• Register

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

      
      
 
Nieistniejący już dziś zabytkowy Most Króla Jana z 1869 został zastąpiony w roku 2011 roku tak zwaną „kładką afrykańską” – warto przypomnieć losy tej przeprawy przez Miedziankę.
 
 
Na sesji Rady Miejskiej w Bogatyni 23 kwietnia burmistrz zapowiedział podjęcie działań, które mogą doprowadzić do przejęcia bogatyńskiego Liceum Ogólnokształcącego przez gminę.
 
 
Na wniosek Prokuratury Rejonowej w Zgorzelcu sąd zdecydował o aresztowaniu na 3 miesiące sprawcy strzelaniny, która wydarzyła się 17 kwietnia w Bogatyni.
 
 
Jeden z Czytelników zwrócił naszą uwagę na zapomnianą nieco sprawę utworzenia świetlicy przy ulicy Skłodowskiej w Bogatyni – prace miały być zakończone w 2017 roku.
 
 
Dotychczasowy profil FB „Bogatynia jakiej nie znacie” funkcjonuje obecnie jako „Bogatynia jakiej nie znacie 2”, o czym informujemy w trosce o prawo obywateli do wyrażania swoich opinii.
 
 
17 kwietnia Międzyzwiązkowy Zespół Konsultacyjny PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia i Elektrownia Turów ogłosił stanowisko w sprawie inicjatywy Rady Miejskiej w Bogatyni.
 
 
20 kwietnia na stronie internetowej UMiG Bogatynia ukazało się zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie aktualizacji dokumentacji budowy świetlicy wiejskiej w Bratkowie.
 
 
Według portalu zinfo.pl decyzja o nałożeniu przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego kary za nielegalne rozpoczęcie budowy kąpieliska uprawomocniła się 10 kwietnia.
 

Jest pięknie, ale...

Od lat nasz portal zwraca uwagę na obojętność bogatyńskiego samorządu wobec stanu koryta Miedzianki. Kwestia ta godna jest przypomnienia przed zbliżającymi się Karbonaliami.

Telewizja Bogatynia w wywiadzie z cyklu „Pod lupą” przez ponad godzinę próbowała wyciągnąć różne informacje od burmistrza Grzmielewicza, jednak bez większych sukcesów.

Poniżej przedstawiamy wybrane informacje, które można potraktować jako próbę bilansu rządów burmistrza z ramienia PiS od jesieni 2006 roku aż do chwili obecnej.

Plany dolnośląskiego samorządu związane z budową rowerowych ścieżek zmuszają do postawienia pytania, czy gmina Bogatynia wykorzysta otwierające się możliwości.

Pod naszym artykułem „Konsultacje w sprawie zmiany nazw ulic” pojawiła się w komentarzu ciekawa propozycja nowych nazw, naszym zdaniem godna szerszego rozpropagowania.

Za brak numeru nieruchomości grozi mandat w wysokości do 250 zł. Oznaczenie budynku numerem porządkowym to obowiązek, który spoczywa na właścicielu, administratorze lub dozorcy.

Koszt organizacji bogatyńskich Karbonaliów jest niewspółmiernie wysoki w porównaniu z podobną trzydniową imprezą, zorganizowaną w 2015 roku w Stalowej Woli.

Po przemówieniu prezydenta Andrzeja Dudy w Otwocku z 8 marca warto postawić pytanie, czy wie on, jak trafnie opisał bogatyńską rzeczywistość pod rządami burmistrza z PiS.

Według szacunków Ministerstwa Finansów, wśród niemal 2,5 tysiąca gmin polskich Bogatynia zajmuje 14 miejsce pod względem dochodów podatkowych na jednego mieszkańca.

Gmina miejsko – wiejska Nysa przyjęła własny program polityki prorodzinnej, wypłacając 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko od 13 miesiąca życia do ukończenia 6 lat.

Strona 6 z 31
SmartNews.Com