• Register

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

      
      
 
Zwracamy się do policji i wszystkich mieszkańców gminy Bogatynia z apelem o podjęcie działań, które uniemożliwią powtórzenie się procederu handlu głosami w wyborach samorządowych.
 
 
Jak podaje profil FB „Bogatynia jakiej nie znacie”, wniosek jednego z mieszkańców o udzielenie informacji publicznej burmistrz potraktował w stylu godnym Monty Pythona.
 
 
Według rankingu samorządowego pisma „Wspólnota” Bogatynia w roku 2017 znalazła się pod względem dochodów na 10 miejscu w kategorii obejmującej „miasta inne”.
 
 
Na profilu FB „Bogatynia jakiej nie znacie” pojawiła się informacja, że do inspektora nadzoru budowlanego wpłynęło zawiadomienie dotyczące mostu na ulicy Kościuszki w Bogatyni.
 
 
Zważywszy wzrastające koszty budowy bogatyńskiego basenu należy postawić pytanie: czy nie bardziej sensowna była rewitalizacja zalewu i stworzenie tam ośrodka rekreacji?
 
 
W pewną konsternację wprawiły nas słowa burmistrza Grzmielewicza o domach przysłupowych, wypowiedziane w relacji Telewizji Bogatynia „Przysłupy coraz ładniejsze”.
 
 
Po zaznaczeniu na popularnej stronie zinfo.pl wiadomości lokalnych z Bogatyni pojawiają się artykuły dobitnie ukazujące zasługi obecnej władzy w promocji naszej gminy.
 
 
Zdjęcie pokazujące, w jaki sposób niektórzy mieszkańcy rozumieją segregację odpadów, zostało wykonane w niedzielę 29 lipca po południu na ulicy Styki w Bogatyni.
 

Aktualności

Na profilu FB „Bogatynia jakiej nie znacie 2” ukazała się informacja o działaniach, jakie Centralne Biuro Śledcze Policji przeprowadziło 4 czerwca w gminie Bogatynia.

Wpływowy tygodnik „Polityka” (nr 23, 6-12 czerwca 2018) w artykule Piotra Pytlakowskiego „Palący problem”, dotyczącym pożaru składowisk, przypomina działalność Revity Bio w Bogatyni.

Być może rzeczą najbardziej zwracającą uwagę podczas sesji Rady Miejskiej w Bogatyni 30 maja była niska frekwencja radnych – podczas głosowań było ich 12, a chwilami 11.

Zgodnie z umową pomiędzy gminą Bogatynia a wykonawcą budowa kąpieliska miała być zakończona 30 maja – umowa nie została dotrzymana, należy więc zapytać: co dalej?

29 maja gmina Bogatynia po raz drugi ogłosiła zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie aktualizacji dokumentacji świetlicy wiejskiej w Bratkowie – pierwsze postępowanie unieważniono.

28 maja gmina Bogatynia ogłosiła zawiadomienie w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie „Rewitalizacja Centrum Bogatyni”.

Informacje o pożarze składowiska odpadów w Zgierzu powinny przypomnieć naszym samorządowcom o zagrożeniu, jakie wciąż stwarza składowisko po działaniach spółki Revita Bio.

Przed sesją Rady Miejskiej w Bogatyni, która odbędzie się 30 maja, również MZGK i GPO przekazały sprawozdania – zarówno zakład budżetowy, jak i spółka zakończyły rok 2017 ze stratą.

W budżecie gminy Bogatynia na rok 2017 zaplanowano na wydatki majątkowe w wysokości 25,5 mln zł, ale faktyczne wydatki wyniosły zaledwie 7,1 mln zł (4,73% wydatków ogółem).

Według sprawozdania za rok 2017 Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia S.A. zakończyła rok ze stratą ponad 5,2 mln zł brutto (ponad 4,3 mln zł netto) – jak wygląda sytuacja spółki?

Strona 7 z 238
SmartNews.Com