• Register

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

      
      
 
Dziwny jest ten świat, gdzie jeszcze wciąż mieści się wiele zła. I dziwne jest to, że od tylu lat człowiekiem gardzi człowiek.
 
 
Rada Miejska w Bogatyni obecnej kadencji jest w trudniejszej sytuacji niż rada poprzednia – choćby dlatego, że sesje są teraz znacznie chętniej oglądane i żywo komentowane.
 
 
Przedstawiamy najważniejsze ustalenia Komisji Rewizyjnej, dotyczące modernizacji obiektu przy ulicy Skłodowskiej w Bogatyni z przeznaczeniem na świetlicę osiedlową.
 
 
Jak można się było spodziewać, podczas sesji Rady Miejskiej w Bogatyni 15 stycznia ożywioną dyskusję wywołał projekt uchwały o dopłatach do ceny wody dla gospodarstw domowych.
 
 
Na sesji Rady Miejskiej w Bogatyni 15 stycznia uchwalono dopłaty do ceny wody w wysokości 5 mln zł – więcej informacji na ten temat podajemy w osobnym artykule.
 
 
Jesteśmy głęboko poruszeni śmiercią prezydenta Gdańska, Pawła Adamowicza, śmiertelnie ranionego przez napastnika podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
 
 
Na sesji Rady Miejskiej w Bogatyni 15 stycznia radni podejmą kwestię ceny wody dla mieszkańców – chociaż planuje się wyższe dopłaty, to cena zapewne nieco wzrośnie.
 
 
Na sesji Rady Miejskiej w Bogatyni wiceburmistrz Sawicki przedstawi stan budowy otwartego basenu – warto spojrzeć na problemy z tą inwestycją w szerszym kontekście.
 

IV kolumna

Fatalną praktyką w gminie Bogatynia jest dokonywanie zmian na ważnych stanowiskach samorządowych bez informowania społeczeństwa o przyczynach tychże decyzji.

Czerwcowy numer biuletynu „Bogatynia” redagował zapewne Czarnoksiężnik z krainy Oz, który – jak wiedzą dzieci – w istocie był sztukmistrzem i specjalistą od balonów.

Komenda Powiatowa Policji podała, że tylko 8 lipca na terenie Zgorzelca i okolic odnotowano 11 prób wyłudzenia pieniędzy tak zwaną „metodą na wnuczka”.

Czy gmina może usunąć odpady z prywatnej posesji, jeśli postępowanie administracyjne okazało się nieskuteczne? Przykład Gdyni pokazuje, że jest to możliwe.

27 maja 1990 roku odbyły się pierwsze wybory samorządowe w wolnej Polsce. Obok sukcesów były też porażki – wśród nich jest wzrost liczby spraw, które CBA prowadzi przeciw samorządowcom.

CBA zatrzymało przewodniczącego obwodowej komisji wyborczej w Łączkach Kucharskich (woj. podkarpackie) – zarzuty dotyczą korupcji podczas wyborów samorządowych w 2014 roku.

O tym, że Prawo i Sprawiedliwość blokuje różne stanowiska, które mogliby objąć ludzie młodzi i kompetentni, nie trzeba przekonywać mieszkańców gminy Bogatynia.

Mieszkańcy gminy Bogatynia nie muszą sobie wyobrażać, jak wyglądałaby Polska pod rządami Prawa i Sprawiedliwości – od ponad ośmiu lat rządzi tutaj burmistrz z tej właśnie partii.

15 maja na antenie ArtRadia sekretarz gminy, p. Daniel Fryc, pozytywnie ocenił rolę, jaką w samorządach odegrało wprowadzenie jednomandatowych okręgów wyborczych.

Coraz większą popularność zyskuje akcja Publiczny Rejestr Umów, która ma celu zmuszenie gminnych urzędów do informowania o wszelkich umowach na dostawę usług i towarów.

Strona 7 z 25
SmartNews.Com