• Register

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

      
      
 
Zwracamy się do policji i wszystkich mieszkańców gminy Bogatynia z apelem o podjęcie działań, które uniemożliwią powtórzenie się procederu handlu głosami w wyborach samorządowych.
 
 
Jak podaje profil FB „Bogatynia jakiej nie znacie”, wniosek jednego z mieszkańców o udzielenie informacji publicznej burmistrz potraktował w stylu godnym Monty Pythona.
 
 
Według rankingu samorządowego pisma „Wspólnota” Bogatynia w roku 2017 znalazła się pod względem dochodów na 10 miejscu w kategorii obejmującej „miasta inne”.
 
 
Na profilu FB „Bogatynia jakiej nie znacie” pojawiła się informacja, że do inspektora nadzoru budowlanego wpłynęło zawiadomienie dotyczące mostu na ulicy Kościuszki w Bogatyni.
 
 
Zważywszy wzrastające koszty budowy bogatyńskiego basenu należy postawić pytanie: czy nie bardziej sensowna była rewitalizacja zalewu i stworzenie tam ośrodka rekreacji?
 
 
W pewną konsternację wprawiły nas słowa burmistrza Grzmielewicza o domach przysłupowych, wypowiedziane w relacji Telewizji Bogatynia „Przysłupy coraz ładniejsze”.
 
 
Po zaznaczeniu na popularnej stronie zinfo.pl wiadomości lokalnych z Bogatyni pojawiają się artykuły dobitnie ukazujące zasługi obecnej władzy w promocji naszej gminy.
 
 
Zdjęcie pokazujące, w jaki sposób niektórzy mieszkańcy rozumieją segregację odpadów, zostało wykonane w niedzielę 29 lipca po południu na ulicy Styki w Bogatyni.
 

Jest pięknie, ale...

Za jedenaście mostów w Bogatyni, które miały kosztować niecałe 23 mln zł, podatnik zapłaci prawie 10 mln zł więcej – tak przynajmniej wynika ze sprawozdania z wykonania inwestycji w 2012 r.

Wiele wskazuje na to, że wbrew optymistycznym informacjom Wydziału Komunikacji Społecznej, Bogatynia jednak nie dołączy do grona miejscowości, które promują się dzięki telewizyjnym serialom.

Chociaż dzięki zwiększonym dopłatom do ceny wody gospodarstwa domowe nie odczują bezpośrednio podwyżki, nie zmienia to faktu, że od 1 kwietnia woda będzie droższa o prawie 10%.

Na początku marca w artykule „Dylemat z obwodnicą” poruszaliśmy sprawę II etapu budowy obwodnicy Bogatyni. Umowa na wykonanie dokumentacji budowy z 2008 r. została w ubiegłym roku zerwana.

Podczas sesji Rady Miejskiej, poświęconej sprawom bezpieczeństwa, pojawiły się sugestie, że należałoby rozbudować monitoring. Czy rzeczywiście kolejne kamery poprawią stan bezpieczeństwa?

Liczba mieszkańców naszej gminy w ostatnich latach zaczęła ulegać zmniejszeniu. Jednym z przedsięwzięć, które mogą wpłynąć na odwrócenie tej tendencji, powinno być tworzenie miejsc żłobkowych.

Zgodnie z umową, zawartą przez gminę z wykonawcą, odbudowa mostów na Miedziance miała kosztować 22,7 mln zł. Szacunkowa wartość zamówienia była pierwotnie trzy razy mniejsza.

Podczas sesji Rady Miejskiej 18 marca burmistrz spróbował twórczo nawiązać do wyborczych sukcesów pewnego komika we Włoszech, zamiast rzetelnej odpowiedzi na pytanie wykpiwając się anegdotą.

Nie tylko ogromne ilości paliwa, zużywanego przez samochody będące w dyspozycji bogatyńskiego urzędu, budzą wątpliwości. Różne pytania stawiano także w sprawie zakupu pojazdów.

Stowarzyszenie Inicjatywa Społeczno – Obywatelska „ISO – Bogatynia” przekazało nam apel w sprawie sytuacji naszego regionu, skierowany do samorządów Bogatyni i Zgorzelca. Poniżej publikujemy tekst apelu.

Strona 29 z 31
SmartNews.Com