• Register

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

      
      
 
Nieistniejący już dziś zabytkowy Most Króla Jana z 1869 został zastąpiony w roku 2011 roku tak zwaną „kładką afrykańską” – warto przypomnieć losy tej przeprawy przez Miedziankę.
 
 
Na sesji Rady Miejskiej w Bogatyni 23 kwietnia burmistrz zapowiedział podjęcie działań, które mogą doprowadzić do przejęcia bogatyńskiego Liceum Ogólnokształcącego przez gminę.
 
 
Na wniosek Prokuratury Rejonowej w Zgorzelcu sąd zdecydował o aresztowaniu na 3 miesiące sprawcy strzelaniny, która wydarzyła się 17 kwietnia w Bogatyni.
 
 
Jeden z Czytelników zwrócił naszą uwagę na zapomnianą nieco sprawę utworzenia świetlicy przy ulicy Skłodowskiej w Bogatyni – prace miały być zakończone w 2017 roku.
 
 
Dotychczasowy profil FB „Bogatynia jakiej nie znacie” funkcjonuje obecnie jako „Bogatynia jakiej nie znacie 2”, o czym informujemy w trosce o prawo obywateli do wyrażania swoich opinii.
 
 
17 kwietnia Międzyzwiązkowy Zespół Konsultacyjny PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia i Elektrownia Turów ogłosił stanowisko w sprawie inicjatywy Rady Miejskiej w Bogatyni.
 
 
20 kwietnia na stronie internetowej UMiG Bogatynia ukazało się zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie aktualizacji dokumentacji budowy świetlicy wiejskiej w Bratkowie.
 
 
Według portalu zinfo.pl decyzja o nałożeniu przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego kary za nielegalne rozpoczęcie budowy kąpieliska uprawomocniła się 10 kwietnia.
 

IV kolumna

Przypominamy poniżej nasz artykuł z 19 grudnia 2012 r. „Dlaczego nie mamy podstrefy ekonomicznej”. Odpowiedź rządu na interpelację posła z PO jasno wskazuje, czemu podstrefa nie powstała.

Z artykułu w najnowszym numerze tygodnika „Newsweek” (37/2015) wynika, że nie tylko nasi lokalni liderzy NSZZ „Solidarność” czasem zbyt dosłownie rozumieją troskę o interesy związkowców.

Jedenaście mostów nad Miedzianką, odbudowanych po powodzi, szczególną urodą nie grzeszy. Aż trudno uwierzyć, że projekty kosztowały Bogatynię prawie 4 mln zł.

Kilkanaście tysięcy ton odpadów pozostawiła w Policach firma Ecorama, którą na stronie izoling.com.pl wymieniono wśród partnerów spółki REVITA GROUP.

Fatalną praktyką w gminie Bogatynia jest dokonywanie zmian na ważnych stanowiskach samorządowych bez informowania społeczeństwa o przyczynach tychże decyzji.

Czerwcowy numer biuletynu „Bogatynia” redagował zapewne Czarnoksiężnik z krainy Oz, który – jak wiedzą dzieci – w istocie był sztukmistrzem i specjalistą od balonów.

Komenda Powiatowa Policji podała, że tylko 8 lipca na terenie Zgorzelca i okolic odnotowano 11 prób wyłudzenia pieniędzy tak zwaną „metodą na wnuczka”.

Czy gmina może usunąć odpady z prywatnej posesji, jeśli postępowanie administracyjne okazało się nieskuteczne? Przykład Gdyni pokazuje, że jest to możliwe.

27 maja 1990 roku odbyły się pierwsze wybory samorządowe w wolnej Polsce. Obok sukcesów były też porażki – wśród nich jest wzrost liczby spraw, które CBA prowadzi przeciw samorządowcom.

CBA zatrzymało przewodniczącego obwodowej komisji wyborczej w Łączkach Kucharskich (woj. podkarpackie) – zarzuty dotyczą korupcji podczas wyborów samorządowych w 2014 roku.

Strona 6 z 25
SmartNews.Com