• Register

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

      
      
 
Dziwny jest ten świat, gdzie jeszcze wciąż mieści się wiele zła. I dziwne jest to, że od tylu lat człowiekiem gardzi człowiek.
 
 
Rada Miejska w Bogatyni obecnej kadencji jest w trudniejszej sytuacji niż rada poprzednia – choćby dlatego, że sesje są teraz znacznie chętniej oglądane i żywo komentowane.
 
 
Przedstawiamy najważniejsze ustalenia Komisji Rewizyjnej, dotyczące modernizacji obiektu przy ulicy Skłodowskiej w Bogatyni z przeznaczeniem na świetlicę osiedlową.
 
 
Jak można się było spodziewać, podczas sesji Rady Miejskiej w Bogatyni 15 stycznia ożywioną dyskusję wywołał projekt uchwały o dopłatach do ceny wody dla gospodarstw domowych.
 
 
Na sesji Rady Miejskiej w Bogatyni 15 stycznia uchwalono dopłaty do ceny wody w wysokości 5 mln zł – więcej informacji na ten temat podajemy w osobnym artykule.
 
 
Jesteśmy głęboko poruszeni śmiercią prezydenta Gdańska, Pawła Adamowicza, śmiertelnie ranionego przez napastnika podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
 
 
Na sesji Rady Miejskiej w Bogatyni 15 stycznia radni podejmą kwestię ceny wody dla mieszkańców – chociaż planuje się wyższe dopłaty, to cena zapewne nieco wzrośnie.
 
 
Na sesji Rady Miejskiej w Bogatyni wiceburmistrz Sawicki przedstawi stan budowy otwartego basenu – warto spojrzeć na problemy z tą inwestycją w szerszym kontekście.
 

Jest pięknie, ale...

Stowarzyszenie Inicjatywa Społeczno – Obywatelska „ISO – Bogatynia” przekazało nam apel w sprawie sytuacji naszego regionu, skierowany do samorządów Bogatyni i Zgorzelca. Poniżej publikujemy tekst apelu.

Łączna suma budżetów gminy Bogatynia w latach 2007 – 2012 to około 940 mln zł. Z tej kwoty około 230 mln zł, czyli prawie jedna czwarta, zostało przeznaczonych na wydatki inwestycyjne.

Redakcja otrzymała pismo, skierowane do przewodniczącego Rady Gminy i Miasta Bogatynia, w sprawie nieprawidłowości w fundacji Arka. Poniżej publikujemy jego treść.

Spadek cen energii na giełdzie i wzrost opłat związanych z emisją CO2 to przyczyny trudnej sytuacji finansowej, podawanej jako oficjalny powód powołania do życia „kompleksu Turów”. Jak będzie wyglądała przyszłość największych zakładów w regionie?

Wkrótce minie trzecia rocznica głośnej sprawy, która wstrząsnęła bogatyńskim samorządem, a w jej rezultacie stracił pracę naczelnik wydziału ochrony środowiska – jednak do dzisiaj jest ona okryta mgłą tajemnicy.

Aż do 80 % kosztów budowy żłobka lub adaptacji pomieszczeń na taki cel przez samorząd będzie mógł pokryć budżet państwa – tak wynika z wypowiedzi ministra pracy i polityki społecznej.

Do nietrafionych inwestycji – oprócz parków wodnych – można zaliczyć także obwodnice niektórych miast. Warto w tym kontekście postawić pytanie w sprawie II etapu obwodnicy Bogatyni.

Ostatnie problemy z bogatyńskimi inwestycjami wpisują się na długą listę nieco zapomnianych spraw budzących wątpliwości. Jedną z nich była budowa magistrali przesyłowej zimnej wody Zatonie – Sieniawka.

Bogatynia się wyludnia, a my postanowiliśmy przyjrzeć się gminie w świetle danych GUS. Poniżej prezentujemy wybrane informacje, pochodzące ze Statystycznego Vademecum Samorządowca z 2012 roku.

Rada Osiedla nr 2 w Bogatyni 18 lutego zwróciła się do Urzędu Miasta i Gminy z prośbą o usunięcie nieprawidłowości, zagrażających bezpieczeństwu mieszkańców i psujących estetykę osiedla.

Strona 31 z 32
SmartNews.Com