• Register

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

      
      
 
Zwracamy się do policji i wszystkich mieszkańców gminy Bogatynia z apelem o podjęcie działań, które uniemożliwią powtórzenie się procederu handlu głosami w wyborach samorządowych.
 
 
Jak podaje profil FB „Bogatynia jakiej nie znacie”, wniosek jednego z mieszkańców o udzielenie informacji publicznej burmistrz potraktował w stylu godnym Monty Pythona.
 
 
Według rankingu samorządowego pisma „Wspólnota” Bogatynia w roku 2017 znalazła się pod względem dochodów na 10 miejscu w kategorii obejmującej „miasta inne”.
 
 
Na profilu FB „Bogatynia jakiej nie znacie” pojawiła się informacja, że do inspektora nadzoru budowlanego wpłynęło zawiadomienie dotyczące mostu na ulicy Kościuszki w Bogatyni.
 
 
Zważywszy wzrastające koszty budowy bogatyńskiego basenu należy postawić pytanie: czy nie bardziej sensowna była rewitalizacja zalewu i stworzenie tam ośrodka rekreacji?
 
 
W pewną konsternację wprawiły nas słowa burmistrza Grzmielewicza o domach przysłupowych, wypowiedziane w relacji Telewizji Bogatynia „Przysłupy coraz ładniejsze”.
 
 
Po zaznaczeniu na popularnej stronie zinfo.pl wiadomości lokalnych z Bogatyni pojawiają się artykuły dobitnie ukazujące zasługi obecnej władzy w promocji naszej gminy.
 
 
Zdjęcie pokazujące, w jaki sposób niektórzy mieszkańcy rozumieją segregację odpadów, zostało wykonane w niedzielę 29 lipca po południu na ulicy Styki w Bogatyni.
 

Jest pięknie, ale...

Zadłużenie gminy Bogatynia prawdopodobnie w tym roku wzrośnie, chociaż dochód na jednego mieszkańca jest u nas półtora raza wyższy niż średni dochód wyliczony z budżetów gminy i miasta Zgorzelec.

Podczas sesji Rady Miejskiej 7 maja burmistrz Grzmielewicz zarzucił mi kłamstwa, których jego zdaniem dopuszczam się pisząc w Internecie. Zresztą, jak zrozumiałem, nie tylko tam.

Wiceburmistrz Matelski postanowił iść w ślady burmistrza Grzmielewicza, udzielając kłamliwej informacji na temat interpelacji, które już od kilku miesięcy czekają na odpowiedź.

Promocja burmistrza w różnych mediach za pieniądze podatników czasami przekracza granice śmieszności i budzi zażenowanie. Ostatni przykład miał miejsce w trakcie sesji Rady Miejskiej 25 kwietnia.

Do tego, że lokalna telewizja nie przekazuje relacji z sesji Rady Miejskiej w Bogatyni, zdążyliśmy się przyzwyczaić. Kolejnym krokiem jest przemilczanie informacji o sesji przez ArtRadio.

Wiceburmistrz Matelski obwieścił w lokalnej telewizji, że w bieżącym roku zacznie się „tak wielce wyczekiwana” rewitalizacja bogatyńskiego zalewu. Wyczekiwana od ponad pięciu lat.

Spacer wzdłuż Alei Zesłańców Sybiru może każdego zmrozić, ale nie z powodu nazwy przywołującej syberyjski klimat. Wręcz przeciwnie – z powodu słońca, które odsłoniło śmietnisko.

Historię piszą zwycięzcy. Nie jest znany autor tych słów, jakże są jednak prawdziwe. Rok 1989 przyniósł zmiany w sytuacji politycznej Polski. Zmieniła się także historia.

Niedotrzymanie ustawowego terminu, w którym należało przedłożyć Radzie Miejskiej sprawozdanie z wykonania budżetu, to tylko jeden z przykładów naruszenia prawa w naszej gminie.

Coraz więcej samorządów przeznacza część budżetu na inicjatywy, które mogą zgłaszać mieszkańcy. Czy – wzorem Wrocławia – mieszkańcy naszej gminy nie mogliby tworzyć obywatelskiego budżetu?

Strona 28 z 31
SmartNews.Com