
Według portalu zinfo.pl decyzja o nałożeniu przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego kary za nielegalne rozpoczęcie budowy kąpieliska uprawomocniła się 10 kwietnia.
 

Jest pięknie, ale...

Śledząc reportaż Telewizji Bogatynia o inwestycjach w Porajowie warto dostrzec, że modernizacja ulic Poniatowskiego i Górniczej jest możliwa dzięki pomocy ze strony rządu.

Wyjątkowo trafny był pomysł zorganizowania 26 września w Bogatyni pikniku pod hasłem „Czar PRL-u”. Impreza znakomicie pasowała do klimatu gminy pod rządami burmistrza Grzmielewicza.

Setna rocznica narodzin ogólnej teorii względności to dobra okazja, aby zwrócić uwagę na szczególną teorię względności, uprawianą w Bogatyni przez działaczy PiS związanych ze Zgorzelcem.

Dziesięć miesięcy po wyborach samorządowych widać coraz wyraźniej, że pod rządami burmistrza Grzmielewicza gmina Bogatynia znalazła się w ślepej uliczce.

„Radni o strefie ekonomicznej” – pod takim tytułem opublikowano tekst na stronie internetowej bogatyńskiego urzędu. Tytuł jest jednak niezbyt adekwatny do treści.

Podczas sesji Rady Miejskiej w Bogatyni 8 września burmistrz zapowiedział, że wkrótce przedstawi konkretne informacje dotyczące wyznaczenia terenów dla strefy ekonomicznej.

W budżecie na rok 2015 przewidziano inwestycję polegającą na odbudowie obiektów mostowych w ramach likwidacji skutków powodzi, opisaną jako „końcowe rozliczenia zadania”.

W gminie Bogatynia stosunkowo często zdobywają zamówienia publiczne przedsiębiorstwa, które w składanych ofertach popełniają „oczywiste omyłki rachunkowe”.

Do radnych dotarło pismo z datą 31 lipca 2015 r., skierowane do burmistrza przez komendanta Komisariatu Policji w Bogatyni, nadkomisarza Tomasza Rogulskiego.

Od jednego z Czytelników otrzymaliśmy garść spostrzeżeń na temat sytuacji w bogatyńskiej policji. Z listu wynika, iż nasz komisariat boryka się ze zbyt niską liczbą funkcjonariuszy.

Strona 9 z 31
SmartNews.Com