• Register

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

      
      
 
Nieistniejący już dziś zabytkowy Most Króla Jana z 1869 został zastąpiony w roku 2011 roku tak zwaną „kładką afrykańską” – warto przypomnieć losy tej przeprawy przez Miedziankę.
 
 
Na sesji Rady Miejskiej w Bogatyni 23 kwietnia burmistrz zapowiedział podjęcie działań, które mogą doprowadzić do przejęcia bogatyńskiego Liceum Ogólnokształcącego przez gminę.
 
 
Na wniosek Prokuratury Rejonowej w Zgorzelcu sąd zdecydował o aresztowaniu na 3 miesiące sprawcy strzelaniny, która wydarzyła się 17 kwietnia w Bogatyni.
 
 
Jeden z Czytelników zwrócił naszą uwagę na zapomnianą nieco sprawę utworzenia świetlicy przy ulicy Skłodowskiej w Bogatyni – prace miały być zakończone w 2017 roku.
 
 
Dotychczasowy profil FB „Bogatynia jakiej nie znacie” funkcjonuje obecnie jako „Bogatynia jakiej nie znacie 2”, o czym informujemy w trosce o prawo obywateli do wyrażania swoich opinii.
 
 
17 kwietnia Międzyzwiązkowy Zespół Konsultacyjny PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia i Elektrownia Turów ogłosił stanowisko w sprawie inicjatywy Rady Miejskiej w Bogatyni.
 
 
20 kwietnia na stronie internetowej UMiG Bogatynia ukazało się zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie aktualizacji dokumentacji budowy świetlicy wiejskiej w Bratkowie.
 
 
Według portalu zinfo.pl decyzja o nałożeniu przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego kary za nielegalne rozpoczęcie budowy kąpieliska uprawomocniła się 10 kwietnia.
 

IV kolumna

Aby dostrzec, jak Bogatynia marnuje swoje dochody, wystarczy porównać je z przykładowymi dochodami i wydatkami miejsko – wiejskich gmin z województwa dolnośląskiego.

Telewizja Bogatynia opublikowała krótki reportaż o mającej nastąpić w ciągu miesiąca likwidacji Straży Miejskiej w Zgorzelcu – część zaoszczędzonych pieniędzy trafi do policji.

Pod koniec października Rada Miasta Bolesławiec zdecydowała, że w roku 2017 wciąż będą obowiązywać zwolnienia podatkowe, wprowadzone od 2015 roku.

Bogatynia to piękne miasto i wspaniali ludzie – oznajmił prezydent na październikowym posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego, mówiąc o swych podróżach po kraju.

11 października CBA zatrzymało dwóch byłych kierowników miejskich przedsiębiorstw w Łomży za przyjęcie na składowisko wielkiej ilości odpadów po zaniżonych cenach.

Bartłomiej Misiewicz stracił miejsca w radach nadzorczych, rzecznik rządu już nie jest powiatowym radnym, za to związkowcy z Turowa dzielnie trwają w gminno – związkowym rozkroku.

Na portalu nbi.com.pl znaleźliśmy artykuł „Osuwiska w Polsce i na świecie” z 2009 roku, którego fragmenty dotyczą osuwisk, jakie zdarzyły się w Turowie dwadzieścia kilka lat temu.

Na tak zwanej Liście Misiewiczów, opublikowanej w Internecie przez .Nowoczesną, znalazł się b. wiceprezes bogatyńskiego GPO, obecnie pełniący funkcję prezesa PGE GiEK S.A.

Portal zgorzelec.info opublikował tekst sugerujący, że zmiany na zgorzeleckim „podwórku” mogły mieć podłoże podobne do sytuacji z Bełchatowa opisanej przez tygodnik „Newsweek”.

Zbiegiem okoliczności, kiedy trwają konsultacje w sprawie „dekomunizacji” ulic, na stronie internetowej UMiG pojawił się hymn Bogatyni, którego słowa żywcem przypominają czasy PRL.

Strona 2 z 25
SmartNews.Com