• Register

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

      
      
 
Nieistniejący już dziś zabytkowy Most Króla Jana z 1869 został zastąpiony w roku 2011 roku tak zwaną „kładką afrykańską” – warto przypomnieć losy tej przeprawy przez Miedziankę.
 
 
Na sesji Rady Miejskiej w Bogatyni 23 kwietnia burmistrz zapowiedział podjęcie działań, które mogą doprowadzić do przejęcia bogatyńskiego Liceum Ogólnokształcącego przez gminę.
 
 
Na wniosek Prokuratury Rejonowej w Zgorzelcu sąd zdecydował o aresztowaniu na 3 miesiące sprawcy strzelaniny, która wydarzyła się 17 kwietnia w Bogatyni.
 
 
Jeden z Czytelników zwrócił naszą uwagę na zapomnianą nieco sprawę utworzenia świetlicy przy ulicy Skłodowskiej w Bogatyni – prace miały być zakończone w 2017 roku.
 
 
Dotychczasowy profil FB „Bogatynia jakiej nie znacie” funkcjonuje obecnie jako „Bogatynia jakiej nie znacie 2”, o czym informujemy w trosce o prawo obywateli do wyrażania swoich opinii.
 
 
17 kwietnia Międzyzwiązkowy Zespół Konsultacyjny PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia i Elektrownia Turów ogłosił stanowisko w sprawie inicjatywy Rady Miejskiej w Bogatyni.
 
 
20 kwietnia na stronie internetowej UMiG Bogatynia ukazało się zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie aktualizacji dokumentacji budowy świetlicy wiejskiej w Bratkowie.
 
 
Według portalu zinfo.pl decyzja o nałożeniu przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego kary za nielegalne rozpoczęcie budowy kąpieliska uprawomocniła się 10 kwietnia.
 
sobota, 11 listopad 2017 20:17

Jednomandatowe okręgi mogą nie przetrwać

Oceń ten artykuł
(1 Głos)

10 listopada 2017 r. klub PiS przedstawił propozycje zmian w ordynacji wyborczej do lokalnych samorządów, składając w Sejmie projekt ustawy zmieniającej Kodeks wyborczy.

Przedstawione propozycje zakładają likwidację jednomandatowych okręgów wyborczych (JOW-ów), dwukadencyjność na stanowiskach burmistrzów i prezydentów miast oraz odstąpienie od głosowania korespondencyjnego.

W Polsce w jednomandatowych okręgach wyborczych od 2011 roku wybierani są senatorzy, a od 2014 radni w gminach niebędących miastem na prawach powiatu (m.in. w gminie Bogatynia). Według ekspertów oceniających skutki wprowadzenia JOW-ów w gminach, wyraźnie na tym skorzystały komitety wyborcze burmistrzów – jest znacznie więcej gmin, w których komitet burmistrza ma większość bezwzględną w radzie. Wzmocnieniu uległ „system prezydencki” w gminach, co może osłabiać funkcje kontrolne rad.

Eksperci podkreślają także zjawisko „głosów straconych”. Gdy decyduje wyłącznie liczba głosów pozyskanych przez kandydatów z poszczególnych okręgów, głosy oddane na inne komitety wyborcze przestają mieć znaczenie.

Co do dwukadencyjności panuje zgoda, iż jest to wystarczający czas na dokonanie zakładanych w programach wyborczych zmian. Nie bez powodu mawia się czasem, że pierwsza kadencja to inwestycje, druga koterie, a trzecia jest tylko patologią. Jeśli zmiany zostałyby wprowadzone, pierwsza kadencja liczyłaby się od 2018 roku.

Biorąc pod uwagę fakt, że burmistrzowie czy prezydenci – dzięki wymaganemu progowi frekwencyjnemu w referendach ich odwołujących – są praktycznie nieusuwalni, w niektórych przypadkach może to być dobra zmiana.

Czytany 683 razy
  • Brak komentarzy

Skomentuj

0
warunki użytkowania.
SmartNews.Com