• Register

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

      
      
 
Nieistniejący już dziś zabytkowy Most Króla Jana z 1869 został zastąpiony w roku 2011 roku tak zwaną „kładką afrykańską” – warto przypomnieć losy tej przeprawy przez Miedziankę.
 
 
Na sesji Rady Miejskiej w Bogatyni 23 kwietnia burmistrz zapowiedział podjęcie działań, które mogą doprowadzić do przejęcia bogatyńskiego Liceum Ogólnokształcącego przez gminę.
 
 
Na wniosek Prokuratury Rejonowej w Zgorzelcu sąd zdecydował o aresztowaniu na 3 miesiące sprawcy strzelaniny, która wydarzyła się 17 kwietnia w Bogatyni.
 
 
Jeden z Czytelników zwrócił naszą uwagę na zapomnianą nieco sprawę utworzenia świetlicy przy ulicy Skłodowskiej w Bogatyni – prace miały być zakończone w 2017 roku.
 
 
Dotychczasowy profil FB „Bogatynia jakiej nie znacie” funkcjonuje obecnie jako „Bogatynia jakiej nie znacie 2”, o czym informujemy w trosce o prawo obywateli do wyrażania swoich opinii.
 
 
17 kwietnia Międzyzwiązkowy Zespół Konsultacyjny PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia i Elektrownia Turów ogłosił stanowisko w sprawie inicjatywy Rady Miejskiej w Bogatyni.
 
 
20 kwietnia na stronie internetowej UMiG Bogatynia ukazało się zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie aktualizacji dokumentacji budowy świetlicy wiejskiej w Bratkowie.
 
 
Według portalu zinfo.pl decyzja o nałożeniu przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego kary za nielegalne rozpoczęcie budowy kąpieliska uprawomocniła się 10 kwietnia.
 

IV kolumna

O tym, że Prawo i Sprawiedliwość blokuje różne stanowiska, które mogliby objąć ludzie młodzi i kompetentni, nie trzeba przekonywać mieszkańców gminy Bogatynia.

Mieszkańcy gminy Bogatynia nie muszą sobie wyobrażać, jak wyglądałaby Polska pod rządami Prawa i Sprawiedliwości – od ponad ośmiu lat rządzi tutaj burmistrz z tej właśnie partii.

15 maja na antenie ArtRadia sekretarz gminy, p. Daniel Fryc, pozytywnie ocenił rolę, jaką w samorządach odegrało wprowadzenie jednomandatowych okręgów wyborczych.

Coraz większą popularność zyskuje akcja Publiczny Rejestr Umów, która ma celu zmuszenie gminnych urzędów do informowania o wszelkich umowach na dostawę usług i towarów.

Ponad 12 tysięcy ton śmieci zostało w Policach (woj. zachodniopomorskie) po działalności firmy Ecorama, która miała wybudować linię produkcyjną do odzyskiwania odpadów i zatrudnić 70 osób.

Wszystkich zainteresowanych, jak to przed laty wyciągano pieniądze od naiwnych przedsiębiorców, zachęcamy do zapoznania się z działalnością pewnej spółki obiecującej inwestycje.

Kontrole przeprowadzone przez Centralne Biuro Antykorupcyjne w dwóch gminach województwa lubelskiego wykazały, że byli wójtowie niezgodnie z prawem umarzali podatki.

Sprawa obniżenie diet radnych, wywołana przez p. Jerzego Wiśniewskiego, nie powinna przysłonić faktu, że znacznie większe korzyści przyniosłaby rzetelna kontrola gminnych finansów.

Jakie niespodzianki można znaleźć po zmianie burmistrza, pokazuje przykład Kłodzka, które zadłużyło się na ponad 40 milionów złotych, a drugie tyle wynoszą długi spółek komunalnych.

Audyt w Urzędzie Miejskim w Piszu, rozpoczęty przez nowego burmistrza, doprowadził do wykrycia nieuczciwych metod, które stosowano podczas samorządowej kampanii wyborczej.

Strona 7 z 25
SmartNews.Com