• Register

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

      
      
 
Nieistniejący już dziś zabytkowy Most Króla Jana z 1869 został zastąpiony w roku 2011 roku tak zwaną „kładką afrykańską” – warto przypomnieć losy tej przeprawy przez Miedziankę.
 
 
Na sesji Rady Miejskiej w Bogatyni 23 kwietnia burmistrz zapowiedział podjęcie działań, które mogą doprowadzić do przejęcia bogatyńskiego Liceum Ogólnokształcącego przez gminę.
 
 
Na wniosek Prokuratury Rejonowej w Zgorzelcu sąd zdecydował o aresztowaniu na 3 miesiące sprawcy strzelaniny, która wydarzyła się 17 kwietnia w Bogatyni.
 
 
Jeden z Czytelników zwrócił naszą uwagę na zapomnianą nieco sprawę utworzenia świetlicy przy ulicy Skłodowskiej w Bogatyni – prace miały być zakończone w 2017 roku.
 
 
Dotychczasowy profil FB „Bogatynia jakiej nie znacie” funkcjonuje obecnie jako „Bogatynia jakiej nie znacie 2”, o czym informujemy w trosce o prawo obywateli do wyrażania swoich opinii.
 
 
17 kwietnia Międzyzwiązkowy Zespół Konsultacyjny PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia i Elektrownia Turów ogłosił stanowisko w sprawie inicjatywy Rady Miejskiej w Bogatyni.
 
 
20 kwietnia na stronie internetowej UMiG Bogatynia ukazało się zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie aktualizacji dokumentacji budowy świetlicy wiejskiej w Bratkowie.
 
 
Według portalu zinfo.pl decyzja o nałożeniu przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego kary za nielegalne rozpoczęcie budowy kąpieliska uprawomocniła się 10 kwietnia.
 

Jest pięknie, ale...

Zwolennicy Jarosława Kaczyńskiego lubią w komentarzach przekonywać, że jego przeciwnicy to przywiązani do koryta aferzyści i byli PZPR-owcy. Są to argumenty nader obosieczne.

Poniżej publikujemy skierowany do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej list w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. List opublikował na Facebooku Komitet Obrony Demokracji.

Wyrażamy głębokie przekonanie, iż wszystkie przyzwoite media powinny stanąć w obronie dziennikarzy TVP INFO, obrażonych przez wicepremiera Piotra Glińskiego.

Na facebookowym profilu „Straż Sąsiedzka Bogatynia” ukazała się ilustrowana powyższym zdjęciem notatka w sprawie kostki znikającej z ulicy Waryńskiego przy jednej z kładek nad Miedzianką.

Bogatyńskie Prawo i Sprawiedliwość od 2006 roku de facto rządzi gminą, korzystając z uległości większości radnych. Rok 2015 pokazuje, że król jest nagi.

Czytelniczka zwróciła się do nas z prośbą o poruszenie tematu palenia śmieci w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym przy ulicy Puszkina w Bogatyni. Niniejszym prośbę spełniamy.

Jednym z zadań bogatyńskiego samorządu, których realizacja się odwleka, jest termomodernizacja szpitala. Gmina liczy na środki zewnętrzne, gdyż bez nich zadanie ponoć ją przerasta.

Ostatnie zapowiedzi prezesa Jarosława Kaczyńskiego utwierdziły mnie w przekonaniu, że szef Prawa i Sprawiedliwości jest niezwykłym wprost wizjonerem.

15 czerwca 2004 r. na posiedzeniu sejmowej Komisji Infrastruktury poseł Adam Lipiński z PiS wystąpił przeciwko umowie przewidującej budowę połączenia drogowego między Zittau i Hradkiem.

Na sesji Rady Miejskiej w dniu 30 września zrezygnowano z przeznaczenia 147 tys. zł na modernizację byłego klubu „Bolero”, ale ta kwestia zapewne powróci przy kolejnych zmianach budżetu.

Strona 8 z 31
SmartNews.Com