• Register

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

      
      
 
Zwracamy się do policji i wszystkich mieszkańców gminy Bogatynia z apelem o podjęcie działań, które uniemożliwią powtórzenie się procederu handlu głosami w wyborach samorządowych.
 
 
Jak podaje profil FB „Bogatynia jakiej nie znacie”, wniosek jednego z mieszkańców o udzielenie informacji publicznej burmistrz potraktował w stylu godnym Monty Pythona.
 
 
Według rankingu samorządowego pisma „Wspólnota” Bogatynia w roku 2017 znalazła się pod względem dochodów na 10 miejscu w kategorii obejmującej „miasta inne”.
 
 
Na profilu FB „Bogatynia jakiej nie znacie” pojawiła się informacja, że do inspektora nadzoru budowlanego wpłynęło zawiadomienie dotyczące mostu na ulicy Kościuszki w Bogatyni.
 
 
Zważywszy wzrastające koszty budowy bogatyńskiego basenu należy postawić pytanie: czy nie bardziej sensowna była rewitalizacja zalewu i stworzenie tam ośrodka rekreacji?
 
 
W pewną konsternację wprawiły nas słowa burmistrza Grzmielewicza o domach przysłupowych, wypowiedziane w relacji Telewizji Bogatynia „Przysłupy coraz ładniejsze”.
 
 
Po zaznaczeniu na popularnej stronie zinfo.pl wiadomości lokalnych z Bogatyni pojawiają się artykuły dobitnie ukazujące zasługi obecnej władzy w promocji naszej gminy.
 
 
Zdjęcie pokazujące, w jaki sposób niektórzy mieszkańcy rozumieją segregację odpadów, zostało wykonane w niedzielę 29 lipca po południu na ulicy Styki w Bogatyni.
 

Aktualności

W Biuletynie Informacji Publicznej sprawdziliśmy, jak w ostatnich miesiącach pracowały komisje Rady Miejskiej w Bogatyni, szczególnie zwracając uwagę na przygotowanie do sesji absolutoryjnej.

Na portalu zinfo.pl ukazał się tekst „W Bogatyni trwa wojna, to już pewne”, omawiający drugi numer gazetki „Bogatynia jakiej nie znacie” – według portalu materiały są jak uderzenie pioruna.

Na portalu zgorzelec.info ukazała się informacja o zawieszeniu władz koła Prawa i Sprawiedliwości w Bogatyni – zarządcą komisarycznym została p. Urszula Ciupak, starosta zgorzelecki.

Zwracamy Państwa uwagę na zamieszczony na portalu bogatynia.info.pl tekst „Pogarszającą się sytuację szpitala wspomogą Karbonalia”, dotyczący zbiórki pieniędzy na rzecz SPZOZ.

Przed sesją absolutoryjną wypada przypomnieć, iż według uchwalonego na rok 2017 budżetu gmina Bogatynia na wydatki inwestycyjne zaplanowano 20,5 mln zł – faktycznie wydano 7,1 mln zł.

Przed sesją absolutoryjną przypominamy po raz kolejny sprawę przeznaczonego na świetlicę obiekty przy ulicy Skłodowskiej w Bogatyni, modernizowanego od 2015 roku.

8 czerwca zostało po raz drugi ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia na zadanie „Rewitalizacja Centrum Bogatyni” – pierwsze postępowanie unieważniono z powodu braku ofert.

Odnotowujemy kolejną zmianę w Radzie Nadzorczej spółki Gminne Przedsiębiorstwo Oczyszczania – p. Joannę Taszycką zastąpiła p. Elżbieta Niczyporuk.

Funkcjonariusze z bogatyńskiego Komisariatu Policji oraz Komendy Powiatowej Policji zatrzymali sprawców włamania i kradzieży złota z lombardu w Bogatyni.

15 czerwca odbędą się dwie sesje Rady Miejskiej w Bogatyni – na pierwszej radni zajmą się sprawą absolutorium dla burmistrza za rok 2017, a na drugiej uroczyście otworzą Karbonalia.

Strona 6 z 238
SmartNews.Com