• Register

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

      
      
 
12 lipca portal zinfo.pl opublikował informację o zebraniu bogatyńskiego koła Prawa i Sprawiedliwości, poświęconym przygotowaniom do samorządowych wyborów.
 
 
11 lipca na portalu zinfo.pl ukazał się tekst „Cała prawda o Karbonaliach?” – portal skontaktował się z p. Jerzym Stachyrą, jak też z właścicielem agencji artystycznej Pianoforte.
 
 
10 lipca ukazało się zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pod nazwą Rewitalizacja Centrum Bogatyni – etap 1 Budynek „Dworzec Historyczny”.
 
 
Zamieszczone zdjęcie wykonano w sobotę 7 lipca na ulicy Styki w Bogatyni. Niektóre śmieci zalegają tam od paru tygodni i zaczynają powoli wrastać w ziemię.
 
 
Reagując na krytyczne słowa burmistrza Grzmielewicza pod swoim adresem były wiceburmistrz Jerzy Stachyra wypowiedział się na profilu FB „Bogatynia jakiej nie znacie”.
 
 
Zwiezienie do Bogatyni kilkudziesięciu tysięcy ton odpadów spowodowało poważne zagrożenie dla środowiska – czy burmistrz Grzmielewicz jest temu współwinny?
 
 
5 lipca ukazała się informacja z otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym na zadanie pod nazwą „Odbudowa ulicy Wiosennej w Bogatyni – Etap I – kanalizacja sanitarna”
 
 
6 lipca na antenie ArtRadia burmistrz podtrzymał stwierdzenie, że Karbonalia 2018 kosztowały gminę około 320 tys. zł – naszą uwagę bardziej przykuła jednak inna informacja.
 

Jest pięknie, ale...

Chociaż o rozwoju naszej gminy w najbliższych dekadach będzie wciąż decydować przemysł, nic nie stoi na przeszkodzie, aby coraz większą rolę w gminie Bogatynia odgrywała turystyka.

Gmina w ramach walki z bezpańskimi zwierzętami rokrocznie finansuje sterylizację psów i kotów. Cel szczytny, chwalmy urząd. Ale tutaj, niestety, trzeba postawić kropkę.

Z podpisu pod zdjęciem, jakim Gazeta Wojewódzka (5 lutego 2013) opatrzyła artykuł o bogatyńskim hymnie wynika, że jest nim piosenka pod tytułem „Rozmowa bez nikogo”.

Co roku planuje się w naszej gminie wycinkę pewnej ilości drzew, jak też cięcia określane jako pielęgnacyjne i sanitarne. Apelujemy do Czytelników, aby zwracali uwagę, jak te działania są wykonywane.

Na gminach spoczywa obowiązek przeprowadzenia kampanii informacyjnej na temat nowego systemu gospodarki odpadami. Są gminy, które znacznie nas pod tym względem wyprzedziły.

Każdego dnia przy bogatyńskiej obwodnicy ubywa ogrodzenia, odgradzającego teren wysypiska śmieci od reszty miasta. Jak widać, nie jest to dla GPO problem. Po znikającej siatce w kolorze zieleni, zaczęły znikać słupki, w tej samej barwie.

Pod powyższym tytułem redakcja zamierza prowadzić rubrykę, którą będą współredagować nasi Czytelnicy. Znajdą w niej miejsce uwagi na temat różnych spraw, wymagających interwencji.

Strona 31 z 31
SmartNews.Com