• Register

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

      
      
 
Nieistniejący już dziś zabytkowy Most Króla Jana z 1869 został zastąpiony w roku 2011 roku tak zwaną „kładką afrykańską” – warto przypomnieć losy tej przeprawy przez Miedziankę.
 
 
Na sesji Rady Miejskiej w Bogatyni 23 kwietnia burmistrz zapowiedział podjęcie działań, które mogą doprowadzić do przejęcia bogatyńskiego Liceum Ogólnokształcącego przez gminę.
 
 
Na wniosek Prokuratury Rejonowej w Zgorzelcu sąd zdecydował o aresztowaniu na 3 miesiące sprawcy strzelaniny, która wydarzyła się 17 kwietnia w Bogatyni.
 
 
Jeden z Czytelników zwrócił naszą uwagę na zapomnianą nieco sprawę utworzenia świetlicy przy ulicy Skłodowskiej w Bogatyni – prace miały być zakończone w 2017 roku.
 
 
Dotychczasowy profil FB „Bogatynia jakiej nie znacie” funkcjonuje obecnie jako „Bogatynia jakiej nie znacie 2”, o czym informujemy w trosce o prawo obywateli do wyrażania swoich opinii.
 
 
17 kwietnia Międzyzwiązkowy Zespół Konsultacyjny PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia i Elektrownia Turów ogłosił stanowisko w sprawie inicjatywy Rady Miejskiej w Bogatyni.
 
 
20 kwietnia na stronie internetowej UMiG Bogatynia ukazało się zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie aktualizacji dokumentacji budowy świetlicy wiejskiej w Bratkowie.
 
 
Według portalu zinfo.pl decyzja o nałożeniu przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego kary za nielegalne rozpoczęcie budowy kąpieliska uprawomocniła się 10 kwietnia.
 

IV kolumna

Przypadek ulicy Stefana Okrzei ukazuje, że nie wszystkie propozycje zmiany nazw bogatyńskich ulic zostały dokładnie przemyślane przez zespół do spraw nazewnictwa.

Przedsiębiorstwa wodociągowe w Krakowie, Lublinie, Poznaniu, Szczecinie i Wrocławiu zostały skontrolowane przez NIK – przedmiotem analizy były ceny wody i za odprowadzanie ścieków.

Ja, Jerzy Wojciechowski, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, oczekuję od polskiego rządu opublikowania wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 9 marca 2016 r. o sygnaturze K 47/15.

Porównanie relacji z dzisiejszego posiedzenia Trybunału Konstytucyjnego w TVP Info i TVN24 ukazuje jednoznacznie, że telewizja publiczna działa jak telewizja w czasach PRL.

Wprowadzona w 2011 roku Ustawa o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych przewiduje kary dla tychże za błędne decyzje, w wyniku których poniesiono straty.

Dr Sylwester Kołomański z Instytutu Astronomicznego UWr przesłał nam oświadczenie dotyczące wpływu emisji światła z bogatyńskich szklarni na Izerski Park Ciemnego Nieba.

Mieszkańcy gminy Bogatynia – z racji jej specyficznego położenia – powinni być szczególnie zainteresowani utrzymaniem otwartych granic. Pojawiły się jednak niepokojące sygnały.

Na portalu Wirtualna Polska ukazał się interesujący tekst Łukasza Warzechy, publicysty pisującego m.in. w tygodniku „wSieci” i dzienniku „Rzeczpospolita”, na temat programu 500+.

Na Facebooku pojawiło się adresowane do mieszkańców naszego regionu zaproszenie do wzięcia udziału w spotkaniu organizacyjnym Komitetu Obrony Demokracji w Zgorzelcu.

Przestrzeganie prawa to sprawa tak ważna dla społeczeństwa obywatelskiego, państwa i samorządów, że postanowiłem raz jeszcze zabrać głos na temat Trybunału Konstytucyjnego.

Strona 3 z 25
SmartNews.Com