• Register

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

      
      
 
Nieistniejący już dziś zabytkowy Most Króla Jana z 1869 został zastąpiony w roku 2011 roku tak zwaną „kładką afrykańską” – warto przypomnieć losy tej przeprawy przez Miedziankę.
 
 
Na sesji Rady Miejskiej w Bogatyni 23 kwietnia burmistrz zapowiedział podjęcie działań, które mogą doprowadzić do przejęcia bogatyńskiego Liceum Ogólnokształcącego przez gminę.
 
 
Na wniosek Prokuratury Rejonowej w Zgorzelcu sąd zdecydował o aresztowaniu na 3 miesiące sprawcy strzelaniny, która wydarzyła się 17 kwietnia w Bogatyni.
 
 
Jeden z Czytelników zwrócił naszą uwagę na zapomnianą nieco sprawę utworzenia świetlicy przy ulicy Skłodowskiej w Bogatyni – prace miały być zakończone w 2017 roku.
 
 
Dotychczasowy profil FB „Bogatynia jakiej nie znacie” funkcjonuje obecnie jako „Bogatynia jakiej nie znacie 2”, o czym informujemy w trosce o prawo obywateli do wyrażania swoich opinii.
 
 
17 kwietnia Międzyzwiązkowy Zespół Konsultacyjny PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia i Elektrownia Turów ogłosił stanowisko w sprawie inicjatywy Rady Miejskiej w Bogatyni.
 
 
20 kwietnia na stronie internetowej UMiG Bogatynia ukazało się zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie aktualizacji dokumentacji budowy świetlicy wiejskiej w Bratkowie.
 
 
Według portalu zinfo.pl decyzja o nałożeniu przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego kary za nielegalne rozpoczęcie budowy kąpieliska uprawomocniła się 10 kwietnia.
 

IV kolumna

Grzegorz Z. swoje ofiary atakował tylko gdy było ciemno i w miejscach zakrzewionych lub zadrzewionych. Podchodził od tylu, łapał za szyję i przewracał. Zastraszone ofiary gwałcił.

Kraina domów przysłupowych” to około 11 tysięcy domów na pograniczu Czech, Niemiec i Polski. Z tej liczby prawie 600 znajduje się w Polsce, przy czym niemal połowa na terenie gminy Bogatynia. Tylko część (około 70) tych zbudowanych techniką przysłupowo – zrębową oraz ryglową domów jest wpisana do rejestru zabytków.

Prawdopodobnie nic. W języku niemieckim Miedzianka miała dwie nazwy – na odcinku biegnącym przez Bogatynię nazywano ją Erlbach, a poniżej wsi – Kipper. Nazwa Erlbach zapewne wywodzi się od słów Erle – olcha oraz Bach, czyli potok. A więc była Olchowym Potokiem czy też Olszynką. Podobnie brzmi nazwa czeskiego odcinka rzeki – Oleska.

Fragmenty z wydanej w 1823 roku „Kroniki Bogatyni i wsi tej parafii: Jasnej Góry, Markocic, Hermanic” autorstwa nauczyciela klas niższych, J.T.D. Roeslera:

Strona 25 z 25
SmartNews.Com