• Register

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

      
      
 
Zwracamy się do policji i wszystkich mieszkańców gminy Bogatynia z apelem o podjęcie działań, które uniemożliwią powtórzenie się procederu handlu głosami w wyborach samorządowych.
 
 
Jak podaje profil FB „Bogatynia jakiej nie znacie”, wniosek jednego z mieszkańców o udzielenie informacji publicznej burmistrz potraktował w stylu godnym Monty Pythona.
 
 
Według rankingu samorządowego pisma „Wspólnota” Bogatynia w roku 2017 znalazła się pod względem dochodów na 10 miejscu w kategorii obejmującej „miasta inne”.
 
 
Na profilu FB „Bogatynia jakiej nie znacie” pojawiła się informacja, że do inspektora nadzoru budowlanego wpłynęło zawiadomienie dotyczące mostu na ulicy Kościuszki w Bogatyni.
 
 
Zważywszy wzrastające koszty budowy bogatyńskiego basenu należy postawić pytanie: czy nie bardziej sensowna była rewitalizacja zalewu i stworzenie tam ośrodka rekreacji?
 
 
W pewną konsternację wprawiły nas słowa burmistrza Grzmielewicza o domach przysłupowych, wypowiedziane w relacji Telewizji Bogatynia „Przysłupy coraz ładniejsze”.
 
 
Po zaznaczeniu na popularnej stronie zinfo.pl wiadomości lokalnych z Bogatyni pojawiają się artykuły dobitnie ukazujące zasługi obecnej władzy w promocji naszej gminy.
 
 
Zdjęcie pokazujące, w jaki sposób niektórzy mieszkańcy rozumieją segregację odpadów, zostało wykonane w niedzielę 29 lipca po południu na ulicy Styki w Bogatyni.
 

Jest pięknie, ale...

W związku z sugestiami Czytelników publikujemy informacje o wysokości wynagrodzeń, które w 2012 roku osiągnęli członkowie zarządów spółek komunalnych oraz niektórzy samorządowcy zatrudnieni w UMiG Bogatynia.

Powódź z sierpnia 2010 roku była katastrofą, która boleśnie dotknęła wielu mieszkańców. Ale gdyby nie ta klęska żywiołowa, to o wielu inwestycjach moglibyśmy jedynie pomarzyć.

Na wypadek takich sytuacji, jak niszcząca ulewa w Porajowie z 8 czerwca, w budżecie gminy była utworzona rezerwa ogólna. Jednak już w maju nie było tam żadnych pieniędzy.

Już sześć i pół roku naszą gminą rządzi burmistrz Andrzej Grzmielewicz, którego podpis nie tak znowu dawno ozdabiał tablice z hasłem: „Witam w najlepiej zarządzanej gminie w Polsce”.

Otrzymaliśmy list od Czytelnika z prośbą o interwencję. Z treści pisma wynika, że pojawiły się problemy z regulowaniem rachunków za wodę z niektórych wspólnot mieszkaniowych.

Nieco ponad miesiąc temu minął wyznaczony przez gminę Bogatynia termin składania deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami. Jednak okazać się może, że to właśnie deklaracje trafią do koszy na śmieci.

Czasami w wypowiedziach burmistrza przewija się myśl, że powódź z 2010 roku utrudniła nasze inwestycje, uniemożliwiając na przykład rewitalizację zalewu.  Fakty świadczą jednak o czymś innym.

Każda władza dba o swój wizerunek, lecz chyba niewiele jest takich gmin jak Bogatynia, gdzie pieniądze publiczne służą propagandzie w tak dużej skali i w tak nieprzejrzysty sposób

Nie przypominam sobie tygodnia, w którym przez całe 7 dni było napięcie. Nie jest może to strasznie uciążliwe, ale powoduje brak komfortu, za który płacimy dostawcy.

Nie potrzeba wcale napić się czegoś mocniejszego, aby opuszczając lokal „Cafe Roma” przy ul. Kościuszki, odczuć utratę równowagi i pomaszerować w dal kołyszącym się krokiem.

Strona 27 z 31
SmartNews.Com