• Register

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

      
      
 
Na 26 marca na godz. 11.00 zwołano sesję Rady Miejskiej w Bogatyni – radni zajmą się między innymi kwestią wyodrębnienia w budżecie gminy funduszu sołeckiego.
 
 
18 marca zostały przeprowadzone wybory do Rady Osiedla nr 1 – w pierwszym terminie nie odbyły się z uwagi na zbyt niską frekwencję. Tym samym wybrano wszystkie osiem rad osiedli.
 
 
13 marca odbyło się zebranie mieszkańców, na którym wybrano Radę Osiedla nr 5. Wybrano już siedem rad – ostatnie wybory (Rady Osiedla nr 1) przewidziano na 18 marca.
 
 
Jedna z uchwał podjętych na sesji Rady Miejskiej w Bogatyni 7 marca dotyczyła ustalenia składu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej.
 
 
Już wkrótce, bo 19 marca, miłośnicy gier z naszej gminy będą mogli się wziąć udział w kolejnej Planszomanii – z dokładniejszymi informacjami można się zapoznać poniżej.
 
 
Telewizja Bogatynia opublikowała materiał dotyczący informacji o zamknięciu biura bezpłatnych porad dla mieszkańców gminy Bogatynia, zatrudnionych w Czechach i w Niemczech.
 
 
11 marca przeprowadzono zebrania mieszkańców osiedla nr 3 i nr 7, których celem było przeprowadzenie wyborów do rad osiedli – wybory w osiedlu nr 1 odbędą się 18 marca o 16.30.
 
 
Gminne Przedsiębiorstwo Oczyszczania 8 marca zamieściło na stronie UMiG Bogatynia zaproszenie do udziału we wiosennych porządkach – poniżej treść apelu i nasz komentarz.
 
sobota, 11 listopad 2017 20:17

Jednomandatowe okręgi mogą nie przetrwać

Oceń ten artykuł
(1 Głos)

10 listopada 2017 r. klub PiS przedstawił propozycje zmian w ordynacji wyborczej do lokalnych samorządów, składając w Sejmie projekt ustawy zmieniającej Kodeks wyborczy.

Przedstawione propozycje zakładają likwidację jednomandatowych okręgów wyborczych (JOW-ów), dwukadencyjność na stanowiskach burmistrzów i prezydentów miast oraz odstąpienie od głosowania korespondencyjnego.

W Polsce w jednomandatowych okręgach wyborczych od 2011 roku wybierani są senatorzy, a od 2014 radni w gminach niebędących miastem na prawach powiatu (m.in. w gminie Bogatynia). Według ekspertów oceniających skutki wprowadzenia JOW-ów w gminach, wyraźnie na tym skorzystały komitety wyborcze burmistrzów – jest znacznie więcej gmin, w których komitet burmistrza ma większość bezwzględną w radzie. Wzmocnieniu uległ „system prezydencki” w gminach, co może osłabiać funkcje kontrolne rad.

Eksperci podkreślają także zjawisko „głosów straconych”. Gdy decyduje wyłącznie liczba głosów pozyskanych przez kandydatów z poszczególnych okręgów, głosy oddane na inne komitety wyborcze przestają mieć znaczenie.

Co do dwukadencyjności panuje zgoda, iż jest to wystarczający czas na dokonanie zakładanych w programach wyborczych zmian. Nie bez powodu mawia się czasem, że pierwsza kadencja to inwestycje, druga koterie, a trzecia jest tylko patologią. Jeśli zmiany zostałyby wprowadzone, pierwsza kadencja liczyłaby się od 2018 roku.

Biorąc pod uwagę fakt, że burmistrzowie czy prezydenci – dzięki wymaganemu progowi frekwencyjnemu w referendach ich odwołujących – są praktycznie nieusuwalni, w niektórych przypadkach może to być dobra zmiana.

Czytany 1123 razy
  • Brak komentarzy

Skomentuj

0
warunki użytkowania.
SmartNews.Com