• Register

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

      
      
 
Nieistniejący już dziś zabytkowy Most Króla Jana z 1869 został zastąpiony w roku 2011 roku tak zwaną „kładką afrykańską” – warto przypomnieć losy tej przeprawy przez Miedziankę.
 
 
Na sesji Rady Miejskiej w Bogatyni 23 kwietnia burmistrz zapowiedział podjęcie działań, które mogą doprowadzić do przejęcia bogatyńskiego Liceum Ogólnokształcącego przez gminę.
 
 
Na wniosek Prokuratury Rejonowej w Zgorzelcu sąd zdecydował o aresztowaniu na 3 miesiące sprawcy strzelaniny, która wydarzyła się 17 kwietnia w Bogatyni.
 
 
Jeden z Czytelników zwrócił naszą uwagę na zapomnianą nieco sprawę utworzenia świetlicy przy ulicy Skłodowskiej w Bogatyni – prace miały być zakończone w 2017 roku.
 
 
Dotychczasowy profil FB „Bogatynia jakiej nie znacie” funkcjonuje obecnie jako „Bogatynia jakiej nie znacie 2”, o czym informujemy w trosce o prawo obywateli do wyrażania swoich opinii.
 
 
17 kwietnia Międzyzwiązkowy Zespół Konsultacyjny PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia i Elektrownia Turów ogłosił stanowisko w sprawie inicjatywy Rady Miejskiej w Bogatyni.
 
 
20 kwietnia na stronie internetowej UMiG Bogatynia ukazało się zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie aktualizacji dokumentacji budowy świetlicy wiejskiej w Bratkowie.
 
 
Według portalu zinfo.pl decyzja o nałożeniu przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego kary za nielegalne rozpoczęcie budowy kąpieliska uprawomocniła się 10 kwietnia.
 

Jest pięknie, ale...

Odmowa wydania przez burmistrza Bogatyni decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia REVITY nie była jedynym takim postanowieniem podjętym w grudniu 2013 roku.

W dekadzie 2004 – 2014 gmina Bogatynia pozyskała fundusze unijne w kwocie 1108,39 zł na jednego mieszkańca, co dało jej 321 miejsce w kategorii małych miejscowości.

Urzekający jest najnowszy numer (8/78) urzędowego biuletynu „Bogatynia”, w znacznej mierze poświęcony udziałowi Ukochanego Przywódcy w różnych gminnych uroczystościach.

Nie tylko w Bogatyni wytypowano kilkanaście ulic do tzw. dekomunizacji – podobną decyzję podjęto na przykład w Siemianowicach Śląskich. Widać jednak istotne różnice.

Działania bogatyńskiego samorządu, zmierzające do zmiany nazw kilkunastu ulic w ramach tzw. dekomunizacji, spotkały się w niektórych mediach z surową recenzją.

Skandal z górą śmieci, pozostawioną przez spółkę REVITA BIO, to tylko jeden z wielu przykładów działań samorządu, które zasługują na miano bogatyńskiej hucpy.

Według naszego Czytelnika, problem z dyscypliną finansów publicznych, na który niedawno zwracała uwagę RIO, nie jest w gminie Bogatynia zjawiskiem nowym.

Komisja ds. REVITY w sprawozdaniu przedstawionym na sesji Rady Miejskiej 28 września niezbyt precyzyjnie – w naszym odczuciu – przeanalizowała pewną istotną kwestię.

Podczas sesji Rady Miejskiej 28 września burmistrz Grzmielewicz podał do publicznej wiadomości rozstrzygające argumenty, mające świadczyć o jego postawie w kwestii ochrony środowiska.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, p. Krzysztof Peremicki, na sesji 7 września poruszył problem dewastowanej ścieżki rowerowej wiodącej od Zittau do Hradka.

Strona 4 z 31
SmartNews.Com