• Register

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

      
      
 
22 maja wojewoda dolnośląski podał informację o przyznaniu przez MSWiA kolejnych promes na zapobieganie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych na Dolnym Śląsku.
 
 
21 maja na portalu Radia Elka ukazała się informacja „Roszczenia wobec byłego wykonawcy. Gmina wygrywa ws. Delfinka” – może ona zainteresować mieszkańców gminy Bogatynia.
 
 
Pod nazwą „Narkomania nie zna granic” gmina Bogatynia chce zorganizować w dniach 5-6 czerwca międzynarodową konferencję, której celem jest ukazanie problemu narkomanii w regionie.
 
 
„Wymagany termin wykonania robót budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu – do dnia 30 maja 2018 r.” – oczywiście chodzi o bogatyńskie kąpielisko.
 
 
21 maja zostały ogłoszone konkursy na stanowiska dyrektorów w trzech placówkach oświaty prowadzonych przez gminę Bogatynia – w jednej ze szkół oraz w dwóch przedszkolach.
 
 
14 maja portal Radia Kielce poinformował o trwającym procesie byłego burmistrza Bodzentyna, oskarżonego za zlecenie budowy wodociągu bez wymaganych pozwoleń.
 
 
17 maja portal zinfo.pl opublikował tekst „Karbonalia ostatnią deską ratunku? Horrendalne koszty imprezy”, oceniając, iż wpływ na rozmach tegorocznej edycji mają zbliżające się wybory.
 
 
W roku wyborów samorządowych wypada przypomnieć, że obiektywny ranking z 2014 roku pozwala określić gminę Bogatynia jako najgorzej zarządzaną gminę w Polsce.
 

Aktualności

Na sesji Rady Miejskiej w Bogatyni 23 marca radni rozpatrzą propozycję utworzenia zespołu, o którym nie bardzo wiadomo, czym miałby się zająć – co nas skłania do zastanowienia.

Wśród zmian w budżecie gminy, wprowadzonych na sesji Rady Miejskiej w Bogatyni 13 marca, jest dopłata do udziałów w spółce GZMK w wysokości 200 tys. zł.

Na 23 marca na godz. 9.00 została zwołana sesja Rady Miejskiej w Bogatyni – głównym punktem obrad będzie dyskusja na temat problemu zanieczyszczenia środowiska w gminie.

Na sesji Rady Miejskiej w Bogatyni 13 marca skarbnik gminy zarekomendował radnym, aby nie zaciągano w najbliższych latach nowych zobowiązań. Jednak podejrzewamy, że może być inaczej.

Po obejrzeniu relacji Telewizji Bogatynia z sesji Rady Miejskiej z 13 marca postanowiliśmy przedstawić krótka analizę wypowiedzi burmistrza i skarbnika gminy.

13 marca na sesji Rady Miejskiej w Bogatyni podjęto uchwałę, która pozwoli gminie wyemitować obligacje na kwotę 14 mln zł – mają one zostać wykupione w latach 2022 – 2028.

Otrzymaliśmy informację, iż 12 marca grupa mieszkańców gminy Bogatynia zawiadomiła burmistrza o zamiarze przeprowadzenia referendum w sprawie planowanej emisji obligacji.

Na profilu FB „Bogatynia jakiej nie znacie” opublikowano tekst sugerujący, iż legalizacja budowy bogatyńskiego kąpieliska może kosztować gminę ćwierć miliona złotych.

Na sesji Rady Miejskiej 13 marca ma zostać podjęta uchwała w sprawie emisji przez gminę Bogatynia w roku 2018 obligacji na kwotę 14 mln zł – warto tę kwestię przybliżyć mieszkańcom.

Nawiązując do oświadczeń Międzyzwiązkowego Zespołu Konsultacyjnego przypominamy, iż liderzy „Solidarności” z kopalni i elektrowni zasiadają w radach nadzorczych gminnych spółek.

Strona 7 z 231
SmartNews.Com