• Register

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

      
      
 
Nieistniejący już dziś zabytkowy Most Króla Jana z 1869 został zastąpiony w roku 2011 roku tak zwaną „kładką afrykańską” – warto przypomnieć losy tej przeprawy przez Miedziankę.
 
 
Na sesji Rady Miejskiej w Bogatyni 23 kwietnia burmistrz zapowiedział podjęcie działań, które mogą doprowadzić do przejęcia bogatyńskiego Liceum Ogólnokształcącego przez gminę.
 
 
Na wniosek Prokuratury Rejonowej w Zgorzelcu sąd zdecydował o aresztowaniu na 3 miesiące sprawcy strzelaniny, która wydarzyła się 17 kwietnia w Bogatyni.
 
 
Jeden z Czytelników zwrócił naszą uwagę na zapomnianą nieco sprawę utworzenia świetlicy przy ulicy Skłodowskiej w Bogatyni – prace miały być zakończone w 2017 roku.
 
 
Dotychczasowy profil FB „Bogatynia jakiej nie znacie” funkcjonuje obecnie jako „Bogatynia jakiej nie znacie 2”, o czym informujemy w trosce o prawo obywateli do wyrażania swoich opinii.
 
 
17 kwietnia Międzyzwiązkowy Zespół Konsultacyjny PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia i Elektrownia Turów ogłosił stanowisko w sprawie inicjatywy Rady Miejskiej w Bogatyni.
 
 
20 kwietnia na stronie internetowej UMiG Bogatynia ukazało się zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie aktualizacji dokumentacji budowy świetlicy wiejskiej w Bratkowie.
 
 
Według portalu zinfo.pl decyzja o nałożeniu przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego kary za nielegalne rozpoczęcie budowy kąpieliska uprawomocniła się 10 kwietnia.
 
piątek, 23 marzec 2018 17:02

Finanse Bogatyni w ruinie

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Dlaczego jedna z najbogatszych gmin polskich, jaką jest Bogatynia, od lat spłaca zobowiązania zaciągając kolejne zobowiązania, a obecnie sięga w tym celu po środki z emisji obligacji?

Zobowiązania Bogatyni w połowie 2017 roku z tytułu długoterminowych kredytów i pożyczek wynosiły (wraz ze zobowiązaniami wymagalnymi MZGK) około 37 mln zł. Są dwie główne przyczyny takiego stanu rzeczy – rozrzutność w wydatkach bieżących oraz nieudolnie prowadzone inwestycje. Koszty administracji biją w Bogatyni wszelkie rekordy. O niejasnych wydatkach urzędu można by pisać godzinami – niech za symbol wystarczy zakup biżuterii niewiadomego przeznaczenia w kwietniu 2014 roku. Sześć zestawów (naszyjnik i bransoletka) kosztowało łącznie 10 tys. zł. To jednak można uznać za drobiazg w porównaniu z milionami transferowanymi do spółek komunalnych.

O fatalnej kondycji tych spółek wiadomo od dawna, co szczególnie dotyczy BWiO – spółka ta wykazuje straty roczne rzędu 5 mln zł. Z kolei spółka GPO nie wykazuje tak dużych strat, za to jej działalność zmusza do postawienia wielu pytań: na przykład jak wydano w 2014 roku 3,7 mln zł na remonty cząstkowe? Wiadomo jedynie, że 700 tys. zł kosztował remont ulicy Kolejowej. Dlaczego wybudowano sortownię i kompostownię, które mogą obsłużyć co kilka gmin wielkości Bogatyni? Ile wyniesie kara za nielegalne składowanie odpadów?

Na gminnych inwestycjach od wielu lat ciąży dziwne fatum. Tu przypomnieć można choćby budowę obwodnicy – usunięcie kolizji z liniami wysokiego napięcia kosztowało gminę dodatkowo ok. 1,2 mln zł. Już podczas pierwszej kadencji burmistrza Grzmielewicza zaczęto planować rewitalizację centrum Bogatyni i zalewu. W 2008 roku powstały trzy koncepcje zagospodarowania centrum miasta, a w roku 2009 za 430 tys. zł opracowano koncepcję i dokumentację zagospodarowania zalewu. Także w 2009 roku kosztem 100 tys. zł opracowano koncepcję budowy ścieżek rowerowych. Rezultaty każdy widzi.

Powódź z 2010 roku nie stanowi żadnego wytłumaczenia dla odsuwania tych inwestycji w czasie. Po powodzi gmina otrzymała w różnych formach pomoc zewnętrzną, porównywalną z rocznym budżetem, ale sztandarowe inwestycje powstawały niezgodnie z dokumentacją i bez właściwego nadzoru. Odbudowa mostów zamiast 23 mln zł pochłonęła około 30 mln zł, a budowa osiedla przy ulicy Skłodowskiej zamiast 13 mln zł około 20 mln zł. Nigdy też należycie nie wyjaśniono, dlaczego niektóre latarnie kosztowały ponad 20 tys. zł za sztukę.

Najnowszym przyczynkiem do ruiny finansów jest konieczność zapłacenia za legalizację budowy basenu miejskiego 250 tys. zł. A o czym jeszcze nie wiemy?

Czytany 616 razy
  • Brak komentarzy

Skomentuj

0
warunki użytkowania.
SmartNews.Com