• Register

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

      
      
 
22 maja wojewoda dolnośląski podał informację o przyznaniu przez MSWiA kolejnych promes na zapobieganie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych na Dolnym Śląsku.
 
 
21 maja na portalu Radia Elka ukazała się informacja „Roszczenia wobec byłego wykonawcy. Gmina wygrywa ws. Delfinka” – może ona zainteresować mieszkańców gminy Bogatynia.
 
 
Pod nazwą „Narkomania nie zna granic” gmina Bogatynia chce zorganizować w dniach 5-6 czerwca międzynarodową konferencję, której celem jest ukazanie problemu narkomanii w regionie.
 
 
„Wymagany termin wykonania robót budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu – do dnia 30 maja 2018 r.” – oczywiście chodzi o bogatyńskie kąpielisko.
 
 
21 maja zostały ogłoszone konkursy na stanowiska dyrektorów w trzech placówkach oświaty prowadzonych przez gminę Bogatynia – w jednej ze szkół oraz w dwóch przedszkolach.
 
 
14 maja portal Radia Kielce poinformował o trwającym procesie byłego burmistrza Bodzentyna, oskarżonego za zlecenie budowy wodociągu bez wymaganych pozwoleń.
 
 
17 maja portal zinfo.pl opublikował tekst „Karbonalia ostatnią deską ratunku? Horrendalne koszty imprezy”, oceniając, iż wpływ na rozmach tegorocznej edycji mają zbliżające się wybory.
 
 
W roku wyborów samorządowych wypada przypomnieć, że obiektywny ranking z 2014 roku pozwala określić gminę Bogatynia jako najgorzej zarządzaną gminę w Polsce.
 

Jest pięknie, ale...

Liczba mieszkańców naszej gminy w ostatnich latach zaczęła ulegać zmniejszeniu. Jednym z przedsięwzięć, które mogą wpłynąć na odwrócenie tej tendencji, powinno być tworzenie miejsc żłobkowych.

Zgodnie z umową, zawartą przez gminę z wykonawcą, odbudowa mostów na Miedziance miała kosztować 22,7 mln zł. Szacunkowa wartość zamówienia była pierwotnie trzy razy mniejsza.

Podczas sesji Rady Miejskiej 18 marca burmistrz spróbował twórczo nawiązać do wyborczych sukcesów pewnego komika we Włoszech, zamiast rzetelnej odpowiedzi na pytanie wykpiwając się anegdotą.

Nie tylko ogromne ilości paliwa, zużywanego przez samochody będące w dyspozycji bogatyńskiego urzędu, budzą wątpliwości. Różne pytania stawiano także w sprawie zakupu pojazdów.

Stowarzyszenie Inicjatywa Społeczno – Obywatelska „ISO – Bogatynia” przekazało nam apel w sprawie sytuacji naszego regionu, skierowany do samorządów Bogatyni i Zgorzelca. Poniżej publikujemy tekst apelu.

Łączna suma budżetów gminy Bogatynia w latach 2007 – 2012 to około 940 mln zł. Z tej kwoty około 230 mln zł, czyli prawie jedna czwarta, zostało przeznaczonych na wydatki inwestycyjne.

Redakcja otrzymała pismo, skierowane do przewodniczącego Rady Gminy i Miasta Bogatynia, w sprawie nieprawidłowości w fundacji Arka. Poniżej publikujemy jego treść.

Spadek cen energii na giełdzie i wzrost opłat związanych z emisją CO2 to przyczyny trudnej sytuacji finansowej, podawanej jako oficjalny powód powołania do życia „kompleksu Turów”. Jak będzie wyglądała przyszłość największych zakładów w regionie?

Wkrótce minie trzecia rocznica głośnej sprawy, która wstrząsnęła bogatyńskim samorządem, a w jej rezultacie stracił pracę naczelnik wydziału ochrony środowiska – jednak do dzisiaj jest ona okryta mgłą tajemnicy.

Aż do 80 % kosztów budowy żłobka lub adaptacji pomieszczeń na taki cel przez samorząd będzie mógł pokryć budżet państwa – tak wynika z wypowiedzi ministra pracy i polityki społecznej.

Strona 29 z 31
SmartNews.Com