• Register

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

      
      
 
Dziwny jest ten świat, gdzie jeszcze wciąż mieści się wiele zła. I dziwne jest to, że od tylu lat człowiekiem gardzi człowiek.
 
 
Rada Miejska w Bogatyni obecnej kadencji jest w trudniejszej sytuacji niż rada poprzednia – choćby dlatego, że sesje są teraz znacznie chętniej oglądane i żywo komentowane.
 
 
Przedstawiamy najważniejsze ustalenia Komisji Rewizyjnej, dotyczące modernizacji obiektu przy ulicy Skłodowskiej w Bogatyni z przeznaczeniem na świetlicę osiedlową.
 
 
Jak można się było spodziewać, podczas sesji Rady Miejskiej w Bogatyni 15 stycznia ożywioną dyskusję wywołał projekt uchwały o dopłatach do ceny wody dla gospodarstw domowych.
 
 
Na sesji Rady Miejskiej w Bogatyni 15 stycznia uchwalono dopłaty do ceny wody w wysokości 5 mln zł – więcej informacji na ten temat podajemy w osobnym artykule.
 
 
Jesteśmy głęboko poruszeni śmiercią prezydenta Gdańska, Pawła Adamowicza, śmiertelnie ranionego przez napastnika podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
 
 
Na sesji Rady Miejskiej w Bogatyni 15 stycznia radni podejmą kwestię ceny wody dla mieszkańców – chociaż planuje się wyższe dopłaty, to cena zapewne nieco wzrośnie.
 
 
Na sesji Rady Miejskiej w Bogatyni wiceburmistrz Sawicki przedstawi stan budowy otwartego basenu – warto spojrzeć na problemy z tą inwestycją w szerszym kontekście.
 

Jest pięknie, ale...

Nie potrzeba wcale napić się czegoś mocniejszego, aby opuszczając lokal „Cafe Roma” przy ul. Kościuszki, odczuć utratę równowagi i pomaszerować w dal kołyszącym się krokiem.

Zadłużenie gminy Bogatynia prawdopodobnie w tym roku wzrośnie, chociaż dochód na jednego mieszkańca jest u nas półtora raza wyższy niż średni dochód wyliczony z budżetów gminy i miasta Zgorzelec.

Podczas sesji Rady Miejskiej 7 maja burmistrz Grzmielewicz zarzucił mi kłamstwa, których jego zdaniem dopuszczam się pisząc w Internecie. Zresztą, jak zrozumiałem, nie tylko tam.

Wiceburmistrz Matelski postanowił iść w ślady burmistrza Grzmielewicza, udzielając kłamliwej informacji na temat interpelacji, które już od kilku miesięcy czekają na odpowiedź.

Promocja burmistrza w różnych mediach za pieniądze podatników czasami przekracza granice śmieszności i budzi zażenowanie. Ostatni przykład miał miejsce w trakcie sesji Rady Miejskiej 25 kwietnia.

Do tego, że lokalna telewizja nie przekazuje relacji z sesji Rady Miejskiej w Bogatyni, zdążyliśmy się przyzwyczaić. Kolejnym krokiem jest przemilczanie informacji o sesji przez ArtRadio.

Wiceburmistrz Matelski obwieścił w lokalnej telewizji, że w bieżącym roku zacznie się „tak wielce wyczekiwana” rewitalizacja bogatyńskiego zalewu. Wyczekiwana od ponad pięciu lat.

Spacer wzdłuż Alei Zesłańców Sybiru może każdego zmrozić, ale nie z powodu nazwy przywołującej syberyjski klimat. Wręcz przeciwnie – z powodu słońca, które odsłoniło śmietnisko.

Historię piszą zwycięzcy. Nie jest znany autor tych słów, jakże są jednak prawdziwe. Rok 1989 przyniósł zmiany w sytuacji politycznej Polski. Zmieniła się także historia.

Niedotrzymanie ustawowego terminu, w którym należało przedłożyć Radzie Miejskiej sprawozdanie z wykonania budżetu, to tylko jeden z przykładów naruszenia prawa w naszej gminie.

Strona 29 z 32
SmartNews.Com