• Register

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

      
      
 
Nieistniejący już dziś zabytkowy Most Króla Jana z 1869 został zastąpiony w roku 2011 roku tak zwaną „kładką afrykańską” – warto przypomnieć losy tej przeprawy przez Miedziankę.
 
 
Na sesji Rady Miejskiej w Bogatyni 23 kwietnia burmistrz zapowiedział podjęcie działań, które mogą doprowadzić do przejęcia bogatyńskiego Liceum Ogólnokształcącego przez gminę.
 
 
Na wniosek Prokuratury Rejonowej w Zgorzelcu sąd zdecydował o aresztowaniu na 3 miesiące sprawcy strzelaniny, która wydarzyła się 17 kwietnia w Bogatyni.
 
 
Jeden z Czytelników zwrócił naszą uwagę na zapomnianą nieco sprawę utworzenia świetlicy przy ulicy Skłodowskiej w Bogatyni – prace miały być zakończone w 2017 roku.
 
 
Dotychczasowy profil FB „Bogatynia jakiej nie znacie” funkcjonuje obecnie jako „Bogatynia jakiej nie znacie 2”, o czym informujemy w trosce o prawo obywateli do wyrażania swoich opinii.
 
 
17 kwietnia Międzyzwiązkowy Zespół Konsultacyjny PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia i Elektrownia Turów ogłosił stanowisko w sprawie inicjatywy Rady Miejskiej w Bogatyni.
 
 
20 kwietnia na stronie internetowej UMiG Bogatynia ukazało się zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie aktualizacji dokumentacji budowy świetlicy wiejskiej w Bratkowie.
 
 
Według portalu zinfo.pl decyzja o nałożeniu przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego kary za nielegalne rozpoczęcie budowy kąpieliska uprawomocniła się 10 kwietnia.
 
środa, 14 luty 2018 17:04

Głosowanie imienne

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Według nowych przepisów od kolejnej kadencji, czyli od tegorocznych wyborów samorządowych, głosowania jawne na sesjach rad gmin, powiatów i sejmików będą imienne.

Głosowania jawne mają się odbywać przy pomocy urządzeń, które umożliwią „sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych”. Gdyby z powodów technicznych nie było to możliwe, wymagane będzie przeprowadzenie głosowania imiennego. Imienne wykazy głosowań będą musiały zostać opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej samorządu, jak też w inny zwyczajowo przyjęty sposób.

Trudno powstrzymać się od komentarza, że w przypadku gminy Bogatynia ta zmiana może się okazać przydatna w następnej kadencji. W kadencji 2014 – 2018 nie zdałaby się na wiele, gdyby ją wprowadzono – w najważniejszych głosowaniach (sprawy budżetowe, absolutorium) i tak radni głosowali jednomyślnie „za”. Tak więc wystarczałoby jedynie opublikowanie listy obecności.

Czytany 650 razy
  • Brak komentarzy

Skomentuj

0
warunki użytkowania.
SmartNews.Com