• Register

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

      
      
 
Dziwny jest ten świat, gdzie jeszcze wciąż mieści się wiele zła. I dziwne jest to, że od tylu lat człowiekiem gardzi człowiek.
 
 
Rada Miejska w Bogatyni obecnej kadencji jest w trudniejszej sytuacji niż rada poprzednia – choćby dlatego, że sesje są teraz znacznie chętniej oglądane i żywo komentowane.
 
 
Przedstawiamy najważniejsze ustalenia Komisji Rewizyjnej, dotyczące modernizacji obiektu przy ulicy Skłodowskiej w Bogatyni z przeznaczeniem na świetlicę osiedlową.
 
 
Jak można się było spodziewać, podczas sesji Rady Miejskiej w Bogatyni 15 stycznia ożywioną dyskusję wywołał projekt uchwały o dopłatach do ceny wody dla gospodarstw domowych.
 
 
Na sesji Rady Miejskiej w Bogatyni 15 stycznia uchwalono dopłaty do ceny wody w wysokości 5 mln zł – więcej informacji na ten temat podajemy w osobnym artykule.
 
 
Jesteśmy głęboko poruszeni śmiercią prezydenta Gdańska, Pawła Adamowicza, śmiertelnie ranionego przez napastnika podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
 
 
Na sesji Rady Miejskiej w Bogatyni 15 stycznia radni podejmą kwestię ceny wody dla mieszkańców – chociaż planuje się wyższe dopłaty, to cena zapewne nieco wzrośnie.
 
 
Na sesji Rady Miejskiej w Bogatyni wiceburmistrz Sawicki przedstawi stan budowy otwartego basenu – warto spojrzeć na problemy z tą inwestycją w szerszym kontekście.
 

Jest pięknie, ale...

Podczas sesji Rady Miejskiej burmistrz Andrzej Grzmielewicz nader często pozwala sobie na niewłaściwe i całkowicie niepotrzebne uwagi pod adresem niektórych radnych.

W związku z sugestiami Czytelników publikujemy informacje o wysokości wynagrodzeń, które w 2012 roku osiągnęli członkowie zarządów spółek komunalnych oraz niektórzy samorządowcy zatrudnieni w UMiG Bogatynia.

Powódź z sierpnia 2010 roku była katastrofą, która boleśnie dotknęła wielu mieszkańców. Ale gdyby nie ta klęska żywiołowa, to o wielu inwestycjach moglibyśmy jedynie pomarzyć.

Na wypadek takich sytuacji, jak niszcząca ulewa w Porajowie z 8 czerwca, w budżecie gminy była utworzona rezerwa ogólna. Jednak już w maju nie było tam żadnych pieniędzy.

Już sześć i pół roku naszą gminą rządzi burmistrz Andrzej Grzmielewicz, którego podpis nie tak znowu dawno ozdabiał tablice z hasłem: „Witam w najlepiej zarządzanej gminie w Polsce”.

Otrzymaliśmy list od Czytelnika z prośbą o interwencję. Z treści pisma wynika, że pojawiły się problemy z regulowaniem rachunków za wodę z niektórych wspólnot mieszkaniowych.

Nieco ponad miesiąc temu minął wyznaczony przez gminę Bogatynia termin składania deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami. Jednak okazać się może, że to właśnie deklaracje trafią do koszy na śmieci.

Czasami w wypowiedziach burmistrza przewija się myśl, że powódź z 2010 roku utrudniła nasze inwestycje, uniemożliwiając na przykład rewitalizację zalewu.  Fakty świadczą jednak o czymś innym.

Każda władza dba o swój wizerunek, lecz chyba niewiele jest takich gmin jak Bogatynia, gdzie pieniądze publiczne służą propagandzie w tak dużej skali i w tak nieprzejrzysty sposób

Nie przypominam sobie tygodnia, w którym przez całe 7 dni było napięcie. Nie jest może to strasznie uciążliwe, ale powoduje brak komfortu, za który płacimy dostawcy.

Strona 28 z 32
SmartNews.Com