• Register

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

      
      
 
Burmistrz informując, że na oświatę Bogatynia przeznacza połowę budżetu, choć w rzeczywistości przeznacza jedną czwartą, podważył wiarygodność swojego wyborczego przesłania.
 
 
Jerzy Stachyra na profilu FB swojego komitetu ostrzegł pracowników obsługi i administracji w oświacie, aby nie ufali obietnicom w sprawie podwyżek, które mieliby otrzymać.
 
 
W książeczce, która trafiła do bogatyńskich domów, burmistrz informuje, iż gmina przeznacza na oświatę 50% budżetu. To gruba pomyłka – trudno rządzić gminą nie znając wydatków.
 
 
Powyższe zdjęcie zostało wykonane 18 października na rogu ulic Styki i Zamoyskiego w Bogatyni – 100 metrów od siedziby Straży Miejskiej i blisko domu, gdzie mieszka burmistrz.
 
 
Już się martwiliśmy, że przed wyborami urząd nie zdąży wydać kolorowej książeczki z bajeczkami – ale jest. Trafiła wreszcie do skrzynek pocztowych, żeby nie powiedzieć pod strzechy.
 
 
Władze samorządowe mają mnóstwo sposobów, które pozwalają wpływać na opinię publiczną. Z tego powodu mieszkańcy nie zawsze wiedzą, w jakim stanie jest faktycznie gmina.
 
 
Oceniając dwunastoletnią epokę rządów obecnego burmistrza nie zaszkodzi mieć na uwadze, że poprzednie władze Bogatyni miały na koncie całkiem sporo osiągnięć.
 
 
Nieco obraźliwie i lekceważąco wobec innych kandydatów zabrzmiały słowa obecnego burmistrza, który na antenie ArtRadia określił kampanię wyborczą jako „ściemę”.
 

Jest pięknie, ale...

Wkrótce minie trzecia rocznica głośnej sprawy, która wstrząsnęła bogatyńskim samorządem, a w jej rezultacie stracił pracę naczelnik wydziału ochrony środowiska – jednak do dzisiaj jest ona okryta mgłą tajemnicy.

Aż do 80 % kosztów budowy żłobka lub adaptacji pomieszczeń na taki cel przez samorząd będzie mógł pokryć budżet państwa – tak wynika z wypowiedzi ministra pracy i polityki społecznej.

Do nietrafionych inwestycji – oprócz parków wodnych – można zaliczyć także obwodnice niektórych miast. Warto w tym kontekście postawić pytanie w sprawie II etapu obwodnicy Bogatyni.

Ostatnie problemy z bogatyńskimi inwestycjami wpisują się na długą listę nieco zapomnianych spraw budzących wątpliwości. Jedną z nich była budowa magistrali przesyłowej zimnej wody Zatonie – Sieniawka.

Bogatynia się wyludnia, a my postanowiliśmy przyjrzeć się gminie w świetle danych GUS. Poniżej prezentujemy wybrane informacje, pochodzące ze Statystycznego Vademecum Samorządowca z 2012 roku.

Rada Osiedla nr 2 w Bogatyni 18 lutego zwróciła się do Urzędu Miasta i Gminy z prośbą o usunięcie nieprawidłowości, zagrażających bezpieczeństwu mieszkańców i psujących estetykę osiedla.

Segregacja odpadów przez mieszkańców budynków wielorodzinnych może się spotkać z istotnym problemem, spowodowanym koniecznością jednomyślnej deklaracji wszystkich lokatorów.

O prawie 300 osób zmniejszyła się liczba mieszkańców gminy Bogatynia w 2012 roku, chociaż odnotowany został dodatni przyrost naturalny – tak wynika z informacji bogatyńskiego urzędu.

Do redakcji dotarło pismo, w którym Stowarzyszenie Silne Kobiety Bogatyni prosi o finansowe wsparcie akcji „Syty brzuszek”. Celem akcji jest zapewnienie dzieciom posiłku w szkołach.

Chociaż o rozwoju naszej gminy w najbliższych dekadach będzie wciąż decydować przemysł, nic nie stoi na przeszkodzie, aby coraz większą rolę w gminie Bogatynia odgrywała turystyka.

Strona 31 z 32
SmartNews.Com