• Register

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

      
      
 
Nieistniejący już dziś zabytkowy Most Króla Jana z 1869 został zastąpiony w roku 2011 roku tak zwaną „kładką afrykańską” – warto przypomnieć losy tej przeprawy przez Miedziankę.
 
 
Na sesji Rady Miejskiej w Bogatyni 23 kwietnia burmistrz zapowiedział podjęcie działań, które mogą doprowadzić do przejęcia bogatyńskiego Liceum Ogólnokształcącego przez gminę.
 
 
Na wniosek Prokuratury Rejonowej w Zgorzelcu sąd zdecydował o aresztowaniu na 3 miesiące sprawcy strzelaniny, która wydarzyła się 17 kwietnia w Bogatyni.
 
 
Jeden z Czytelników zwrócił naszą uwagę na zapomnianą nieco sprawę utworzenia świetlicy przy ulicy Skłodowskiej w Bogatyni – prace miały być zakończone w 2017 roku.
 
 
Dotychczasowy profil FB „Bogatynia jakiej nie znacie” funkcjonuje obecnie jako „Bogatynia jakiej nie znacie 2”, o czym informujemy w trosce o prawo obywateli do wyrażania swoich opinii.
 
 
17 kwietnia Międzyzwiązkowy Zespół Konsultacyjny PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia i Elektrownia Turów ogłosił stanowisko w sprawie inicjatywy Rady Miejskiej w Bogatyni.
 
 
20 kwietnia na stronie internetowej UMiG Bogatynia ukazało się zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie aktualizacji dokumentacji budowy świetlicy wiejskiej w Bratkowie.
 
 
Według portalu zinfo.pl decyzja o nałożeniu przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego kary za nielegalne rozpoczęcie budowy kąpieliska uprawomocniła się 10 kwietnia.
 

IV kolumna

Jedna z opinii, jaką niedawno przedstawił na swoim blogu J. Wojciechowski, spotkała się z krytyką, wykazującą elementarne błędy w przyjętych przez niego przesłankach.

Koniec roku 2015 stoi pod znakiem mocnych podziałów w społeczeństwie polskim. Sejmowe spory dotyczące nowych ustaw przenoszą się nawet na grunt samorządowy.

Jest paradoksem, że PiS przypominając niewykonane przez PO wyroki Trybunału Konstytucyjnego, niechcący wspiera przekonanie o niezależności sędziów.

Kiedy obecny prezydent był podsekretarzem stanu w kancelarii prezydenta Lecha Kaczyńskiego, wypowiedział się na temat ułaskawienia całkiem inaczej niż czyni to obecnie.

Panie prezydencie naszego państwa, w trosce o Pańskie zdrowie nieśmiało zwracamy uwagę, że powinien Pan czasami odpocząć – nikt nie jest w stanie pracować 24 godziny na dobę.

Przebieg posiedzenia sejmowej komisji sprawiedliwości i praw człowieka w dniu 1 grudnia pokazał, jak Prawo i Sprawiedliwość traktuje swoje obietnice o szacunku dla opozycji.

Podczas publicznej debaty nieraz powraca sprawa obalenia w 1992 roku rządu Jana Olszewskiego. Bywa ona wykorzystywana do ataku na polską demokrację – czy słusznie?

Emocjonalne słowa Kornela Morawieckiego, dzisiaj posła z ramienia komitetu Kukiz’15, a kiedyś działacza opozycji antykomunistycznej, wymagają poważnej refleksji.

Jedyną szansą na większe inwestycje w gminie Bogatynia są środki z Unii Europejskiej. Jak w tym kontekście odczytywać brak flag unijnych na konferencji premier Beaty Szydło?

Kilka dni temu na Facebooku powstała społeczność Komitet Obrony Demokracji, wyrażająca sprzeciw wobec lekceważenia prawa i demokratycznych obyczajów.

Strona 4 z 25
SmartNews.Com