• Register

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

      
      
 
Zwracamy się do policji i wszystkich mieszkańców gminy Bogatynia z apelem o podjęcie działań, które uniemożliwią powtórzenie się procederu handlu głosami w wyborach samorządowych.
 
 
Jak podaje profil FB „Bogatynia jakiej nie znacie”, wniosek jednego z mieszkańców o udzielenie informacji publicznej burmistrz potraktował w stylu godnym Monty Pythona.
 
 
Według rankingu samorządowego pisma „Wspólnota” Bogatynia w roku 2017 znalazła się pod względem dochodów na 10 miejscu w kategorii obejmującej „miasta inne”.
 
 
Na profilu FB „Bogatynia jakiej nie znacie” pojawiła się informacja, że do inspektora nadzoru budowlanego wpłynęło zawiadomienie dotyczące mostu na ulicy Kościuszki w Bogatyni.
 
 
Zważywszy wzrastające koszty budowy bogatyńskiego basenu należy postawić pytanie: czy nie bardziej sensowna była rewitalizacja zalewu i stworzenie tam ośrodka rekreacji?
 
 
W pewną konsternację wprawiły nas słowa burmistrza Grzmielewicza o domach przysłupowych, wypowiedziane w relacji Telewizji Bogatynia „Przysłupy coraz ładniejsze”.
 
 
Po zaznaczeniu na popularnej stronie zinfo.pl wiadomości lokalnych z Bogatyni pojawiają się artykuły dobitnie ukazujące zasługi obecnej władzy w promocji naszej gminy.
 
 
Zdjęcie pokazujące, w jaki sposób niektórzy mieszkańcy rozumieją segregację odpadów, zostało wykonane w niedzielę 29 lipca po południu na ulicy Styki w Bogatyni.
 

Aktualności

Gdyby wskutek trudności finansowych gmina Bogatynia zrezygnowała z dopłat do ceny wody, po ostatniej podwyżce mieszkańcy za metr3 płaciliby 24 zł. To bardzo dużo.

Gmina Bogatynia ogłosiła zawiadomienie o wyborze wykonawcy budowy sieci ciepłowniczej do budynków w obrębie ulic Skłodowskiej, Gen. Fieldorfa „Nila” oraz Opolowskiej w Bogatyni.

W trakcie Karbonaliów pojawiła się ulotka „Bogatynia jakiej nie znacie” (Nr 3), od której na profilu FB o takiej samej nazwie odcięli się autorzy ulotek opatrzonych numerami 1 i 2.

Zgodnie z naszymi przypuszczeniami i wbrew słowom burmistrza nikt spółce BWiO nie narzucił nowych taryf za wodę – drastyczną podwyżkę zatwierdzono na wniosek spółki.

Podczas drugiej sesji Rady Miejskiej w Bogatyni 15 czerwca podjęto uchwałę o zwiększeniu dopłaty do ceny wody płaconej przez mieszkańców – uzasadnienie zmusza do zastanowienia.

Z przemówienia burmistrza na sesji absolutoryjnej można odnieść wrażenie, że źródłem trudności gminy Bogatynia jest opozycja. Tak jakby to nie on rządził gminą od dwunastu lat.

Na drugiej sesji Rady Miejskiej w Bogatyni 15 czerwca burmistrz Grzmielewicz poinformował, że Karbonalia 2018 mają kosztować znacznie mniej niż poprzednie edycje.

Podczas sesji absolutoryjnej Rady Miejskiej w Bogatyni 15 czerwca radna Dorota Bojakowska zadała kilka pytań, na które zabrakło jednoznacznej odpowiedzi.

Nas sesji Rady Miejskiej w Bogatyni 15 czerwca przy obecności 16 radnych burmistrz Grzmielewicz otrzymał absolutorium za rok 2017 – 14 głosów było za, a 2 głosy przeciwne.

„Ścieżek będzie więcej” – taki tytuł nosi materiał Telewizji Bogatynia na temat nowych ścieżek rowerowych. Niestety nie chodzi o gminę Bogatynia, lecz o trasy powstające w Zgorzelcu.

Strona 5 z 238
SmartNews.Com