• Register

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

      
      
 
Dziwny jest ten świat, gdzie jeszcze wciąż mieści się wiele zła. I dziwne jest to, że od tylu lat człowiekiem gardzi człowiek.
 
 
Rada Miejska w Bogatyni obecnej kadencji jest w trudniejszej sytuacji niż rada poprzednia – choćby dlatego, że sesje są teraz znacznie chętniej oglądane i żywo komentowane.
 
 
Przedstawiamy najważniejsze ustalenia Komisji Rewizyjnej, dotyczące modernizacji obiektu przy ulicy Skłodowskiej w Bogatyni z przeznaczeniem na świetlicę osiedlową.
 
 
Jak można się było spodziewać, podczas sesji Rady Miejskiej w Bogatyni 15 stycznia ożywioną dyskusję wywołał projekt uchwały o dopłatach do ceny wody dla gospodarstw domowych.
 
 
Na sesji Rady Miejskiej w Bogatyni 15 stycznia uchwalono dopłaty do ceny wody w wysokości 5 mln zł – więcej informacji na ten temat podajemy w osobnym artykule.
 
 
Jesteśmy głęboko poruszeni śmiercią prezydenta Gdańska, Pawła Adamowicza, śmiertelnie ranionego przez napastnika podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
 
 
Na sesji Rady Miejskiej w Bogatyni 15 stycznia radni podejmą kwestię ceny wody dla mieszkańców – chociaż planuje się wyższe dopłaty, to cena zapewne nieco wzrośnie.
 
 
Na sesji Rady Miejskiej w Bogatyni wiceburmistrz Sawicki przedstawi stan budowy otwartego basenu – warto spojrzeć na problemy z tą inwestycją w szerszym kontekście.
 

IV kolumna

Wprowadzona w 2011 roku Ustawa o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych przewiduje kary dla tychże za błędne decyzje, w wyniku których poniesiono straty.

Dr Sylwester Kołomański z Instytutu Astronomicznego UWr przesłał nam oświadczenie dotyczące wpływu emisji światła z bogatyńskich szklarni na Izerski Park Ciemnego Nieba.

Mieszkańcy gminy Bogatynia – z racji jej specyficznego położenia – powinni być szczególnie zainteresowani utrzymaniem otwartych granic. Pojawiły się jednak niepokojące sygnały.

Na portalu Wirtualna Polska ukazał się interesujący tekst Łukasza Warzechy, publicysty pisującego m.in. w tygodniku „wSieci” i dzienniku „Rzeczpospolita”, na temat programu 500+.

Na Facebooku pojawiło się adresowane do mieszkańców naszego regionu zaproszenie do wzięcia udziału w spotkaniu organizacyjnym Komitetu Obrony Demokracji w Zgorzelcu.

Przestrzeganie prawa to sprawa tak ważna dla społeczeństwa obywatelskiego, państwa i samorządów, że postanowiłem raz jeszcze zabrać głos na temat Trybunału Konstytucyjnego.

Jedna z opinii, jaką niedawno przedstawił na swoim blogu J. Wojciechowski, spotkała się z krytyką, wykazującą elementarne błędy w przyjętych przez niego przesłankach.

Koniec roku 2015 stoi pod znakiem mocnych podziałów w społeczeństwie polskim. Sejmowe spory dotyczące nowych ustaw przenoszą się nawet na grunt samorządowy.

Jest paradoksem, że PiS przypominając niewykonane przez PO wyroki Trybunału Konstytucyjnego, niechcący wspiera przekonanie o niezależności sędziów.

Kiedy obecny prezydent był podsekretarzem stanu w kancelarii prezydenta Lecha Kaczyńskiego, wypowiedział się na temat ułaskawienia całkiem inaczej niż czyni to obecnie.

Strona 4 z 25
SmartNews.Com